یک کلاغ چهل کلاغ کردن فرقه ی رجوی

فرقه ی رجوی که سخت از دست شور انتخاباتی دوازدهمین دوره ی ریاست جمهوری ایران کلافه شده وفهمیده که شعار سفیهانه ی سرنگونی اش، در سایه ی گسترده ی این تدارکات و شور انتخاباتی، شنونده ای نخواهد داشت، چاره درد بی درمانش  را دردست زدن به کارهای حقیرِ دزدانه و کمک گرفتن از امکانات میکس ومونتاژ و فتوشاپ روی آورده و دردیوار خانه یا باغی، با دست لرزان چیزی را میچسبانند و بعنوان فعالیت های انتخاباتی یگانه؟؟!! آلترناتیو حکومت ایران، به نمایش میگذارند!
زمانی که من نوجوان بودم، شاهد چسباندن صدها شبنامه به درو دیوارهای تبریز دردوران پراختناق دهه ی 1350، توسط برادر مرحوم وزنده یادم با کمک فقط دونفر ازدوستانش بودم!
این برادر فقید، ترقی خواه وآزادیخواه من، عضو هیچ گروه ودسته ای نبود و دردوران فعالیت محفلی اش، هیچ کدام ازامکانات فعلی درکار نبود!
این سه دوست هم محفل، با پول توجیبی خود وسایل ابتدائی را تهیه کرده و کارهایی وسیع تر از این آلترناتیو واقعی ویگانه ی؟؟!! حکومت ایران میکردند!
بدنبال پخش تصاویر کوتاه از سیمای دروغپرداز رجوی، رسانه هایش نیز بیکار ننشسته ونوشته اند:
" نصب هزاران تصویر از مریم رجوی با شعار ”رئیس‌جمهور ما مریم رجوی“ در تبریز و تهران – جوانان بی‌باک میهنمان با نصب گسترده عکسهای رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت با شعار ”رئیس‌جمهور ما مریم رجوی “ بر دیوارها، خیابانها و خانه‌های شهرهای مختلف، جو ارعاب و قدرت‌نمایی پوشالی رژیم را به سخره گرفتند. این تصاویر در خیابانها و بازار تبریز و تهران نصب و توزیع شد ".
اگر این خبر درست باشد که درستی اش برمن که درتبریز ساکن هستم، محل شک وتردید فراوان است، حداکثر کار این رجویست ها را حتی نمیتوان درسطح فعالیت های محفل سه نفره ی برادر شادروان من – درمقایسه با امکانات آن واین زمان – بحساب آورد!
این مسئله وقیاس چیزی را جز زبونی وناتوانی باند رجوی وبرباد دادن پول های عربستان و… نشان نمیدهد!
بیاد داشته باشیم آن دختر خانم تهرانی را که دربرابر دریافت حقوق خوب، بادکنکی را  بنفع رجوی هوا میکرده و چیزی به دیوار چسبانده وعکس گرفته وسریعا فرار میکرد!
این دختر خانم نامبرده، مدتی پیش ازکشور خارج شد و درفرصت مناسب دست به افشاگری زد ونشان داد که این فعالیت های تبلیغاتی باند رجوی ازچه کیفیت پایینی برخوردار بود!
وحید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا