شاهزاده ترکی الفیصل رابط مریم رجوی با اسرائیل هم شد!!

وزیر خارجۀ سابق اسرائیل عکس دیدارش با ترکی الفیصل در حاشیۀ اجلاس اقتصادی داووس را منتشر ساخت.

اخیرا خانم تسیپی لیونی وزیر خارجۀ سابق اسرائیل در تویتر خود عکسی از دیدارش با شاهزاده ترکی الفیصل رئیس سابق سرویس اطلاعات و امنیت عربستان در حاشیۀ اجلاس سالانۀ مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس در ماه ژانویۀ گذشته با شرکت سران اقتصادی و تجاری جهان منتشر کرده است.

همه به یادداریم که شاهزادۀ سعودی ترکی الفیصل در ماه ژوئیۀ گذشته در شوی سالانۀ مریم قجر رهبر فعلی فرقۀ رجوی در پاریس مهمان درجه یک (البته به تعبیر مسعود رجوی که آمریکایی ها را صاحبخانۀ جدید عراق می نامید باید او را هم نه مهمان بلکه صاحبخانۀ جدید فرقۀ رجوی دانست) بود و ضمن سخنرانی در آن مرگ رجوی را دوبار با صدای بلند اعلام کرد که به طور گسترده ای در رسانه ها انعکاس یافت و احتمال مرگ رجوی و اینکه مخفیگاهش عربستان سعودی بوده و همانجا مرده و دفن شده است را تقویت نمود.
آنجا بود که همگان به نایب الارباب بودن رژیم ارتجاعی عربستان در منطقه و یا ارباب و صاحبخانۀ جدید بودن آن بعد از سقوط صدام برای فرقۀ رجوی پی بردند و آنهایی هم که قبلا پی برده بودند به آن یقین پیدا کردند.
از آنجا که ترکی الفیصل در حقیقت نماینده و فرستادۀ رژیم عربستان به برنامۀ مریم رجوی در پاریس بود طبعا رابط بین دولت خاندانی عربستان از یک سو و مریم رجوی و فرقه اش از سوی دیگر نیز می باشد.
حال با دیدار و عکس انداختن وزیر خارجۀ سابق اسرائیل با ترکی الفیصل می توان نتیجه گرفت که او در عین حال رابط بین مریم رجوی و اسرائیل نیز می باشد اسرائیلی که اطلاعات مربوط به سایتهای هسته ای ایران را در اختیار فرقۀ رجوی به عنوان هدایای خودشیرینی این فرقه برای آمریکا گذاشت و در مقابل آن، فرقه نیز با شناسایی ها و عادی سازیها و تجارب و عواملش برای قتل دانشمندان اتمی ایران به اسرائیل کمک نمود. چه معاملۀ ضد میهنی کثیفی در ادامۀ خودفروشیهای سران این فرقه به صدام در حالیکه او به خاک ایران تجاوز کرده بود و عجب اربابان و صاحبخانه هایی منطقه ای بعد از سقوط ارباب و صاحبخانۀ قبلی این فرقه یعنی صدام؛ اربابانی از صهیونیستهای جنایتکار تا ارتجاع عرب که هر دو در ادبیات قبل از انقلاب سازمان مجاهدین منفورترین دشمنان خلقهای منطقه توصیف می شدند.
بعید نیست در این دیدار که به نوشتۀ خود خانم وزیر سابق اسرائیلی موضوع بحث آن دو اوضاع منطقه بوده اوضاع آشفتۀ فرقۀ رجوی نیز مورد بحث قرار گرفته باشد تا راه نجاتی برای این فرقه از فروپاشی محتومی که در آستانۀ آن قرار گرفته است پیدا کنند. این هم بعید نیست که چون هر دو مقام سابق کشورشان هستند و مهمانان خارجی همۀ برنامه های مریم قجر همیشه از میان «السابقون السابقون» (به قول آقای اسماعیل یغمایی) با کلی بده بستانهای مادی و معنوی دعوت می شوند، آقای ترکی الفیصل دعوتنامۀ مریم قجر به خانم لیونی برای حضور و سخنرانی در شوی سال آینده او را به نامبرده تقدیم کرده باشد تا این بار او در سخنرانیش از مسعود رجوی با صفت المرحوم ولی به زبان عبری یاد کند و همۀ رسانه ها و تحلیلگران این بار تغییر عقیده داده و بگویند رجوی حتما به اسرائیل گریخته بوده و همانجا مرده و دفن شده است!! و بدینگونه مدفن حضرت ایشان هم مثل مخبأ و مخفیگاهش و مرده اش نیز مثل زنده اش همچنان غایب و پنهان و گم و گور باشد تا با طرح اماکن مختلف، ذهنها پراکنده شده و دیگر فکر جواب خواستن از مسئول درجه یک و بنیانگذار تمامی خیانتها و جنایتهای این فرقه به کلۀ هیچ ایرانی و اصلا بنی بشری نزند!!… و الله أعلم بحقائق الأمور!…
لازم به یادآوری است که لیونی در مصاحبۀ چهار سال قبل خود با روزنامه‌ی انگلیسی تایمز، به روابط جنسی خود با تعدادی از سران کشورهای عربی بمنظور کسب اطلاعات از آنها به نفع اسرائیل با افتخار اعتراف کرد. حالا با این وصف، و با توجه به اینکه بعضیها شاید به طنز گفتند که ترکی الفیصل اساسا به قصد زمینه سازی ازدواج با مریم قجر مرگ رجوی را علنی کرد خودتان احتمالات دیگری را نیز می توانید وارد سازید مثلا اینکه بعید نیست خانم لیدی به علت مشاغل زیادش مأموریت تخلیۀ اطلاعاتی شیوخ عرب برای اسرائیل را البته از نوع مشروع و حلالش در فقه «انقلاب ایدئولوژیک»! به خانم مریم قجر واگذار کرده باشد تا به قول رجوی آثار و برکات «انقلاب مریم رهایی» همۀ منطقه و بعد هم جهان را درنوردد!!… بازهم و الله أعلم!…

قربانعلی حسین نژاد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا