ترس رجویها از محبوبیت روز افزون انجمن نجات در میان خانواده ها

ارگان تبلیغاتی فرقه رجوی موسوم به ایران افشاگر در جدیدترین موضع گیری خود ترس و وحشت خود را از فعالیت های افشاگرایانه انجمن نجات و افزایش اقبال اجتماعی ومحبوبیت این انجمن درمیان خانواده های اعضای تحت اسارت بنمایش گذاشت.
ارگان دروغ پرداز و رسواگر رجوی درجدیدترین اقدام، دو نفراز اعضای تحت اسارت خود را دریک خیمه شب بازی تلویزیونی به صحنه آورد تا از زبان آنها خشم و کین و عقده های چند ساله خود را برسراعضای انجمن نجات خوزستان که درطی این سالیان با تلاش خستگی ناپذیر وصادقانه خود توانسته با روشنگری ماهیت ضدانسانی این فرقه را دراذهان خانواده ها افشا وزمینه را برای آزادی اسیران فراهم سازد خالی کند.
منوچر کوهکی و عبدالرضا دلفی سوژه های جدیدی بودند که دراتاق فرمان وبوسیله سرکردگان اطلاعاتی رجوی با تحت فشار قرار دادن و تهدید قطع مستمری پناهندگی آنها را محبوربه شرکت دراین خیمه شب بازی رسوا وتکراری کرده بودند. تحت فشارقراردادن این اسیران درشرایطی صورت گرفت که اعضای انجمن نجات درتاریخ 14 اسفند 1395 درمنزل شخصی آنها حاضر وبا خانواده آنها دیدار کرده بودند.
به صحنه آوردن اسیران درهم شکسته حدودا 45 روز بعد از حضور اعضای انجمن نجات درخانه هایشان نشان دهنده عقب ماندگی مفرط فرقه رجوی از روند شتابان و رو به جلو تحولات است زورگیری سران فرقه از اسیران دربند و القا مزخرفات تکراری و نمایشات مسخره تلویزیونی ترفند وشیوه نخ نما شده ای است که دیگرهیچ کودکی را نمی فریبد وبرعکس اقتدار و رشد ومحبوبیت شگفت انگیز اعضای انجمن و ترس و وحشت سران فرقه را در افکارعموی تداعی میسازد.
براستی که آگاهی خانواده ها شگفت انگیز است آنجا که خانواده کوهکی و دلفی بعد از شنیدن خبرمصاحبه اجباری فرزندانشان از سرکردگان فرقه بدرستی می پرسند.
1-  چرا سرکردگان فرقه بجای حاضرکردن آنها درتلویزیون اجازه نمیدهند همین صحبت ها را تلفنی با خانواده داشته باشند؟
2- چرا درشرایطی که امکان تماس تلفنی فراهم است با واسطه وغیرمستقیم به خانواده پیام میدهند؟
براستی اگرفرقه رجوی دربیان موضع گیری خود که ادعا میکند اعضای انجمن خوزستان با اجبار وبواسطه فشارهای وزارت اطلاعات خانواده ها را مجبور به ملاقات وموضع گیری میکنند خود فرقه چرا خانواده ها را به آلبانی ومقرخودشان دعوت نمیکنند و دراین خصوص برایشان افشاگری نمی نمایند تا واقعیت ها بر همگان مشخص گردد؟
3- چرا درزمان حضورخانواده ها دراطراف اشرف ولیبرتی به خانواده ها اجازه ندادند که به تنهایی وبدون حضور اعضای انجمن که به ادعای آنها خانواده ها را با زور به عراق آورده بودند درقرارگاه اشرف وکمپ ترانزیت لیبرتی حاضرشوند تا واقعیت ها برای فرزندانشان روشن گردد وآنها جذب انقلاب مریم شوند؟
فرقه رجوی نعل وارونه میزند وتصورمیکند همه همانند خودشان برای جذب افراد به دروغ واجبار وعوام فریبی متوصل میشوند وخانواده های اسیران هم همانند توریست های عربی،هندی،بنگلادشی ومهاجرین اروپایی هستند که با پرداخت دلارهای امریکایی و بلیط رفت و برگشت در متینگ ها حاضرشوند.
دررابطه با لجن پراکنی برعلیه اعضای جدا شده که وقت و گذران زندگی را علیرغم سالیان زجر وعقب ماندگی درفرقه بعد از آزادی صرف اطلاع رسانی و روشنگری وآزادی هم بندان سابق خود کرده اند فقط باید گفت (مه نورفشاند وسگان عوعوکنند.)
اعضای انجمن سالیان صداقت شان برای خانواده ها روشن شده است ولجن پراکنی ها وسوز وگداز سران فرقه دیگر نخ نما شده است. فقط درپاسخ تمامی این(گند گاوچاله دهانی) مریم رجوی می گوییم وعده ما بزودی با خانواده ها درآلبانی….
علی اکرامی
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا