استفاده از حقوق شهروندی و شرکت در انتخابات، خیانت نیست!

آقای جمشید پیمان در مقاله ی ضدانتخاباتی اش با عنوان "عزم جزم ما برای سرنگونی حاکمیت آخوندی "!، در رسانه های رجوی نوشته است:
" به نظر من هرکس در صحنه سازی حاکمیت آخوندی به نام « انتخابات» برای هر پست و جایگاهی ــ چه کاندیدا و چه رای دهنده ـــ آگاهانه یا نا آگاهانه، عامدانه یا از روی سهو، و با ارائه هر دلیل و بهانه ای، شرکت کند، تنها و تنها به نظام جنایتکار، ارتجاعی، فاسد و ضد ملی جمهوری اسلامی خدمت می کند "!
حکم تمام است!
ارائه ی هر دلیل هم مسموع این بچه مرشد رجوی نیست وباید که بجای استدلال کاری شبیه آنچه که در تشکیلات فرقه ی رجوی متداول است انجام داد وتنها به امر ونهی های رهبر منفور عقیدتی آن توجه داشت  که منطقی و مستقل حرف زدن دراین تشکیلات، طبق ادعای مریم رجوی چیزی بالاتر از انکار وجود خداست و مسلما که از حد گناهان کبیره فراتر می رود!!!
تشکیلاتی که سهو را نمیپذیرد، معلوم است که انسان راهم که جایز الخطا نمیداند!!
اما ماهم که در تعارض با این ایده های بشدت ضد علمی چماق بدستان رجوی قرار داریم اگر بطور اشتباهی هم رای دهیم، قابل بخشش نیستیم!
اما درواقعیت امر کسانی اشتباه نمیکنند که مرده باشند وهر حرکتی نتوانند بکنند که راست یا ناراست باشد؟؟
 بنابراین، رجوی ها فکر کرده اند که ماهم مثل اعضای شستشوی مغزی شده ی خودشان میباشیم واگر مردن باین زودی ها برایمان ممکن نیست، تبدیل به روبوتی شویم که با فرمان مسعود یا مریم حرکت میکنیم!
وآیا این توقع باند رجوی ازمردم ایران، نوعی نسل کشی و توهین بزرگ به شعور آنها نیست!
من مسئله ی بالا را از نقطه نظر قبول کردن اشتباه بودن شرکت درانتخابات مورد تجزیه وتحلیل قرار داده وگرنه جواب منطقی تر باین گماشته ی دست بقلم رجوی این است که توازن نیروها درداخل وخارج کشور و بافت طبقاتی موجود درایران ومیزان رشد وتوسعه ی کشور ایجاب میکند که درانتخابات شرکت کرده وبه کاندیدی که حداقل خواسته های مارا منعکس میکند، رای بدهیم!
آیا توقع تان ازما این است که ازتحقق این حداقل حقوق خود هم صرفنظر کنیم؟!
این کار چه سودی برای ما وشما دارد؟!
 فرید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا