پز ضد بورژوازی در داخل تشکیلات، پابوسی عملی بورژوازی در خارج!

تعدادی از مردم و در راس آنها خانواده های اسرای رجوی درآلبانی، اطلاع دارند که مریم رجوی بدنبال شکست اعزام کردگان خود به آلبانی که درصدد توجیه معترضین تشکیلات بودند، خود راسا از اوایل مهرماه سال جاری وارد آلبانی شد ودر آنجا برای قانع کردن معترضین ومسئله داران، ادعا کرد که شخصا ازطرف مسعود رجوی حامل پیام مخصوصی است!
صرفنظر از مرده یا زنده بودن مسعود – که ترکی الفیصل با صراحت مرگ او را درنشست معروف مریم اعلام کرد و مریم هیچ اعتراضی به این شاهزاده ی اطلاعاتی عربستان بخلاطر اعلام خبر این مرگ فارغ ازافتخار نکرد –  یکی از توصیه های مریم که به نقل قول از طرف مسعود انجام شد، این نکته بود که هرعضوی ازهم اکنون باید حساب کند که تازه به تشکیلات پیوسته وافتخارات؟! گذشته ی خود را فراموش کرده و درابتدای امر خصلت بورژوازی را ازخود براند تا برای هزارمین بار ثابت کند که مجاهد هست!!!
عجیب است!
درزمانی که اصلا معلوم نیست که تعریف این خانم یا مسعود از بورژوازی چیست، به افراد دستور اکید داده میشود که خود را ازاین خصلت دورنگه دارند!
اما اگر مریم ومسعود نمی فهمند، ما لااقل میدانیم که بورژوا به کسی گفته میشود که ثروتی کلان باید داشته باشد تابتواند کلیه ی وسایل تولید و نیروی کار کارگر را دراختیار خود گرفته  وقدرت استثمار کارگر و…  راهم همچنین!
این بیچاره دوستان قدیمی من، زمانی که حتی اختیار خواب وخوراک واوقات زندگی شان دردست گماشتگان درجه اول وبی رحم مسعود ومریم است و پولی  حتی برای تامین معاش یک روز زندگی  خود را نداشته وفاقد اوراق هویتی میباشند، چگونه میتوانند بورژوا شده وخصلت بورژوازی هم کسب کنند؟!
آیا این درخواست مسخره نیست وبرای پوشاندن ماهیت واقعی این زن وشوهر انحصار طلب وتشنه ی قدرت بکار نمیرود؟!
اما قضیه صورت خارجی وواقعی تری دارد و آن عبارت ازاین است که این خانم شب وروز به دامن بورژواهای اعظم آمریکا و… آویزان میشود که کاری بنفع او و شوهرش- اگراین یکی  نمرده باشد- بکنند ومهمهم نیست که این کار به قیمت کشتار صدها هزار نفر ازمردم ایران و یا سربازان آمریکائی و… ونابودی زیر ساخت های ایران ومنطقه تمام شود!!
دریغ ازاینکه کسی اجازه ی توضیح این مسائل ساده به اسرای رجوی را ندارد که اگر داشت آنها زودتر به آزادی می رسیدند و بارگرانی را از دوش من ومخصوصا خانواده های خود بر می داشتند!، دریغ وهزاران دریغ!!
سیروس غضنفری
عضو نجات یافته از فرقه ی رجوی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا