وحشت فرقه ی رجوی از گول خوردن جهانخواران!!

باند رجوی برای منصرف کردن مردم ایران درشرکت درانتخابات دوره ی دوازدهم ریاست جمهوری اسلامی ایران، خودرا به آب وآتش زده و تمام آدم های خود را که دستشان قلمی میگیرد یا زبانی برای حرف زدن دارد، با تمام نیرو بخدمت گرفته است!
رحمان کریمی که مثلا هم شاعر است ومداح رجوی وهم نویسنده، ازاین قاعده مستثنی نشده و وارد گود تحلیلگری شده و به ما رهنمود میدهد که چرا نباید در انتخابات شرکت بکنیم!!
سئوال من از این هموطن این است که گیرم که به رهنمود های مشعشع تان توجه مثبت کرده و در انتخابات شرکت نکردیم، دراین صورت آیا 20 میلیون نفری از 54 میلیون حائز شرایط رای دان در صحنه حاضر نشده و رئیس جمهوری انتخاب نمی کنند؟؟!!
آقا رحمان درمقاله ای با تیتر " ملت ایران گول نمی خورد، جهانداران غربی چطور"؟ نوشته است:
"… یک جناح در کار فریب مردم جان به لب رسیده ایران است تا به عنوان یک سوپاپ اطمینان، هم اعصاب ها را آرام کنند و طغیان توده ها را به تعویق بیاندازند و هم چشم دولتمردان وصاحبان سرمایه غرب را از آن جناح دیگر بترسانند. که البته باید توجه داشته باشیم که آنان فریب نمی خورند و بهتر از ما تمامیت رژیم را می شناسند. نهایت منافع مالی و مصالح سیاسی آنان چنین ایجاب می کند که به مردم خود، به مردم ایران و جهان بگویند ما جناح اصلاح طلب!! رژیم را تقویت می کنیم "!.
البته قرار است که این مردم ایران باشند که تشخیص دهند که درمیان کاندیداهای موجود، چه کسی را انتخاب کنند وتاثیر خارجی ها وجهانخواران ازبابت تبلیغاتی است که دررسانه های خود میکنند والبته این تبلیغات شباهت عظیمی به نوع تبلیغات باند رجوی دارد وآنها هم با تزویر زیاد سعی در مایوس کردن مردم وراندن آنها ازپای صندوق های رای است!
درکشورهای مانند ایران، مردم که عادت چندانی به مطالعه ندارند، درجریان کارزار انتخاباتی، آگاهی بیشتری کسب میکنند وشما چرا مخالف کسب این آگاهی بوده وازآنها میخواهید که درخانه های خود نشسته وازاین فرصت استفاده نکنند؟!
مگر مردم ایران همان اسرای رجوی هستند که بهتر است درنا آگاهی نگه داشته شوند؟!
ازنظررحمان کریمی:
"… ملت ایران سال هاست که دو جناح و هر جناح دیگری از این جرثومه اهریمنی را به خوبی باز شناخته و فریب نمی خورد. جای تعجب اینجاست که در زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ که اکثریت کنگره هم با اوست، کنگره طرح تحریم بیشتر رژیم را به بعد از انتخابات رییس جمهوری در ایران موکول می کند "!…من هنوز سایه شوم سیاست اوبامایی را از سر سیاست آمریکا و اروپا کوتاه شده نمی بینم. خط سیاسی اوباما، یک خط فردی و اختصاصی نبود. سیاست نئولیبرال های غرب چنین اقتضا می کرد "!
اگر شناخته اند و آنهم با صفتی که شما هردو جناح را متصف به آن میکنید، باوجود یگانه آلترناتیوی مانند فرقه ی رجوی، چرا کاری نمیکنند این مردم؟؟
تقصیرازمردم است که این آلترناتیو را برسمیت نمی شناسند ویا عیب کار ازطرف شماهای رجویست است که به دروغ این القاب وعناوین را بخود چسبانده  ومردم نیز متقابل آگاهی لازم ازاین مقوله را دارند؟!
دیگر اینکه، آیا میخواهید بگویید ازنئو لیبرال ها بدتان میآید؟؟
اگر جواب مثبت است، بسیار شارلاتان هستید و به روی خود نمیآورید که حامیان شما دردوایر ومجالس آمریکا واروپا نئولیبرال های نابی مانند جان بولتن، جان مک کین و… هستند!!
مگر اینکه اساسا شما اصلا نمیدانید که نئولیبرالیزم یعنی چه!
 ترامپ یک نئولیبرال نیست وشبه فاشیست است اما انسانی کم وبیش غیر قابل پیش بینی بوده وحرکات اخیرش نشان داد که درمقابل دولت پنهان (نئولیبرالیست ها) گام به گام تسلیم شده و برمواعید انتخاباتی خود لگد میزند!!
اوبه مردم وعده داده بود که دخالت درامور سوریه صرفا وصرفا درراستای ضربه زدن به داعش خواهد بود که عملا عکس این کار را کرد!
میخواستم بگویم که این سیاستهای نئولیبرالیست هاست که درآمریکا واروپا پیاده میشود وشما که حامیان تان دربین این جانیان است، گله مندی احمقانه ای ازآنها دارید!!
درادامه:
"… ما باید کاملا روی شگردهای به شدت مزورانه ملایان متمرکز شویم تا مبادا نا خواسته، خط و خطوطی از دو جناح رژیم ارائه دهیم که انگار واقعا دو خط در تقابل با هم هستند. در کسب کلید های محوری قدرت که ثروت هم می آورد، اختلاف دارند اما آنچه بنام اختلاف بر سر مسئله مردم ایران و سیاست جهانی نشان می دهند، دروغ اندر دروغ است. اپوزیسیون بازی یک جناح برای در سایه گذاشتن اپوزیسون واقعی رژیم یعنی مقاومت پایا و سرفراز ایران است. مقاومتی که توان اثبات حقانیت خود را دارد هرگز نه در سایه قرار می گیرد، نه در چشم مردم ایران و جهان کمرنگ می شود. تجربه عینی نشان داده و می دهد که مقاومت ایران رو به اعتلا و گسترش روز افزون ارزش و اعتبار است و لاغیر".
باشید، ما که حسود نیستیم؟!
دراین صورت کاندیدای خاصی که مورد حمایت ضمنی شما باشد، ضربه خواهد خورد وبنابراین منت برسر آنها میگذارید که با همه ی آنها دشمنی میکنید واین ازخصوصیات فرقوی شماست که همه چیز را بنفع خود میخواهید و حتی هیچ اختلاف سلیقه ای را برنمی تابید!!
دیگر اینکه شما درجامعه ی ایران مطرح نیستید و تهمت بیخود بخود نزده ونگویید که تمام این کارزارهای جدی انتخاباتی بخاطر منسی کردن شماست.
اگر قدرتی درخود وپایگاهی درمیان مردم برای خود متصور بودید، به انحاء مختلف سعی برتاثیر گذاری درانتخابات میکردید وخانه نشینی شما ازسر نداشتن تنبان است!
فرید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا