باند رجوی و دعوت صریح تر برای دخالت خارجی!

فرقه ی رجوی ناامید از کمترین پشتیبانی مردم ایران، اگر درگذشته ملاحظاتی را درنظر میگرفت تا مثلا اینهمه مارک وابستگی باونزنند، حالا تعارف را کنار گذاشته و چشم اش به دهان ودست ترامپ دوخته شده تا از این ممرعایدی حاصل کند!
این باند هنوز نمیداند ویا نمیخواهد بداند که دولت ترامپ هنوز تثبیت نشده وآخر عاقبت خودش هم زیاد روشن نشده وممکن است دولت اش مستعجل باشد!
تاریخ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هرگز شاهد این هجمه ی سنگینی نبوده که رسانه های آمریکا برعلیه ترامپ براه انداخته اند واین امر نشان از بحران همه جانبه ی داخلی آمریکا دارد!
درمورد وضعیت ترامپ به اظهار نظر یک کارشناس برجسته نیز توجه کنید:
"… سیستم سیاسی آمریکا دارد مختل می شود و نشت خبر های مرتبط یکی پس از دیگری صورت می گیرد. این جریان فقط شامل روسیه نیست، حوادث داخلی آمریکا نیز شامل آن شده است. البته جنگ طولانی شده رسانه‌های آمریکایی طرفدار حزب دموکرات با ترامپ ممکن نیست برای سیستم سیاسی آمریکا به چیز خوبی منجر شود".
 این سخنان به انواع مختلف ازطرف دیگران هم بنوعی تکرار میشود وبدین ترتیب رجوی های خام خیال، نباید موضوع را به آن سادگی بگیرند که گرفته اند!
محمد هادی نامی دررسانه های رجوی متنی با عنوان " ترامپ و ترس آخوندها "! نوشته که درپاراگرافی ازآن میخوانیم:
"… در حال حاضر  تنها فاکتور  و حلقۀ غایب  در معادلۀ سرنگونی رژیم عمدتاً نبود اجماع و ارادۀ قدرتهای بین المللی و موثر در بود و نبود آخوندها میباشد باروت خشم و نفرت مردم تنها منتظر کبریت و جرقه ای از بیرون است تا دار و ندار آخوندها را در آتش خشم خود بسوزاند!… مردم جدا از هر  نظر درست یا غلطی که نسبت به فردا و نیروهای اپوزیسیون و ایران بدون آخوندها داشته باشند تنها بدلیل بیش از سه دهه جنایت و غارت آخوندها، بی تردید میل و خواست دفع شر  رژیم را  دارند ولی آنچه که بیشتر از هر چیز مانع آنها بوده، همانا فقدان ارادۀ قدرتهای بین المللی بعنوان شرط لازم قضیه بوده است "!
این شما ومرادهایتان مسعود ومریم هستند که چنین تصوراتی دارند که بموجب آن جرقه ی اول ازخارج باید زده شود وچگونه؟
سئوالی است که ریزه خواران رجوی خود ریزه خوار باید به آن جواب دهد!
اراده ی بین المللی یعنی چه؟
شما تجاوز آمریکا ومتحدانش به کشورهای یوگسلاوی، افغانستان، عراق، لیبی  و سوریه را اراده ی بین المللی میدانید؟!
اگر اینطور است که به ظن قوی اینگونه است، باید شرایط خاص ایران با کشورهای نامبرده را مورد توجه قرار داده وبدانید که اعمال اراده ی جنایتکارانه ی تجاوزکاران – که شما اراده ی بین المللی اش میدانید – دارای همان نتیجه ای نخواهد بود که درآن کشورها بوده است و نتیجه ی تجاوز به ایران، درسطح شروع جنگ جهانی با نتیجه ای نامعلوم خواهد بود!!
این گماشته ی رجوی چنین ادامه میدهد:
" آخوندها علیرغم خط و نشان کشیدنهای دولت ترامپ، در واقعیت بخوبی میدانند که آمریکا-ولو در صورت تمایل-توان شروع جنگی دیگر در خاورمیانه و یا اشغال نظامی ایران را ندارد یعنی ترس آخوندها از هیبت نظامی و جنگی دولت ترامپ نیست بلکه بیشتر از حملۀ نظامی، از بسیج سیاسی جهانی آمریکا در مسیر سیاست تغییر رژیم هراس دارند خود آخوندها-با اشراف به ضربه پذیری و پوسیدگی نظام- بهتر از همه میدانند  که داخل تنها منتظر جر قه ای سیاسی از خارج میباشد…".
یعنی میگویید آمریکا باید همسایگان ایران را که حریفش نیستند، بجان ایران بیاندازد؟!
شیطنت بکار رفته درقسمت آخر حرف آقا هادی آن است که به مردم تفهیم شود که این تجاوزات بین المللی تدارک و رهبری شده ی فرضی توسط آمریکا و مورد پیشنهاد باند رجوی، کاری بامردم ایران ندارد و تنها بمب و موشک های آنها حکومت را از بین خواهد برد بدون ریختن خونی از دماغ یک فرد!!!
نوید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا