پیش بینی فرقه ی رجوی ازجو گیر شدن مردم وشرکت درانتخابات!

پیش بینی  فرقه ی رجوی ازجو گیر شدن مردم وشرکت درانتخابات!

 

حسین پهلوان نامی ازاصحاف رجوی ماموریت یافته که شا ل وکلاه کرده ومطلب مبسوطی بنویسد تا مردم را از شرکت درانتخابات ریاست جمهوری فراررو درایران، منصرف کند!

اودر توجیه این دعوت مصرانه ی خود ازمردم که انتخابات را تحریم کند، به مواد متعددی ازقانون اساسی متوسل شده ونتیجه گیری کرده که نظام قابل اصلاح نیست وشرکت درانتخابات نه تنها سودی برای مردم ایران ندارد، بلکه برضررآنهاست!

اوالبته هیچ نمونه ی مثبتی درتحریم انتخابات ارائه نداده ونتوانسته ثابت کند که درکدام مرحله ازتحریم انتخابات ودرکدام کشور، مردم آنجا به موفقیت هایی دست یافته اند؟!

ایران جزو کشورهایی است که تعداد مردم شرکت کننده درآن، ازاستانداردهای جهانی بالاتر است واین بار فرض کنیم که چنین وضعیتی نداشته وتعدادشرکت کنندگان کم باشد.

آیا دراین صورت مثلا 15 میلیون نفرپیدا نخواهند شد که بدون توجه به نظر ما، درانتخابات شرکت کنند؟!

کاری که دراغلب کشورها اتفاق میافتد ودولت روی کار آمده با رای این اقلیت، کک اش هم نمیزند!!

مطمئنا پیدا خواهند شد ودراین صورت اتفاق غیر منتظره ای نیافتاده و نتیجه ی انتخابات بازهم ازمشروعیت کافی بین المللی برخوردار خواهد شد و مثلا سازمان ملل متحد این انتخابات را برسمیت خواهد شناخت وما عملا زیر رای ونظر نماینده ی منتخب این 15 میلیون نفرمفروض (اقلیت) به زندگی اجتماعی- سیاسی خود ادامه خواهیم داد!!

درمقابل، ما شاهد انتخابات 99درصدی صدام هم بودیم که درعمل دیدیم که امتیاز خاصی برای او بوجود نیآورد!

به هرحال، حسین پهلوان درمقاله اش که آنرا " چرا جو گیر می‌شوید ای ملت شریف "؟ نامیده، نوشته است:

"… کار بسیار آسان اینستکه در روز نمایش انتخابات هر کاری را انجام دهید به‌جز رأی دادن. مطمئن باشید در تغییر دوران این بزرگ‌ترین و راحت‌ترین کاراست. آخرین میخی خواهد بود بر تابوت حکومت ولایت‌فقیه ".

جواب این ادعای سخیف را دادم وگفتم که با حضور 15 میلیون نفر هم – که درایران این حضور قطعی است – رئیس جمهور و… انتخاب می شوند و قوانین بین المللی نتیجه ی این انتخابات را برسمیت میشناسند وبنابراین میخی برتابوتی درکار نخواهد بود!!

 

بار دیگر می گوید :

" اما باید در مقابل نیاز "مرگ یا زندگی" در این انتخابات برای رژیم، باید با پذیرش مسئولیت ملی که ایران متعلق به همه ایرانیان است نه قشر (خواص) رژیم را به مرگ مجبور کنیم نه به ادامه زندگی. خون شهدای خلق سرخی صورتتان باد. زردی ننگ و ذلت از آن دار و دسته ولی‌فقیه و حامیان بین‌المللی آن‌ها. ما روزی رأی می‌دهیم که زندانیان سیاسی کشور ما که نماینده عقاید همه ایرانیان‌اند از بند آزاد شوند آن روز ایران آزاد است. البته که رأی منهم مثل آقای مسعود رجوی سرنگونی است ".

فعلا همین رژیم به اندازه ای پایگاه اجتماعی دارد که بتواند انتخاباتی برگزار کند وتصور نمی رود که شرکت کمتر مردم، دارای این قدرت وصلابت باشد که رژیم را سرنگون کند!

مگر اوباما، در دور دوم انتخابات که محبوبیتی  16 درصدی داشت، بازهم انتخاب نشد ویا بخاطر نبود محبوبیت کافی برکنار شد؟؟!!

خانه نشینی من ودیگران، اگر بضرر خودمان نباشد، هیچ نفعی نداردblank!

نکند که شما به شیوه ی نامرضیه ی محرومیت ازانتخابات عادت کرده و ازآن جهت ازاتخابات ترسیده وپیشاپیش آنرا مردود می شمارید؟!

کسانی مثل شما که عمری را درتشکیلات رجوی گذرانده وشاهد هیچ انتخاباتی نبودید، چگونه میتوانید از منافع یا مضار انتخابات سخن برانید؟!

اگر واقعا اعتقاد دارید که ایران مال همه ی ایرانیان است، پس چگونه توانستید قبول کنید که کمپ اشرف با کلیه ی متعلقات مادی، معنوی وانسانی اش، صرفا وصرفا مال مسعود رجوی است و حتی این قبول کردن شما این مریض قدرت طلب را قانع نکرد و دوگرم غشای مغزی شما را هم خواست که آنهم مال او باشد؟!

شماها زمانی میتوانید درمورد انتخابات اظهار نظر کنید که همسران وفرزندان وخودتان راطی یک انتخابات آزاد وبا حضور نمایندگان احزاب و… ازچنگال مسعود ومریم رجوی خارج سازید وگرنه مردم بطور ساده بشما خواهند گفت که به عرصه ای وارد شده اید که خودتان اساسا چیزی ازآن نمیدانید والتزام عملی خود را به دموکراسی وحقوق شهروندی، نشان دهید!

چه کسی قبول میکند که به فراخوان رجوی ها که ذره ای به حقوق مردم اعتماد ندارند، جواب مثبت دهد؟!

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا