چپ و راست زدن های مجاهدین چرا و به چه علت؟

مرور کوتاهی بر پروسه ی این فرقه از زمانی که رهبر مادام العمر آن – مسعود رجوی – درراس تشکیلات بوده، بخوبی نشان میدهد که مشی تشکیلاتی فرقه، بر روی محور پارامترها و واقعیات جهان حرکت نمیکند!
این جریان، بجز خودش، همه را دشمن میداند! بزعم فرقه،  مردم جهان وسیع خارج ازفرقه، شامل کسانی است که یا قبلا توسط وزارت اطلاعات ایران عضو گیری شده اند ویا درحال عضو گیری میباشند!!
ازنظر فرقه ی رجوی،  ازمارتین آلبرایت وزیر خارجه اسبق آمریکا بگیرید تا تونی بلر (نخست وزیر سابق انگلستان) وحتی کسانی که فقط ساعاتی قبل تصمیم به جدائی ازفرقه گرفتند، همه وهمه نیروهای وزارت اطلاعات ایران هستند!!
پس چه تضمینی هست که درفردای ایرانی که آنها تصور میکند برسرکار خواهند بود، ادوات دیکتاتوری خود مانند پاگان اشرف، زندان ودار ودرفش و… را برپا نسازند؟!
ازطرفی، دردرون تشکیلات، روش های معمول تشکیلات، عمیقا بر روی شگردهای روانشناسی ضدبشری وکنترل ذهن همانند فرقه های خطرناک سیاسی ومذهبی رایج است ودروهله ی اول سعی میکنند که بااین روش ها برذهن وضمیر افراد مسلط شوند واگر جواب نگرفتند، یعنی بعضی ازافراد بااین متدها تسلیم نشدند، تمامی گزینه های مجاب سازی فیزیکی وآنهم با خشن ترین شیوه ها، روی میز مریم قجر موجود است که با جدیت تمام برروی این دسته ازافراد اعمال میشود!
آخر کسی ازمریم نمی پرسد که اگر واقعا راه و روش مبارزاتی؟! شما اصولی وصحیح است، چرا سال هاست که ازمردم ایران افراد قابل توجهی به شما نمی پیوندد؟
آیا نمیدانید که این عدم پیوستن هاست که سازمان شما را تبدیل به یک خانه ی سالمندان کرده است!
اینکه به هر منتقدی برچسب عضو شبکه ی مخفی وزارت اطلاعات میزنید، ازاصول مبارزه نیست که!
حالا دیگر صدام حسین ودولت او وجود ندارد که شما به ازای هر رزمنده، ماهیانه 200 دلار دریافت کنید!
 پر واضح است که اینک دنبال افراد متلون المزاجی مانند ترامپ  سگ دو میزنید، تا بتوانید درآلبانی چند دلار و یوروی نا مشروع بگیرید!!
شما که، بدلیل انحرافات اخلاقی وهوس رانی های مسعود ومریم، طی سال ها ازچند کیلومتری مرز ایران درعراق، نتوانستید قدمی بسوی ایران بردارید، حال چگونه از آلبانی که اشرف دوم اش نامیده اید، چگونه خواهید توانست " پلی بسوی ایران " زده و " خلق قهرمان " را آزاد کنید؟؟
ما با چه زبانی بشما تفهیم کنیم که دست از سر مردم ایران که محلی برای شما نمی گذارند، بردارید وخودتان را مفتضح تر ازآنکه هستید، نکنید؟!
محمد رضا مبین
عضو جدا شده از سازمان مجاهدین خلق
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا