جلسه پرسش و پاسخ آقای محمد پور عضو بازگشتی از آلبانی با خانواده های اهوازی

روز پنجشنبه مورخه 7/2/1396 آقای عباس محمد پور که اخیرا از بند اسارت فرقه رجوی درآلبانی رهایی یافته است درجلسه ای با خانواده های اهوازی اسیران تحت اسارت فرقه رجوی حاضر شد و به سوالات آنها پاسخ داد.
در ابتدای جلسه آقای محمد پور ضمن معرفی خود تحلیلی از آخرین وضعیت فرقه رجوی وموج فزاینده مسئله داری وریزش وجدایی نیروها را به اطلاع خانواده ها رساند وتاکید کرد وضعیت تشکیلاتی این فرقه بقدری آشفته وبهم ریخته است که مریم رجوی مجبور شده برای جلوگیری از ریزش بیشتر نیروها و مهارموج جدایی ها مرکز فرماندهی خود درفرانسه را ترک و شتاب زده وسراسیمه خود را به آلبانی برساند.
آقای محمد پور ادامه داد با این حال حضور مریم رجوی هم نتوانست دردی از این فرقه حل کند ودر نهایت برای دلگرمی دادن به نیروهای وا داده خود مجبور شد جان مک کین سناتور جنگ طلب و بد نام آمریکایی را به آلبانی بیاورد تا بدین وسیله به نیروها تلقین نماید که او و فرقه اش کماکان حمایت آمریکا را با خود دارد.
 بعد از توضیحات آقای محمدپور یکی از خانواده ها پرسید ‌وضعیت نیروها درآلبانی چگونه است؟
 آقای محمد پور پاسخ داد درآلبانی نیروها به سه دسته تقسیم میشوند.
 دسته اول کسانی هستند که کماکان درتشکیلات فرقه رجوی هستند وبا این تشکیلات همکاری دارند.این عده حق تردد آزادانه به شهر و یا تماس تلفنی با خانواده هایشان درایران را ندارند آنها درساختمانهایی که بشدت محافظت میشوند زندگی میکنند. فقط برای معالجات پزشکی وآن هم درترکیب سه نفره بداخل شهرتردد دارند.
 دسته دوم در ظاهر از فرقه جدا شده اند و درمحل دیگری هستند ولی به هیچ وجه برعلیه فرقه موضع نمی گیرند وفرقه هم بابت حق سکوت مبلغی اضافه برحقوق کمیساریا به آنها میدهد ولی به آنها تاکید کرده که درصورت تماس با خانواده هایشان درایران و یا افشاگری برعلیه فرقه مستمری آنها را قطع خواهد کرد.
 گروه سوم ازسازمان جدا شده اند وبرعلیه سازمان دست به افشاگری می زنند آنها حاضرنشده اند بخاطرچند دلار ننگ همکاری با فرقه رجوی وسکوت درقبال جنایات وخیانت های آنها را بپذیرند. آنها بشدت از طرف فرقه تحت فشار قرارمیگیرند ومستمری آنها بارها قطع گردیده است ولی حاضربه پذیرش این فرقه نیستند.
آقای محمد پور درپاسخ به سوال خانواد ه ها که پرسیدند با توجه به اینکه درآلبانی هم همانند اشرف ولیبرتی فرقه اعضا را درکنترل خود دارد اصولا شرایط چه فرقی کرده است؟ پاسخ داد اگرچه سران فرقه تلاش میکنند همان شیوه های کنترلی ومراقبت را درخصوص اعضا دردستور کار قرار دهند ولی نباید فراموش کنیم شرایط جغرافیایی و زیست محیطی آلبانی کیفا با عراق متفاوت است.
اعضا بدلیل استقرار در آپارتمانهایی که درمحدوده شهرها واقع شده اند مستمرا درمعرض تماس با شهروندان هستند وهمین موضوع باعث میشود که آنها درجریان واقعیت های دنیای خارج قرارگیرند تفاوت عمده دیگرآلبانی و اشرف این است که تعدادی اعضای جدا شده وجود دارند که با خانواده هایشان درایران تماس دارند وآزادانه درشهرتردد دارند واین عوامل روی نفراتی که هنوز اسیر مغزشویی فرقه رجوی هستند ونتوانسته اند حصارهای ذهنی خود را بشکنند تاثیرمثبت خواهد گذاشت.
عامل مهم دیگر که وضعیت نیروهای تحت اسارت فرقه را به نسبت عراق کیفا متمایز میسازد موضوع مسئله داری نیروها بعد از انتقال اجباری از عراق است سالیان رجوی دراذهان نیروها چنین القا کرده بود که خاک عراق یک مکان استراتژیک درامر سرنگونی رژیم ایران است و پادگان اشرف ظرف سرنگونی است وتحت هیچ شرایطی از عراق واشرف خارج نخواهند شد ولی درنهایت مجبورشدند که از تمامی شعر و شعارهایشان دست بکشند همین موضوع روی نفرات تاثیرات خود را خواهد گذاشت و منجر به بروز پروسه مسئله داری شده است.
درادامه خانواده ها درخصوص چگونگی ارتباط با خویشاوندان خود وشیوه های مسافرت به کشورآلبانی سوال کردند که آقای محمد پور پاسخ داد درحال حاضرکشورآلبانی درایران سفارت ندارد وتنها ایران بصورت یک طرفه اقدام به بازگشایی سفارت درتیرانا نموده است وهمین امرکارمسافرت از ایران به آلبانی را سخت کرده است خانواده ها می توانند از طریق مکاتبه با کمیساریای ملل  که مسئول اصلی انتقال نیروهای فرقه به آلبانی است درجریان وضعیت آشنایان خود قرارگیرند ویا اگر آشنایی درکشورهای اروپایی دارند از طریق فعال کردن واعزام آنها به آلبانی کسب خبرنمایند.
منبع دیگر اعضای جدا شده درآلبانی هستند که درصورت برقراری ارتباط با آنها میتوان درمورد وضعیت عزیزانتان از آنها کسب خبرنمایید.
فرقه افرادی که بنحوی با ایران تماس دارند را تحت شدید ترین بایکوت ها قرارمیدهد سرکردگان رجوی هرگونه تماس با خانواده را برقراری ارتباط با اطلاعات ایران وانمود میکند زیرا بخوبی میداند درصورت ادامه این ارتباطات آنها درمعرض آگاهی از واقعیت های جهان خارج فرقه قرارمیگیرند.
بعنوان مثال مستمری آنها را قطع میکند وبا توجه به اینکه دریافت مستمری مجدد نیازمند هماهنگی با کمیساریاست این اقدام یکماه طول میکشد وعضوخواهان جدایی دراین مدت تحت شرایط سخت مالی قرارمیگیرد.
آقای محمد پور دربخش دیگری از این جلسه درپاسخ چگونکی ملاقات خانواده ها با اعضای تحت اسارت گفت فرقه تحت هیچ شرایطی اجازه ملاقات نمیدهد و بعنوان نمونه یکی از خانواده ها که با کلی زحمت ازخارج به آلبانی رفته بود ساعت ها پشت درب مقر فرقه مانده بود ودرآخرهم پاسخ گرفته بود فرزند آنها در مقر نیست.
درپایان جلسه پرسش و پاسخ خانواده های اهوازی از آقای محمد پور که اطلاعات جدیدی در رابطه با چگونگی وضعیت آشنایان خود درآلبانی داده بود تشکرکردند وآقای محمد پور ضمن آرزوی آزادی اعضای خوزستانی دربند فرقه گفت از اینکه بعد از سالیان خودم را درجمع شما دیدم خیلی خوشحال شدم یقین دارم که با تلاش های شما آزادی تمامی اسیران دربند فرقه رقم خواهد خورد.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا