رجویها خوشحال نباشند، این تحریم ها در عمل میشکند!

تحریم های اخیر اتحادیه اروپا برعلیه ایران دراوقاتی که باند رجوی هم زمان با نافرمانی های موجود درکمپ آلبانی، احتیاج به جنجال سازی داشت ازگرد راه رسید!

رهبرانی ازاروپا این تحریم نامه راامضاء کردند که پوتین آنرا موجوداتی بی اراده وتابع آمریکا معرفی کرد وبا این حساب میزان واعتبار این تحریم ها، بستگی به اراده ی آمریکا دارد وخود بخود موضوعی خنثی بشمار میرود!!

البته خود آمریکا هم درموقعیتی نیست که هرچه را که خواست، انجام دهد وحق با شماست که " تغییر دورانی " درکار است ولی فقط شما مسیر آنرا درک نمیکنید یا خودتان را به نادانی میزنید!

فرقه ی رجوی از این خبر مانند تصاحب مائده ی آسمانی خرسند گشته و درتفسیری با عنوان " تحریم جدید علیه نقض حقوق‌بشر؛ اهمیت و پیامدهای آن "  نوشته است:

" واقعیت این است که اگر ‌چه تحریم اخیر نسبت به موارد قبلی محدودتر است، اما از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا اولا، موضوع این بار نقض حقوق‌بشر است؛ ثانیا، این تحریم در مرحله به‌اصطلاح پسابرجام، شاخصی از تغییر دوران محسوب می‌شود ".

از شما می پرسم:

اگر ایران فقط درجنگ کثیف قبلا اعلام نشده در سوریه مثل عربستان و… عمل میکرد، بازهم این اتهام باو زده میشد ویا به عنوان مدافع بزرگ حقوق بشر، جایزه ی صلح نوبل را به سران آن نمی دادند؟؟!!

دنیای غرب، مشکلی بنام نقض حقوق بشر دردیگر کشورها راندارد و اتفاقا کارنامه ی ننگینی از کمک به ارتجاع محلی درنقض آن در سراسر جهان دارد!

بنابراین، انگیزه ی رهبران بی خاصیت اروپا را نباید در دغدغه های حقوق بشری آنها، بلکه درجای دیگری وخصوصا  درکرنش در مقابل کنگره ی آمریکا دانست که سیاست های نئولیبرالی آن شکست خورده وآمریکا واروپا را درموقعیت خطرناک بی نظیری قرار داده است!

پس صدور این نوع قطعنامه ها دراصل درتبعیت از آمریکائی است که تا یک ماه پیش سرگرم رقابت بیحد با اروپا بود واروپا هم با شلوار زرد کرده به دنبال راه چاره می رفت وحتی ازپوتین میخواست که باهم متحد شده وبا ترامپ بجنگند وحالا که ترامپ درمقابل نئولیبرال ها زانو زده، اروپا روحیه ای مجدد یافته و با صدور این قطعنامه ها دربرابر او کرنش مینماید!!

درادامه:

" ثالثا، این تحریم در راستای جنبش دادخواهی مردم ایران است و این خود ادامه‌دار بودن آن را تضمین می‌کند ".

جنبشی بنام دادخواهی درایران وجود خارجی ندارد وچیزی که وجود ندارد، قابلیت تقویت ویا تضعیف  هم را ندارد!

همچنین:

" سیاست مماشات که نصب‌العین دولت قبلی آمریکا بود، اساساً بر معامله با رژیم ضدبشری و بر نادیده گرفتن حقوق مردم ایران و با چشم بستن بر نقض فاحش حقوق‌بشر در ایران بنا شده بود؛ اما اکنون که دولت آمریکا تحریمی را به‌خاطر نقض حقوق‌بشر اعلام می‌کند،…"!

آیا وظیفه ی دولت آمریکا، دفاع ازحقوق بشر درایران است؟؟

آیا سیستم خونریزوجهانخوار آمریکائی ظرفیت دفاع ازحقوق شهروندان خود را دارد تا سپس نوبت ما هم برسد؟؟!!

آیاشما فرق بین یک نهاد غیر دولتی بنام سازمان ونهاد حقوق بشر ودولت آمریکا – وهر دولت دیگر – رادرک نمیکنید؟!

اگر نمی دانید که خیلی بی شعور هستید واگر میدانید وخودتان را به نفهمی میزنید، تبهکارید!

وایضا:

" در خارج کشور نیز فشارهای بین‌المللی به‌ویژه وقتی سمت و سوی اخراج رژیم از سوریه را می‌گیرد، در واقع هر دو چوب زیر بغل رژیم را هدف قرار می‌دهد و این، عرصه را به‌طور جدی بر رژیم تنگ می‌کند ".

این فشار بین المللی نیست وازطرف نئو کان های جلاد و متحدان منطقه ای مرتجع شان بوده والبته در حال حاضر، این ایران است که درجبههی قوی تری قرار دارد و باضطلاح بیشتر از طرف مقابل سوار کار است!!

سیروس غضنفری

عضو رها شده ازارتش آزادیبخش رجوی

تبریز- ایران

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا