افشای دروغ های فرقه تروریستی رجوی در مورد انتخابات از زبان جدا شده ها – قسمت پایانی

نشست جدا شده های استان مازندران
وقتی بحث به این اینجا رسید و همه در این مورد اتفاق نظر داشتند مبنی بر اینکه کار فرقه رجوی و ریزش نیرو در کشور آلبانی شروع خواهد شد چون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران یک نقطه مهم هم در معادلات سیاسی و هم در مسئله داری اعضای نگون بخت رجوی داشته است مسئول نشست آقای شبانی به بحث دیگری پیرامون دروغگویی هایی که رجوی در مورد عدم حضور و شرکت مردم در انتخابات پرداخته است ضمن اینکه علیرغم تمام تبلیغاتی که فرقه تروریستی رجوی می کند همچنان نزد مردم ایران منفور می باشند  
 اما سئوال، با توجه به تبلیغات گسترده فرقه تروریستی رجوی، شما دوستان که در داخل کشور بودید آیا در شعبه های رای گیری کسادی که دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی مدعی آن بود مواجه بودید؟ از شما می خواهیم از مشاهدات خودتان در روز رای گیری بگوئید تا به روشنی ماهیت پلید و شیاد فرقه رجوی مشخص شود.
ابتدا آقای عین الله شعبانی عنوان می کند و می گوید من بعد از مدتی که به ایران آمدم از روی کنجکاوی هم شده به حوزه های مختلفی در بابل و شهرهای دیگر سر زدم تا برای خودم مشخص شود که آیا تبلیغاتی که فرقه رجوی در مورد تحریم انتخابات و یا کسادی رای دادن می کند درست است یا خیر؟ ولی خوشبختانه به هر کجا که سر زدم مشاهده کردم صف های طولانی وجود داشت و مردم با خواست قلبی خودشان به کاندیدای مورد نظر خود رای می دهند اگر دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی سعی در نشان دادن فیلم از کسادی نفرات در حوزه های رای گیری می باشد همه این تبلیغات وقتی چیزی که خودم از نزدیک مشاهده کردم قابل قبول نیست و یک بار دیگر برایم مشخص شد که سران فرقه رجوی جز دروغ و حقه بازی کار دیگری بلد نیستند.
در این رابطه نیز آقای مسعود دریاباری عنوان کرد مردم ایران به حرف رهبری گوش می کنند و در محل هایی که خودم سر زدم مشاهده کردم که مردم با شور و شوق پای صندوق های رای رفتند اگر رجوی های شیاد عنوان می کند که مردم در انتخابات شرکت نکردند این حرف یعنی توهین به شعور مردم ایران که البته خودشان ندارند و اینگونه فکر می کنند من خودم به عنوان نمونه نزدیک به دو ساعت در صف برای رای دادن بودم پس چگونه رجوی شیاد مدعی تحریم انتخابات از طرف مردم می شود؟ بهتر است رجوی شیاد روی شکست تحلیل های کشکی خودش برود و به حیات ننگین و خائنانه خود ادامه دهد و کاری به مردم ایران نداشته باشد.
آقای علی اصغر باباپور عنوان داشت من برای اولین بار بود که بعد از جدا شدن از فرقه تروریستی رجوی می خواستم رای بدهم اولین چیزی که در ذهنم سنگینی می کرد تبلیغات فرقه رجوی بود که سالیان در ذهن من فرو کرده مبنی بر اینکه انتخابات در ایران دروغی بیش نیست و کسی برای رای دادن شرکت نمی کند و یا انتخابات مهندسی شده می باشد به همین خاطر برای اولین بار با صحنه رای دادن و صندوق های رای آشنا می شدم چون انتصابات زیادی را در درون فرقه دیدم ولی هیچ کدامشان خبری از صندوق و یا کاغذی برای رای دادن باشد نبود به همین خاطر برایم جدید بود ابتدا از موضع حل مسئله ذهنی خودم به چندین شعبه رای گیری سر زدم تا مشاهده کنم که آیا مردم شرکت می کنند یا خیر؟ خوشبختانه مردم زیادی در محل رای گیری حضور داشتند و هر جا که سر می زدم با شرکت گسترده مردم مواجه می شدم و بعد خودم هم به کاندیدای مورد نظر خود رای دادم ولی در همان محل چیزی در ذهنم شکست و متوجه شدم این بود طی سالیانی که در تشکیلات فرقه تروریستی رجوی بودم چه دروغ هایی به ما نگفته بودند ولی اکنون از نزدیک خودم شاهد صحنه بودم و به رجوی شیاد لعنت فرستادم که چگونه سعی نمود با فریبکاری و شیادی ما را از واقعیت های جامعه دور نگهدارد. اکنون به جد می توانم بگویم نفراتی که در تشکیلات فرقه رجوی در کشور آلبانی گرفتار می باشند اگر به گوشه ای از واقعیت های موجود در جامعه ایران پی ببرند خیلی زودتر می توانند از فرقه جدا شوند.
ماجرای کسادی شعبه های رای گیری که رجوی شیاد مدعی آن بود بحث شد که در این خصوص آقای برادران گفته است اگر رجوی شیاد مدعی است که محل اخذ رای کساد بوده دروغی بیش نیست بعنوان نمونه من که در روستا زندگی می کنم برای رای دادن به خاطر کاری که داشتم سه بار مراجعه کردم ولی با صف طولانی مواجه شدم و مجبور شدم تا غروب صبر کنم و در نهایت غروب موفق شدم رای بدهم تازه من که در روستا بودم این گونه صف های طولانی وجود داشت پس می توان در شهر هم به این نتیجه رسید و دوستانم که در شهر بودند از شلوغی بیش از حد نسبت به سالهای گذشته گفتند که این بار نسبت به سال های گذشته بسیار شلوغتر بوده است.
blankآقای عبدالله افغان عنوان داشت من هم مانند دیگر دوستان به چندین محل رای گیری سر زدم تا بتوانم دروغی که دستگاه تبلیغاتی رجوی در مورد عدم حضور مردم در رای گیری انتخابات روشن شود وقتی به شعبه های رای گیری مراجعه می کردم ابتدا تعجب نموده که چقدر مردم شرکت گسترده و فعال دارند و این بار نسبت به دوره های قبلی بیشتر شده است. با مشاهده استقبال گسترده مردم در پای صندوق های رای گیری برایم کاملاً مشخص شد که تمام اراجیفی که سران فرقه رجوی در مورد تحریم انتخابات سر هم کردند دروغی بیش نیست و بیشتر مصرف داخلی دارد که افراد نگون بخت خود را در آلبانی سر کار بگذارد و آنها را آینده واهی فرقه دل خوش کند ولی مردم ایران به خوبی مشت محکمی به دهان یاوه گویان زدند.
آقای محمدرضا گلی در این خصوص عنوان داشت انتخابات ریاست جمهوری ایران با حضور بیش از 570 خبرنگار خارجی برگزار شد تمامی خبرنگارها در صحنه بودند گزارش و خبر تهیه نموده و سپس انعکاس دادند همه خبرنگارهای خارجی اذعان کردند انتخابات در یک محیط دمکراتیک و با حضور شگرف مردم صورت گرفت به طوری که بعضی ها عنوان کردند واقعاً حضور مردم پای صندوق های رای خیره کننده بود، بعدش من که خبرهای مربوط به انتخابات را دنبال می کردم بعضی از اضداد و جریانات به اصطلاح انتخابات را تحریم کرده بودند وقتی حضور مردم را از طریق خبرگزاری های بیگانه ملاحظه کردند به خودشان انتقاد کردند که ما تحلیل درستی از جامعه ایران نداشتیم، واقعیت انتخابات ایران را نیاز نیست ما بگوئیم از زبان دشمنان ایران هم پنهان نماند آنقدر چشمگیر بود که به صراحت واقعیت های صحنه را انعکاس دادند. ولی در این میان تنها گروهی که حاضر نشد دست به انتقاد از خود بزند فرقه تروریستی رجوی بود آنان هم چنان بر طبل توخالی مهندسی انتخابات می کوبند تا شاید با این شیوه افراد وارفته خودشان در کشور آلبانی را جمع و جور کنند.
آقای فرحی یکی دیگر از دوستان جدا شده از فرقه رجوی عنوان داشت من برخلاف سالهای گذشته شرکت مردم بسیار پر شورتر بوده است هر چند دشمنان ایران تبلیغات زیادی برای تحریم انتخابات کرده بودند ولی با شرکت گسترده مردم مشت محکمی به دهان یاوه گویان هم چون رجوی تروریست زدند مردم ایران صاحب دارند نیازی به تروریستها از مدل رجوی ندارند.
در ادامه آقای ایرج صالحی در باره انتخابات گفت مهم برد و باخت نیست مهم حضور یک پارچه مردم در انتخابات بود حضور و شرکت مردم پای صندوق های رای یک تو دهنی به رجوی ها بود مخصوصاً آنهایی که انتخابات را تحریم کرده بودند، بیش از41 میلیون نفر رای به نظرم نه بزرگ به تروریست های رجوی و دشمنان ایران بود.
با صحبت های دوستان به این نتیجه رسیدیم که با تمام تبلیغاتی که رجوی تروریست در مورد تحریم انتخابات به راه انداخته بود شکست خورده است و مریم قجر باز هم به مانندگذشته سعی نمود با ردیف کردن اراجیف دیگری روی شکست تحلیل انتخابات ایران خاک بپاشد و خودش را باز پیروز این داستان بداند ولی چه سود با توجه به تجربه ای که در کشور عراق داشته این بار دیگر قادر نیست همان سناریو را در کشور آلبانی پیاده نماید.
شرکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری ایران به خوبی به جهانیان نشان داد که با تحلیل های کشکی و دروغین نمی توانند ملتی را به بازی بگیرند حال هر چقدر فرقه تروریستی رجوی   می خواهد از پیروزی های خیالی خود دم بزند مردم ایران با شرکت گسترده خود در انتخابات نشان دادند که جایی برای جانیان و تروریست ها در ایران نیست.
بعد از پایان نشست دوستان گشتی در دل طبیعت زدند و سپس با صرف نهار و گرفتن عکس یادگاری این نکته را به فرقه رجوی گوشزد کردند که هر چقدر می خواهند علیه افراد جدا شده لجن پراکنی کنند وقتی ما از فرقه تروریستی رجوی جدا شدیم اکنون معنی زندگی و زیبایهایی آنرا درک می کنیم چیزی که رجوی ها سالیان از ما گرفته بود.
عاقبت کسانی که به دروغ سعی می کنند خلقی را به بازی بگیرند در نهایت خوار و ذلیل خواهند شد این حکم خدا و تاریخ می باشد.
 پایان
هادی شبانی  
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا