در محکومیت دروغگویی های سیمای دروغپرداز رجوی!

ظاهرا که نامه نگاری های خانواده ها ومراجعات بعضی از اعضای این خانواده ها  واعضای جدا شده از تشکیلات ضد مردمی و مستبد رجوی که به سفارت خانه ها و سازمان های بین المللی دسترسی دارند و به بیان عرض حال خود دایر بر اعتراض به وضع عزیزانشان که ذاتا بعنوان گروگان باند رجوی درکمپ تیرانا بسر می برند، خشم حیوانی مسئولین گروه رجویه را برانگیخته و وادارشان کرده که بازهم برنامه ی رسوای " پرونده " سیمای آزادی رجوی فعال سازند!
دراین راستا، دربرنامه ی پرونده ی روز گذشته ی این سیمای ضد آزادی، شخصی بنام میر واقف صدائی را که گفته میشود اهل آذربایجان غربی است، درصحنه حاضر کردند که با چنگ زدن بر شخصیت خود، به دروغ پردازی پرداخته و کمپ تیرانی آلبانی را بهشت برین معرفی کرده ومدعی شود که تمامی این اسرای رجوی دارای سلفون شخصی بوده، بطور آزادانه در خیابان های تیرانا به گشت وگذار مشغول اند وبا این تلفن های خود با هرکس که خواستند تماس برقرار میکنند وخبری از محاصره ی خبری و… درکار نیست!
از حرف های ردو بدل شده بین میر واقف صداقی ومجری برنامه روشن شد که شخصی بنام آقای میرباقر صداقی که زمانی اسیر باند رجوی بوده، مدتی است که این فرقه را ترک گفته وبرای کمک به برادرش دست به اقدامات قانونی زده است!
این فرد برادر آقای میر باقر صداقی بوده وبارها ازطرف میر واقف (کماکان اسیر باند رجوی ) مزدور  و… لقب گرفت!
ما گروهی ازخانواده های آذربایجانی گرفتار مناسبات رجوی، حضور این چنینی این اعضای دربند رجوی در جلوی دوربین سیمای ضد آزادی رجوی را که برعلیه آزادی خود حرف زده و خانواده ی خود را به باد دشنام میگیرند، مشابه حضور انسان های شکنجه شده دردادگاه های تفتیش عقاید قرون وسطی – که خاص رجوی را بعنوان جنایت برعلیه بشریت تلقی کرده واز بشریت مترقی وارگان های بین المللی حقوق بشری درخواست داریم که صدای اعتراض خود براین جنایت های رجوی را بلند نموده وازدولت آلبانی بخواهند به وظایف خود دراین مورد عمل کند.
با تکذیب ادعا های مطرح شده دایر بر وجود آزادی ها برای این فرزندان اسیر ما، درخواست داریم که این شماره تلفن ها که هرکس یکی را دراختیار دارد، برای خانواده ها روشن گردد!
گروهی ازاعضای خانواده های گروگان های رجوی
تبریز- ایران
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا