تحمیق زنان و سرکوب مردان، کار اصلی رجویه بوده است!

این بار نوبت هادی محسنی بوده که درمورد مراسم رسوای روزجهانی زن توسط مریم رجوی وارد میدان شده ومدیحه سرائی کند.
او درنوشته ای با نام " شکوه دیدار, بشارت برابری زن و مرد " آورده است:
" رزمندگان اشرفی بطور سازمانی در آلبانی مستقر شده اند. سال پیش چنین تصوری غیر ممکن و دور از ذهن به نظر می آمد. اما پایداری فوق طاقت انسانی اشرفیان, آنهم با پرداخت بهای سنگین و با آرمان آزادی و سرنگونی تمامیت حکومت و استبداد دینی ایران,  این امکان را فراهم ساخت ".
این امکان دردرجه ی اول با تلاش قابل تحسین خانواده ها وبمنظور دور کردن فرزندان اسیرشان از خطرهایی بود که بطور طبیعی درعراق وجود داشت واتفاقا برخلاف نیت رجوی که میخواست از برکات این خطرها- کشته سازی ومظلوم نمائی ونزدیک بودن نیروهایش به مرز ایران- مستفیض شود انجام شد و با اشتراک منافع موقتی خواست این خانواده ها ودولت عراق، این رجوی بود که جام زهری نوشید، نوشیدنی!
هادی محسنی مینویسد:
"… اکنون جهان و منطقه با شعار محوری مجاهدین و مقاومت ایران بر علیه بنیادگرایی هم سو و همگرا شده اند. بهمین دلیل دوران تغییر در شرایط کنونی ملموس و قابل فهم است. بهمین جهت مناسبات بین المللی و تعادل قوای جهانی و منطقه ای بین حکومت ولایی و مقاومت سازمان یافته ایران ناگزیر از تعیین تکلیف است ".
من از نوشته های بعضی ازهم وطنان فرهیخته در رد نظریه های جهانی!! شما اطلاع پیدا کرده ام و نظر آنها را که شما در رویا زندگی میکنید وجهان تنها منحصر به آمریکا وعربستان نیست که شما می پندارید ویا دوست دارید اینگونه شود!!، صائب میدانم.
پس چنین جهانی وجود ندارد تا مجبور به قبول این و آن گردد و این جهان موهوم، اگر هم واقعیت داشت، دست به این انتخاب احمقانه وبی قواره – گزیدن حکومت ایران و باند رجوی – نمیزد!!
همچنین:
" و بازهم خبر با شکوهتر و تاثیر گذارتر بود که مریم رجوی در همین سخنرانیش در آلبانی مفهوم عمیق و آگاهی بخش برابری زن و مرد را بیان داشت که: ” رهبری زنان وقتی بصورت یک نهاد پایدار به بار می نشیند که ضرورتا با مسئولیت پذیری مردان مومن و معتقد به آرمان برابری همراه باشد. بدون وجود مردانی که آرمان برابری راپیشاروی خود قرار داده و برای برقراری آن قیام کرده باشند, رهبری زنان صورت واقعی به خود نخواهد گرفت. تجربه رهبری زنان در جنبش ما, با نقش افرینی صفی از این مردان, از این پیشگامان دنیای تازه, امکان پذیر شد… “.
معنا ومفهوم دقیق این حرف مریم این است که وضع موجود درمناسبات رجوی – تحمیق زنان وسرکوب مردان – ازآنجا میسر شد که مردان مجبور به تسلیم کامل دربرابر رجوی شده وخطرهای احتمالی رقابت با او را برطرف کنند تا او بهتر بتواند با تحمیق این زنان و استفاده ازنقاط ضعف آنها- که اینک با ازدست دادن مردان بصورت شوهر، برادر  و… –  بی یاور وشکننده تر شده اند – تمام سوء استفاده های ممکن را ازآنها بکند:
درجاسوسی برعلیه مردان وسرکوب سازمان یافته ی آنها، در استفاده بصورت برده ها وکنیزکان جسمی و… وقس علیهاذا!
فرید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا