عدم تحمل رجوی تروریست از انتقاد، حتی از حزب توده

پس از حمله موشکی آمریکا به سوریه، حزب توده از این اقدام انتقاد نمود، بلافاصله فرقه تروریستی رجوی واکنش نشان داده و این حرکت حزب توده را محکوم کرد.
برای این کار نفرات معلوم الحال و مفت خور فرقه دست به قلم شده و مانند سلف شان رجوی فریبکار علیه افراد و گروه ها به توهین کردن و لجن پراکنی مشغول هستند. یکی از عوامل فرقه تروریستی رجوی فردی تهی مغز به نام حسین توتونچیان می باشد که این بار پاچه حزب توده را گرفته که چرا این گروه حمله تجاوز کارانه آمریکا را محکوم نموده است.
ابتدا این موضعگیری چه ربطی به شما و فرقه تروریستی رجوی دارد که وقتی دولت آمریکا مورد خطاب قرار می گیرد به فرقه رجوی و عوامل بی مصرفی مانند شما بر می خورد؟ وقتی گروه ای علیه اقدام تجاوزکارانه آمریکا موضعگیری می کند مگر شما کاسه داغتر از آش هستید که سنگ جنگ طلبان غربی را به سینه می زنید؟ مگر پاچه گرفتن علیه افراد و گروه ها برای محکوم نمودن حمله امریکا چیزی به شما می رسد؟ چرا شما وقتی صدامیان شهر حلبچه و سردشت را مورد بمباران شیمیایی قرار دادند شما کجا بودید؟ چرا آن موقع مانند رجوی گور به گور شده صدایتان در نیامد. آیا به نظر شما این کار صدام جنایت کار مشروع بود؟
نویسنده تهی مغز فرقه تروریستی رجوی اوج فلاکت فرقه را نشان می دهد که مدعی است که سران کاخ سفید وجدانشان بیدار شده و عنوان می کند: وجدان ساکنان جدید کاخ سفید را بیدار تر از وجدان دیگران در کاخ کرملین می داند. باید به شما تبریک گفت که از کی تا حالا ژنرالهای کاخ سفید دارای وجدان شدند؟ از کی مک کین که قاتل مردم ویتنام است دارای وجدان بیدار شده؟ از کی دولت آمریکا مردم افغانستان را مورد بمباران مستمر قرار می دهد دارای وجدان بیدار شده؟ از کی جنگ طلب ترین جناح آمریکا وقتی مردم یمن را مورد بمباران قرار می دهد وجدانشان بیدار شده؟ از کی کسانی که هواپیمای مسافربری ایران را سرنگون کرده و مسافران بی گناه را می کشند دارای وجدان شده اند؟ باید گفت مریم قجر وقتی از دلارهای شیوخ عربستانی و آمریکایی و صهیونیستی سیراب می شود به یکباره به یاد وجدان بیدار شده ساکنان کاخ سفید افتاده است چه کسی را می خواهید گول بزنید؟
بهتر است نویسنده معلوم الحال به این سئوال جواب دهد که چرا آمریکا در مورد تحقیقات شیمیایی خان شیخون جلوی آنرا گرفته است؟ مگر دولت ایران و روسیه خواهان تحقیقات در این زمینه نشدند.
در ادامه نویسنده مدعی است: حزب توده بطور واقعی و حقیقی بند نافش را با خیانت گره زده اند و هر وقت از خیانت دست بکشد از هویت تهی می شود. اگر توتونچیان معلوم الحال مدعی حزب توده می شود در این مطلب نمی خواهم به بررسی کارنامه حزب توده بپردازیم ولی چیزی که معلوم است این ادعای نویسنده تهی مغز در مورد فرقه تروریستی رجوی هم صادق است چرا که از ابتدا این فرقه روی خیانت و وطن فروشی بنیان نهاده شده است. مگر فرقه رجوی با دشمن مردم ایران در جنگ ضد میهنی همکاری نکرد؟ مگر از تروریست های داعشی به اسم عشائر به اصطلاح انقلابی عراقی حمایت نکرد؟ مگر در همکاری با غرب مرزی از خیانت و وطن فروشی و جاسوسی باقی گذاشته است؟ این فقط قستمی از کارنامه سراسر خیانت فرقه تروریستی رجوی است واگر روزی رجوی ملعون به نقد کارهای گذشته خود بپردازد آن وقت تشکیلاتش از هم خواهد پاشید.
بهتر بود توتونچیان به دگر دیسی فرقه تروریستی رجوی می پرداخت که چه اتفاقی افتاده که از آن شعار سال 58 واگشت خورده و اکنون به کاسه لیسی برای غرب مشغول است. به جای پاچه گرفتن علیه افراد و گروهها این سئوال را از مریم قجر داعشی می کردید.


نشریه مجاهد شماره 10 بیست و یکم آبان 1358
فرقه تروریستی رجوی مانند خر در باطلاقی که امپریالیسم برای آنان در آلبانی کنده گیر کرده است و رفت و آمدهای مریم قجر از فرانسه و آوردن مک کین منفور هم نمی تواند جلوی ریزش نیرو را بگیرد حال هر چقدر مریم قجر داعشی در کنار وی عکس یادگاری بگیرد و امثال شما به تعریف و تمجید از آن بپردازید. سران فرقه تروریستی رجوی در عمر سراسر خیانت بارشان هیچ گاه شرمی نداشتند و از آن زوایه به خود حق می دهند که هر شکری را بخورند و فکر می کنند هنوز مردم در عصر ناآگاهی بسر می برنند.
هادی شبانی
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا