ذات فرقه رجوی بر دورویی و نفاق بنا شده است – قسمت دوم

موضوع بعدی که خیلی برایم قابل توجه بود شعارهای پر طمطراق ضد امپریالیستی سران فرقه در سال‌های نخستین انقلاب و متهم کردن مقامات جمهوری اسلامی به اینکه توان مبارزه با آمریکا را نداشته و سازشکار هستند و از این قبیل حرف ها. بعدها حتی فرقه ادعا می کرد که ایران با اسرائیل رابطه دارد و در واقع به نوعی می خواستند ایران را متهم به مزدوری برای آمریکا بکنند.
تناقض رفتار و گفتار امروزشان با آنچه در سال های نخست انقلاب در این باره می گفتند نیز در یکی دیگر از اطلاعیه های شان با عنوان «اطلاعیه مجاهدین خلق ایران درباره ی ضرورت حمایت مادی و معنوی از انقلاب فلسطین» که در پاییز سل 1358 صادر کرده بودند به خوبی نمایان است.
من برخی از نکات این اطلاعیه که در تناقض آشکار با وضعیت امروز آنها می باشد را به صورت تیتر وار در اینجا می آورم و از خواننده عزیز می خواهم آن ها را با مواضع امروز این فرقه مقایسه کند.
برخی نکات درج شده در این اطلاعیه سال 1358:
– اسرائیل غاصب و جنایتکار بوده و جنوب لبنان را وحشیانه بمباران کرده است.
– هزاران اسیر فلسطینی در زندان های اسرائیل دست به اعتصاب غذای دلیرانه زده اند.
– وظایف هیچ انقلابی راستین در داخل مرزهای ملی محدود نشده و با ادای مسئولیت بین المللی تکمیل می گردد.
– برای انقلابیون مسلمان (رجوی فقط خودش را انقلابی مسلمان راستین می شناخت) انقلاب اساساً حد و مرزی نمی شناسد.
– کمک مادی و معنوی به فلسطین مهمترین وظیفه رهایی بخش انقلاب ایران است.
– حمایت نظامی و سیاسی و مالی از فلسطین بایستی در اصول قانون اساسی گنجانده شود.
– اگر ایران به فلسطین کمک نظامی نکند اقدامی برای خوش آمد امپریالیست هاست.
– در جنوب لبنان باید با تجاوز آمریکا و اسرائیل مقابله کرد.
– اگر ایران بخشی از زرادخانه خود را به جنگ در لبنان اختصاب بدهد، هزاران آواره و بی پناه از مرگ و نیستی نجات پیدا می کنند.
– کارشناسان فلسطینی به خوبی می توانند از سلاح ها و تجهزات ایران در دفاع از عرض و ناموس فلسطینی ها بهره گیرند.
– ایران متهم است که نفت را به کشورهای امپریالیستی می فروشد.
– ایران بایستی بخشی از پول نفت را به فلسطینی ها بدهد.
– اگر دولت و تمام مسئولین ایران به خواسته های ملت احترام میگذارند بایستی بدون هیچگونه عذر و بهانه، در نهایت گشاده دستی، بخشی از بودجه ی عمومی مردم ایران را به فلسطینی ها اختصاص بدهند.
– برای انجام وظایف بین المللی و کمک مالی به انقلابیون کشورهای دیگر، دولت ایران نباید از خوش آمد و بد آمد امپریالیست ها، بلکه فقط از خدا و خلق پروا کند.
– چرا دولت ایران سالانه یک میلیون تن نفت را به فلسطینی ها اختصاص نمی دهد.
– از امام خمینی مصرانه تقاضا داشتند تا در مسیر امحاء صهیونیزم غاصب، دولت ایران را در موارد زیر به حمایت مادی از انقلاب فلسطین مکلف سازد:
1- حمایت نظامی از انقلاب فلسطین
2- اعزام واحدهای داوطلب ارتش برای شرکت در نبردهای فلسطین به خصوص خلبانان و نیروی هوایی
3- رفع هرگونه محدودیت از فعالیت های فلسطینی ها در ایران
4- واریز کمک مالی دولتی لااقل به میزان یک میلیون تن نفت به حساب سازمان آزادیخبش فلسطین
5- تخصیص درصدی از وجوه شرعی برای سازمان آزادیبخش فلسطین
6- فراهم کردن ایستگاه تبلیغاتی رادیویی برای فلسطینی ها در ایران
7- به رسمیت شناختن حق تحصیل تمام فرزندان فلسطینی در ایران
این چند نمونه به خوبی دورویی رجوی ها را نشان می دهند.
در سال های ابتدایی انقلاب که رجوی دنبال عوام فریبی و جذب نیرو از طریق شعارهای ضد امپرالیستی، ضد اسرائیلی و ادعای حمایت از فلسطین بود، دولت ایران را متهم میکرد که با امپریالیست‌ها سازش نموده و به حمایت تمام عیار از فلسطین بر نمی خیزد و مدعی بود که وظیفه یک انقلابی مسلمان این است که در مرز های بین المللی محدود نشود.
اما امروز که رجوی ها می خواهند تشکیلات در حال فروپاشی خود را به هر قیمت حفظ کرده و تنها راه ادامه‌ی بقای خود را در کاسه لیسی برای همان امپریالیست ها و اسرائیل و برخی کشورهای منطقه که قبلاً آنها را ارتجاع منطقه می خواندند می جویند، ایران را متهم به دخالت در کشورهای دیگر کرده و از آمریکا و کشورهای غربی ملتمسانه درخواست می کنند که سپاه پاسداران را به خاطر همان چیزهایی که خود به عنوان آرمان مطرح می کردند تحریم نمایند!
نمونه فوق تنها نمونه از تناقضات در موضع گیری و عمل رجوی ها نیست و تمام اعمال آن ها در 38 سال گذشته مملو از چنین تناقضاتی است.
– از ادعای شرکت در جبهه جنگ تا تبدیل شدن به ارتش خصوص صدام و تجاوز به خاک ایران
– از ادعای اعتقاد به اسلام راستین که مرزی را به رسمیت نمی شناسد تا ادعای سکولار بودن و به رسمیت شناختن مرزهای بین المللی
– از ادعای این که "سلاح ناموس هر مجاهد خلق است" تا جشن گرفتن و فرش سرخ پهن کردن برای نیروهای آمریکایی که برای خلع سلاح آنها اقدام کردند.
– از شعار "کوه ها بجنبند اشرف ز جا نجند" تا ادعای انجام عملیات ویژه برای خارج شدن از عراق و رفتن به آلبانی!!!
-از مزدوری برای صدام تا مزدوری برای سرنگون کنندگان صدام!
و بسیاری موارد دیگر که می توان بر شمرد.
بنابراین در یک کلام باید گفت سران فرقه تروریستی رجوی به هیچ اصولی پایبند نیستند و همه چیز برای آنها بازیچه ای برای رسیدن به امیال شیطانی شان است.
صالحی

در زیر بخش هایی از این اطلاعیه را مشاهده می کنید
اطلاعیه مجاهدین خلق ایران درباره ی ضرورت حمایت مادی و معنوی از انقلاب فلسطین
بار دیگر به دنبال بمبارانهای وحشیانه ی جنوب لبنان و اعتصاب غذای دلیرانه ی هزاران قهرمان اسیر فلسطینی در زندانهای اسرائیل غاصب و جنایتکار، وظایف هر انسان آزاده و انقلابی در خاطره ها زنده می شود. چرا که روشن است که وظایف هیچ انقلابی راستین در داخل مرزهای ملی محدود نشده و تنها با ادای فرائض مسئولیت های بین المللی تکمیل می گردد. در این میان، انقلابیون مسلمان که بر حسب دیدگههای توحیدی خود، انقلابشان اساساً حد و مرزی نمی شناسد، مسئولیت ها و وظایفی بسی جدی تر به گردن دارند.
انقلاب ایران هرگز نخواهد توانست یک انقلاب راستین اسلامی محسوب گردد مگر اینکه، مضافاً بر وظایف رهایی بخش ضد امپریالیستی ملی خود، به تمام و کمال، به مسئولیت های بین المللی اش نیز اهتمام کند. کمکهای معنوی و مادی همه جانبه به انقلاب فلسطین، مهمترین این وظایف در حال حاضر است.
به این جهت در آغاز اعتصاب غذای پنج هزار زندانی قهرمان فلسطینی، مجاهدین خلق ایران به تاکید خواستار آنند که  بایستی حمایت نظامی و سیاسی و مالی از انقلاب فلسطین در اصول هر قانون اساسی پیشنهادی، صراحتاً گنجانیده شود والا، محتوای بین المللی درجه اول انقلاب ما را نادیده گرفته و لذا قابل قبول نخواهد بود. لکن با کما تاسف می شنویم، که برای خوش آمد امپریالیست ها، به آنها اطمینان می دهند که کمک نظامی به انقلاب فلسطین نکرده و نخواهند کرد!… به حد ی که، تا آنجا که ما می‌دانیم حمایت از انقلاب فلسطین تاکنون اساساً از حمایت لفظی و تشریفاتی و شعر و شعار، تجاوز نکرده است.
و این در حالی است که ما می دانیم زرادخانه های ایران مملو از سلاح ها و تجهیزاتی است که حتی بخش بسیار کوچکی از آنها قادر خواهد بود در جنوب لبنان با تجاوز آمریکا و اسرائیل مقابله کرده و هزاران آواره بی پناه را از مرگ و نیستی نجات بخشد. سلاح ها و تجهزاتی که کارشناسان فلسطینی به خوبی می توانند در دفاع از عرض و ناموس فلسطینی ها از آنها بهر گیرند.
این در حالی است که ما می دانیم روزانه میلیونها بشکه نفت از ایران به سوی کشورهای امپریالیست روان است و تنها پول بخش کوچکی از آن می تواند بسیاری دردهای فلسطین را چاره کند و خواهر و برادر فلسطینی ما را از صف صدقه بگیران سازمان ملل خارج سازد.
زمان آن می دانیم که پس از سقوط طاغوت، دولت ایران به وظایف مردمی خود قیام کند. به عبارت دیگر اگر دولت و تمام مسئولین مملکت ما به خواسته های ملت احترام میگذارند بایستی بدون هیچگونه عذر و بهانه، در نهایت گشاده دستی، از بودجه ی عمومی مردم ایران مایه بگذارد و در این راه نه از خوش‌آمد و بد آمد امپریالیست ها، بلکه فقط از خدا و خلق پروا کند.
چه می شود که لااقل سالانه یک ملیون تن نفت، یعنی فقط تقریباً حدود یک سیصدم آنچه به امپریالیستها صادر می کردیم (و می کنیم) را به فلسطینی ها بدهیم.
بنابراین، ما از تمام شما [دولت ایران] صمیمانه خواستاریم تا در شرایط موجود همدردی و یکپارچگی خلق و انقلابمان را با فلسطین، اساساً از طریق بودجه ی رسمی عمومی کشور تامین نمائید.
به این منظور مصرانه از امام [خمینی] تقاضا می کنیم تا بر حسب آرزوهای دیرین شخص خودشان در امحاء صهیونیزم غاصب، همچنانکه با اعلام روز جهانی قدس، پیشتاز حمایت معنوی از فلسطین در سطح جهانی و منطقه گردیدند، دولت را در موارد زیر به حمایت مادی از انقلاب فلسطین نیز مکلف سازند:
1- حمایت نظامی از انقلاب فلسطین به وسیله ی هدیه کردن انواع سلاح ها و به ویژه سلاح های ضد هوایی، برای ممانعت از عمکرد بمب های سوزنده ناپالم و فسفری که صهیونیست ها به وکالت از جانب همه امپریالیست ها بر سر مردم و خیمه گاههای فلسطینی می ریزند.
2- اعزام واحدهای داوطلب ارتش برای شرکت در نبردهای عادلانه فلسطین به ویژه به هنگام یورش صهیونیستها و مرتجعین منطقه. در این مورد به خصوص خلبانان جانباز و سایر بردادران نیروی هوایی وطایف خاص تری بعهده دارند
3- رفع هرگونه محدودیت از فعالیت های عادلانه و بر حق انقلاب فلسطین و سازمان آزادیبخش در ایران، چنانکه کشورهای ترقیخواه عرب، اردوگاههای تربیتی نیز، در اختیار آنها گذاشته اند.
4- کمک مالی دولتی لااقل به میزان یک میلیون تن نفت در سال، مضافاً بر سایر کمک های داوطلبانه ی مردم به حساب سازمان آزادیخبش فلسطین
5- تخصیص درصدی از وجوه شرعی برای سازمان آزادیبخش، به منظور خنثی کردن تبلیغات صهیونیستی در کلیه ی کشورهای جهان، به خصوص افکار عمومی کشورهای غربی
6- فراهم کردن ایستگاه تبلیغاتی رادیویی، با قدرت مناسب به منظور تبلیغات انقلابی فلسطین و مواجهه با سمپاشی های صهیونیستها و مرتجعین عرب، چنانکه کشورهای ترقیخواه عرب کرده اند.
7- به رسمیت شناختن حق تحصیل تمام فرزندان فلسطین در ایران، به ویژه در مواردی که از یک کشور عربی اخراج می شوند.
سلام بر اسیران فلسطین
برقرار باد وحدت انقلاب ایران و فلسطین
مرگ بر امپریالیسم و صهیونیسم بین المللی
19 / مهر / 58

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا