اجرای شوی مسخره مریم در کشور آلبانی به مناسبت سال نو

بعد از اخراج نیروهای نگون بخت فرقه تروریستی رجوی به کشور آلبانی مریم قجر سراسیمه خودش را به آلبانی رساند تا بتواند از ریزش نیرو جلوگیری نماید و به همین خاطر مراسم سال نو را در کنار رزمندگان پیر و پاتال و بقیه افراد مواجب بگیر خود از جمله غربی و فرانسوی وعربی و… برگزار نمود.
مریم قجر که همیشه این قول را به نیروهای نگون بخت خود می داد که امسال، سال فروپاشی جمهوری اسلامی است!!! باز این شعار مسخره و تکراری را عنوان نمود. هنوز یادمان نرفته مریم قجر قبل از سال 2000 عنوان کرده بود سال مربوطه سال به اصطلاح آزادی مردم ایران است!!! اکنون نزدیک به دو دهه گذشته است آیا مریم قجر این سئوال را از خودش نمی کند که چرا این مسئله تحقق نیافته است؟ آیا دادن شعار به اصطلاح سرنگونی در مراسم نوروز هر سال بازی است که باید هر سال آنرا تکرار کند؟ برای اینکه به ذهن پوک مریم قجر زیاد فشار نیاوریم مگر مسعود ملعون در سال 60 در جمع بندی یک ساله نگفته بود که کار جمهوری اسلامی طی شش ماه به پایان خواهد رسید آیا هنوز آن شش ماه فرا نرسیده است؟
اگر مریم قجر سال 1395 را سال به اصطلاح سرفرازی نامگذاری کرده ولی چیزی که از وضعیت فرقه تروریستی رجوی مشخص شد سال سرافکندگی و شکست بود چرا که دیگر عراق را از دست داده بودند و شعار سرنگونی از کنار خاک میهن از بین رفت. شعار اشرف به ایستد جهانی خواهد ایستاد به گند کشیده شد. شعار مسعود مبنی بر می روم تا برافروزم آتش بر کوهستانها، اکنون این آتش تمام تشکیلات فرقه رجوی را فراگرفته و تبدیل به خاکستر شد.
بهتر بود مریم قجر به جای شعار دادن که کار همیشگی او در مراسم سال نو است به چرایی این شکست بپردازد که آن شعارهای دهان پرکن چه شده است؟
مریم قجر در جای دیگری از پیام نوروزی اش عنوان می کند:جشن نوروز و جشن اعتلای آلترناتیو دمکراتیک برای سرنگونی و مارش آغاز پیروزی. ولی باید یادآوری نمود قبل از آغاز مارش به اصطلاح پیروزی، مسعود با ریاکاری در چندین مرحله اعلام کرده بود که دکل سرنگونی دیده شده، استارت سرنگونی زده شده و انواع شعارهای توخالی برای سرنگونی. اکنون مریم قجر با دریدگی خاص خود عنوان می کند که امسال مژده رسان شکست و طلیعه بهار آزادی است حال پیدا کنید پرتغال فروش را…
مریم قجر در ادامه می گوید: در دوران جدید برای برپایی سازمان کار و تشکیلاتی نوین مجاهدین به پا خاسته اند و بهار انسانی تازه ای در روابط میان خود شکوفا کردند و… و این چنین خود را آماده ورود به مرحله تهاجم حداکثر و کسب پیروزیهای پی در پی نمودند. اگر کسی به این سخنان توجه نماید و مریم قجر را نشناخته باشد فکر می کند این به اصطلاح چه گروه منسجمی که این گونه ادعای سرنگونی و چه نیروهای جان برکفی دارد!!!؟ اگر بحث مریم قجر از آماده بودن نیرو می باشد قریب به اتفاق نیروهای فرقه افراد وارفته و پیر و پاتال می باشند که توان حتی تکان دادن خودشان را هم ندارند. اگر بحث سازمان و تشکیلات می باشد بعد از انتقال به کشور آلبانی شاهد ریزش شدید نیرو بودیم و به همین خاطر است که مریم قجر سراسیمه و با دست پاچگی خودش را به آلبانی رسانده تا بتواند تشکیلات پوسیده را جمع و جور کند و با دادن وعده وعید افراد را در تشکیلات نگهدارد. حال سئوال این است مریم قجر از کدام دوران جدید حرف می زند؟ مریم قجر می داند کشور آلبانی آخرین مرحله از فروپاشی تشکیلات رجوی تروریست می باشد حال مریم قجر با پوشیدن لباس های رنگارنگ و دادن پول به شخصیت های از دور خارج شده و دادن شعارهای مسخره که هیچ خاصیتی ندارند می خواهد خودی نشان داده تا او را به حساب بیاورند و به زندگی شاهانه خود ادامه دهد به همین خاطر است که هیچ وقت به نقد کارهای گذشته خود نمی پردازد و هیچ وقت شکست را هم قبول ننموده است.
امسال را باید سال فروپاشی تشکیلات جهنمی فرقه رجوی نامید سالی که شاهد رهایی تعداد زیادی از اعضای نگون بخت فرقه تروریستی رجوی خواهیم بود.
هادی شبانی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا