ذات فرقه رجوی بر دورویی و نفاق بنا شده است – قسمت اول

در اینترنت می گشتم که چشمم به اطلاعیه ای از فرقه تروریستی رجوی با عنوان «کارنامه ۳۸ ساله پاسداران: جنگ، سرکوب، صدور ترور و بنیادگرایی و پیشبرد پروژه بمب اتمی» افتاد. رجوی های تروریست در این اطلاعیه از آمریکا و کشورهای غربی خواستند که سپاه پاسداران را بدلیل دخالت در کشورهای دیگر در لیست تروریستی قرار دهند و نوشتند «نامگذاری پاسداران در لیستهای تروریستی و اخراج آن از منطقه، ضرورت صلح و آرامش در منطقه»
با خواندن این اطلاعیه موضع گیریهای فرقه در سال های ابتدایی انقلاب را با خود مرور کردم. یادم آمد که در آن زمان سازمان یا همان فرقه تروریستی رجوی چطور 180 درجه بر عکس امروز موضع می‌گرفت و ایران را متهم می نمود که برای خوشامد امپریالیست ها (آمریکا و کشورهای غربی) به حمایت همه جانبه مادی و معنوی از فلسطینی ها نمی پردازد و مدعی بودند که انقلابیون مسلمان به مرزهای بین‌المللی محدود نمی شوند. خاطرم آمد که چگونه در تشریح آرم فرقه مدعی بودند که تصویر زمین در آرم بیانگر این است که آنها در مرز ایران محدود نبوده و بدنبال ایجاد انقلاب و تغییر در تمام جهان و آزاد کردن دنیا از دست امپریالیست ها هستند. یادم آمد که در آن سال ها رجوی به دولت ایران پیشنهاد می کرد که بایستی سلاح های ایران را برای فلسطینیان فرستاد و قسمتی از پول حاصل از فروش نفت و بودجه ایران را به فلسطینی ها اختصاص داد و حمایت از فلسطین و انقلابیون دیگر کشورها همچون جبهه آزادیبخش اریتره و پولیساریو یا انقلابیون آمریکای لاتین را در قانون اساسی ایران گنجاند و…
هر چند وجود تناقض و دوگانگی در عمل و رفتار سران فرقه برایم جدید نبود اما مرور و یادآوری این تناقضات باعث شد که قدری در اینترنت سیر نمایم و سرانجام چند تا از اطلاعیه هایی که فرقه در سال های 1358 و 1359 منتشر کرده بود را پیدا کنم.
عنوان یکی از آنها چنین بود «اطلاعیه سیاسی – نظامی شماره ی 24 "مجاهدین خلق ایران ضمن دعوت همه احزاب، سازمان ها و نیروهای مردمی به هماهنگی و وحدت عمل ضد امپریالیستی، کلیه ی تیم های نظامی و چریک های نیمه وقت [میلیشیا]ی خود در سراسر کشور را بر علیه امپریالیسم آمریکا به تبعین از برادران پاسدار موظف می سازد»
بخشی از این اطلاعیه چنین است:
«آخرین تجاوز مسلحانه ی جنایتکاران بین المللی به خاک میهن عزیزمان، هر وجدان انقلابی و آگاه را در معرض این سئوال قرار می دهد اگر تهاجم امپریالیسم آمریکا به نتیجه می رسید، چه می شد؟ به خصوص نمی توان نادیده گرفت که اقدام اخیر آمریکا، دقیقاً در شرایطی صورت می گیرد که تمامی جناح های داخلی و متحدین خارجی آمریکا و دست نشاندگان خارجی اش (حتی در همسایگی ما) بر علیه انقلاب و خلق ایران یک پارچه شده اند.
… از سوئی دیگر یکی از وظایف لانه ی جاسوسی آمریکا قبل از تسخیر آن، سازمان دهی و اداره ی بقایای آماده به خدمت ساواک بود تا در روز موعود به کار گرفته شوند. وظیفه ای که مجموع اوضاع و احوال، مبین عهده دار شدن آن توسط مرکز اینتلیجنت سرویس انگلیس در تهران است… همچنین مجموعه ی موقعیت نظامی ایران، گواه بر آماده سازی های بسیار گسترده ی پیشین در کل سیستم تدافعی و نظامی، جهت به ثمر رسیدن تهاجم صد انقلابی به رهبری آمریکاست.
… بنابراین، با توجه به موارد فوق که تنها جزء ناچیزی از حقایق است، هماهنگی و وحدت عمل سیاسی و نظامی همه ی نیروهای خلق علیه امپریالیسم تجاوز گر آمریکا در چنین شرایط حساسی، یک وظیفه مبرم عقیدتی و تاریخی است. به همین منظور سازمان مجاهدین کلیه ی نفرات نظامی و میلیشیای مردمی خود در سراسر کشور را به تبعیت از برادران پاسدار فرامی خواند، به این ترتیب بر حسب دستور سیاسی – نظامی حاضر، به منظور وحدت عمل و وحدت فرماندهی نظامی بر علیه امپریالیسم آمریکا، کلیه ی اعضاء و تیم های نظامی و میلیشیای مجاهدین، موظفند فرمان برادران پاسدار خود را در هر کجای کشور بر علیه جنایتکاران آمریکایی اطاعت کنند.
… در همین جا توجه کلیه ی مقامات مسئول درجه ی اول کشور را به ضرورت حفاظت بیش از پیش از مقر امام [خمینی] و مراکز آب، برق، سیلوها، مخابرات، رادیو تلویزیون، فرودگاه ها و بنادر کشور جلب می کنیم.
… مرگ بر امپریالیسم آمریکا – زنده باد وحدت ضد امپریالییستی تمام خلق – 7 / اردیبهشت / 59»
عنوان اطلاعیه بعدی که مربوط به اردیبهشت 1359 است چنین می باشد «اطلاعیه مجاهدین خلق به مناسبت شهادت برادر پاسدار محمد منتظر قائم» در این اطلاعیه چنین آمده است: «مجاهدین خلق ایران، شهادت برادر پاسدار محمد منتظر قائم را که حین پی گیری توطئه ی نظامی نافرجام امپریالیسم جنایتکار آمریکا علیه ایران صورت گرفت، به خلق قهرمان و "امام خمینی" و برادران پاسدار، تسلیت و تهنیت می گویند. انقلاب ایران ثابت کرده است که هر قطره ی خونی که در نبرد رهائی بخش ضد امپریالیستی و اسلامی ما بر علیه امپریالیست ها به زمین می ریزد، تنها به عمق دریای خونی که بین خلق ما و جنایتکاران آمریکایی وجود دارد، می افزاید و اراده ی خلق ما را در این نبرد عادلانه صیقل می‌زند»
حال از سران فرقه رجوی باید پرسید کدام را باید باور کرد:
این که برای مقابله با امپریالیسم آمریکا کلیه نیروهای خود را به تبعیت از برادران پاسدار امر کرده و آنها را موظف نمودید در هر کجای کشور فرمان برادران پاسدار خود را بر علیه جنایتکاران آمریکایی اطاعت کنند. یا این قسمت از اطلاعیه اخیرتان که «سپاه از همان سالهای اول [که شامل سال های 58 و 59 نیز می شود] ابزاری برای دخالت در کشورهای دیگر بود»؟
این که می گفتید امپریالیسم جنایتکار آمریکا به همراه اینتلیجنت سرویس انگلیس و دست نشاندگان خارجی اش (مثل عربستان که به قول خودتان در همسایگی ما هستند) در حال زمینه سازی و اجرای جنایت علیه مردم ایران بودند. یا درخواست امروز تان از آمریکا و انگلیس برای قرار دادن نام سپاه در لیست تروریستی؟
این که در اطلاعیه آن زمان خود نوشتید «یکی از وظایف لانه ی جاسوسی آمریکا قبل از تسخیر آن، سازماندهی و اداره ی بقایای آماده به خدمت ساواک بود تا در روز موعود به کار گرفته شوند» یا کاسه لیسی امروز تان برای دولت آمریکا که صاحب آن لانه جاسوسی بود و متهم کردن ایران به این که دشمن صلح و آرامش منطقه است؟
این که رهبری انقلاب توسط امام خمینی یک امر بدیهی برای همه و منجمله شما بود و از این رو در اطلاعیه آن زمان خود خواهان حفاظت بیش از پیش مقر امام در اطلاعیه سیاسی نظامی خود شده بودید یا این حرف تان که امام در انقلاب ضد سلطنتی نقشی نداشت و رهبری آن را دزدید؟
این که در اطلاعیه آن زمان خود شهادت یکی از فرماندهان سپاه یعنی "محمد منتظر قائم" را تسلیت گفتید و شهادت او را، خون ریخته شده در مسیر «نبرد رهائی بخش ضد امپریالیستی و اسلامی» خواندید و نوشتید که شهادت افرادی همچون این فرمانده سپاه «عمق دریای خونی که بین خلق ما و جنایتکاران آمریکایی وجود دارد را می افزاید» یا حرف های امروزتان که سپاه پاسدارن را به «جنگ، سرکوب، صدور ترور و بنیادگرایی» متهم می کنید؟
آیا حرف آن روزتان از روی ریا و کلک بود یا رفتار و گفتار امروز تان؟
آیا سپاه پاسدارن تغییر روش داده یا آن که شما تغییر روش داده اید و حرف های و نوشته های تان با حرف ها و نوشته های امروزتان 180 درجه اختلاف دارد؟
ادامه دارد…
صالحی
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا