محمد علی جابرزاده هم مرد

سایت های خبری فرقه رجوی از مرگ محمدعلی جابرزاده که درتشکیلات با نام مستعار قاسم همه او رامی شناختند درظهر شنبه ۲۳ بهمن ماه در پاریس خبر دادند.

وی که درهنگام مرگ ۶۸ سال داشت از اعضای قدیمی سازمان دهه ۴۰ بود. وی از مسئولین ستاد تبلیغات (شامل نشریه و صدا و سیمای رجوی) بود ونقش اساسی در پیشبرد خطوط سرکوب گرایانه رجوی را درتشکیلات داشت.

بعد از انقلاب درونی موسوم به ایدئولوژیک تمامی اعضای دربند اسارت فرقه شاهد بودند که وی چگونه با عربده کشی وفحاشی نسبت به اعضای منتقد درنشست های دیگ وطعمه نقش اساسی درایجاد فضای رعب و وحشت و به ندامت کشاندن و نوشتن تعهد سرسپردگی آن بخت برگشتگان ایفا میکرد.

بی دلیل نیست که مریم رجوی درپیامی که به مناسبت مرگ وی داده از سرسپردگی خستگی ناپذیر و بی تزلزل او به مسعود رجوی  درخطیرترین آزمایش های تاریخ معاصر سخن گفته است البته آزمایش های خطیری که مریم رجوی به آن اشاره میکند همان شرکت فعال درتمامی خیانت ها وجنایات رجوی درحق مردم ایران ؛ میهن واعضای نگون بختی است که قریب ۴۰ سال بی وقفه ادامه دارد.

بی شک سیاه ترین نقطه تاریک کارنامه جابرزاده انصاری بعنوان مسئول تبلیغات وصدا وسیمای رجوی ایجاد خفقان وقطع ارتباط رسانه ای اعضاء با دنیای خارج وتثبیت مناسبات فرقه ای وکنترل روح و روان اعضاء و بی خبری مطلق سالیان از خانواده های خود می باشد.

بهرحال او هم درمناسبات رجوی یک قربانی بود که البته قربانی هم میگرفت. جابرزاده اکنون دیگرنیست و بی شک دردادگاه وجدان های بیدارمورد قضاوت وحسابرسی قرارخواهد گرفت واین سرنوشت محتوم تمامی کسانی است که زندگی خود را با رجوی گره زده اند…

علی اکرامی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا