نه اشک تمساح برای ویتنام و فلسطین، نه دست دادن با دشمنان آنها!

بنده یک عمر درداخل مناسبات شما رجوی ها بودم.
وقتی برای ما نشست میگذاشتید، حرف ازایجاد جامعه ی بی طبقه ی توحیدی میزدید!
میگفتید ما انقلابی هستیم وازآرمان های انقلابی بنیانگذاران سازمان دفاع میکنیم.
بما میگفتید که بخاطر انقلابی بودن ماست که شیخ وامپریالیزم برای سرکوب  وقتل عام کردن ما متحد شده اند؟!
میگفتید که بخاطر این انقلابی بودن است که دربرابر این تهاجم شیخ واستعمار پابرجا مانده ایم!
اسرائیل وآمریکا را جهانخوار می نامیدید وبه ملک حسین که شاه اردن بود ودست نشانده ی آنها، حمله میکردید.
من بخاطر دفاع ازمردم ویتنام بود که به سخنان شما گوش می دادم وبرایتان کف می زدم.
مگر این مسعود خان نبود که درنشست ها ادعا میکرد که پرچمدار ازبین بردن شیخ وامپریالیزم میباشد؟!
آیا خانم مریم رجوی درمورد آزادی زن کم سخن میگفت؟ مگر او نمی گفت که میخواهم زنان راازویترین دراورده وبه آنها حیثیت اجتماعی و برابری حقوق بامردان بدهیم؟!
آیا واقعا اینطور کرد یا برعکس، آنها را به اسرای جسمی وجنسی رجوی تبدیل نموده ومختصر آزادی موجود انها را باتحقیر تمام، ازبین برد؟؟!!
اما این خانم رجوی با دشمن دوستان ویتنامی او؟! که " سرهنگ جان مک کین سناتور " باشد، درمقر دوستان من درآلبانی ملاقات گرمی نمود.
کمپی که نه من  اختیار مراجعه بدانجا برای دیدن دوستان تیره بختم را دارم ونه خانواده ها حقی برای دیدار با فرزندانشان؟!
چه پیش آمد جان مک کین را درجایی نشاندی که ماها حق حضور درآنجا را نداریم وحتی نمیتوانیم نامه ای بنویسیم ویا ارتباط تلفنی داشته باشیم؟!
شما چرا توضیحی درمورد اینکه این دشمنان سابق به دوست صمیمی و یاور سازمان تبدیل شده ندادید؟!
اگر دوستی بااین خونخواران آمریکائی بد بوده، چرا ازگذشته ی سازمان انتقاد نمیکنید بخاطر آن شعارهایش؟!
شما مریم خانم میگویید که حضور " مک کین " در کمپ آلبانی لرزه براندام جدا شده ها انداخته است!
لرزه که چه عرض کنم  ولی تصور نمی کردیم که روابط مخفی خود با این خونخواران را باین راحتی وبطور سفیهانه ای علنی کنید!!
شما به هنگام بمباران مواضع ما ازطرف آمریکا، ابدا حرف های گذشته در نفی سیستم جابرآمریکا را تکرار نکردید!
چون که جان شما درخطر نبود که دررفته بودی و ماها به خاک وخون کشیده می شدیم وآنجا معلوم شد که جان ما پشیزی برای شما ارزش نداشته ومارا بعنوان سیاهی لشکر فریب داده بودید که درخدمت جاه طلبی ها وعیش ونوش های شما ها باشیم!!
شما درموقع انفجار بشدت مشکوک  برج های دوقلوی آمریکائی مارا درسالن جمع کرده وسرود ضد آمریکائی برایمان پخش کردید!!
پس بااین سوابق ننگین وتغییر جهت 180 درجه ای خود، ازما ومردم ایران نخواهید که چکار بکنیم وچکار نه!
شما دشمنی خود را عملا با هرچه انسان شریف است، نشان داده اید وبنابراین مردم ایران نیز، صلاح خود را به ترتیب اثر ندادن به حرف های شما واربابان کهنه وتازه ی شما، میدانند ودرانتخابات فرارو و… هرچه را که صلاح دانستند، میکنند و این کنش ها مطمئنا برخلاف توصیه های شماخواهد بود!
من فکر میکنم  بهتر است  که هزینه ی این تبلیغات " جان مک کینی " خود و دعوت مردم برای تحریم انتخابات را، صرف سلامتی، سواد آموزی وآزادی نسبی دوستان اسیر من بکنید.
دیگراینکه شما، دراصل بصورت مطالبه محوری با شعار " رای من سرنگونی " درانتخابات شرکت کرده اید و چرا ازما میخواهید که انتخابات را تحریم کنیم؟؟!!
شما طی ماه های اخیر، بطور مداوم دم از" تغییر دوران " میزدید که من آنرا هضم نمی کردم وحالا با دیدارهایتان با ترکی الفیصل ها و جان مک کین ها، با زبان بی زبانی میفهمانید که تغییر دوران عبارت از خیانت به آرمان بنیانگذاران سازمان است!!
سیروس غضنفری
عضو رها شده از سازمان مجاهدین رجوی
ایران
تبریز
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا