رجوی فریبکار و ترفند حمایت از خلق قهرمان

خلق قهرمان شعارفریبنده ای است که رجوی طی سالیان به منظور خام کردن اعضای فرقه وانحراف اذهان عمومی نسبت به ماهیت عمیقا ضد خلقی اش از آن به کرات استفاده میکند.
ازهمان روزهای ابتدای پیروزی انقلاب وسرنگونی رژیم استبدادی پهلوی مسعود رجوی با بکارگیری خلق درکنار خدا درادبیات نوشتاری وسخنرانی هایش سعی نمود دراذهان عمومی چنین القاء نماید که برای خلق قهرمان چنان ارزشی قائل است  که مترادف خالق ازآن تجلیل میکند. او در پاسخ منتقدینش که آن را شرک میدانستند چنین استدلال میکرد که دردستگاه نظریه اوخلق قهرمان دارای چنان ارزشی است که آن را خلیفه الله میخواند ولی واقعیت چه بود؟ آیا درایدئولوژی فرقه ای رجوی که خود وی بمثابه خدا وقدرت مطلق تعریف میشد اصولا خلق وسیستم مردم سالاری واتکا به نظرات مردم محلی از اعراب داشت؟
برای پاسخ به این سوال لازم میدانم به خاطره ای که به دوران حضورمن درمناسبات فرقه ای رجوی برمیگردد اشاره ای داشته باشم تا مشخص شود رجوی تا کجا به شعارحمایت از خلق قهرمان اعتقاد داشته ویا دارد.
یک روز از یکی از فرماندهان سازمان دررابطه با برخورد سازمان با خلق قهرمان بعد از بدست گرفتن حاکمیت توسط آن سازمان سوال کردم که جواب داد اولا تمامی نیروهای سپاه ونظامی را درهمان روزهای اول به رگبار می بندیم که من مجددا سوال کردم منظورم مردم عادی یا همان خلق قهرمان خودمان است که باز جواب داد آنها باید بدانند ما آنها را نجات دادیم وباید مدیون ما باشند وحق هیچگونه اعتراض ویا مخالفتی را با ما ندارند مخالفت آنها با خطوط وبرنامه های سازمان نشان دهنده ضدیت آنها با ماست وبرخورد قهرآمیز ما را بدنبال خواهد داشت آنها(خلق) برای همیشه باید خود را بدهکار ما حساب کنند!!!.
رجوی که فردی قدرت طلب وتشنه بدست آوردن ریاست بهرقیمتی می باشد از آن جهت از خلق کینه بدل دارد که چرا طی این سالیان خلق قهرمان ایران برای پیام هایش که آنها را دعوت به شورش وپیوستن به نیروهای سازمان میکرد پشیزی ارزش قائل نبوده وبرای مزخرفاتش به اصطلاح تره هم خرد نکرده است ولی پاسخ کوبنده ترخلق به رجوی این است که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟
رجوی که بدروغ ادعای حمایت از خلق قهرمان ایران را داده ومیدهد آیا طی این سالیان به خانواده های اعضایش که جزیی از همین خلق قهرمان می باشند اجازه ملاقات با عزیزانشان را داده است؟ آیا هزاران اعضا که طی این سالیان درمناسبات جهنمی اش آنها را به بند اسارت گرفته واز ابتدایی ترین حقوق و از جمله حق انتخاب مسیرآینده زندگی محروم ساخته از فرزندان همین خلق نیستند؟ آیا صدها سرباز ونیروی رزمنده که درجریان جنگ تحمیلی عراق برضدایران باهمکاری ارتش صدام به خاک وخون کشیده است فرزندان همین خلق قهرمان که او مدعی حمایت از آنها می باشد نبوده اند؟
 با مروری برعملکرد رجوی جنایتکار وخون آشام خلق طی این سالیان بخوبی درمی یابیم که رجوی بزرگ ترین دشمن خلق ویک عنصرضد خلق به تمام معناست که توسط همین خلق قهرمان بزودی وبرای همیشه به زباله دان تاریخ انداخته خواهد شد.
س.اهوازی
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا