شما رجویست غیر ایرانی، عقاید مرشد خود را نفی میکنید!!

من که علم غیب ندارم که بدانم این مطلب را خانم " الینا روزالتهنین " نوشته و یا باند رجوی که تبحر فراوانی دراین مورد دارد، خودش دست بقلم برده است!
متاسفانه من موقعیت این خانم مسلمان ویا بعدا مسلمان شده درآمریکا را هم نمیدانم که صحبت بیشتری درمورد نوشته ی او بکنم و مجبور به رعایت قناعت هستم!
او، یا کسی بجای او، فراخوانی برای شرکت درمراسم سالانه ی همبستگی اسرای رجوی با مسعود یا مریم داده که طی آن گفته شده است:
" فراخوان ما به‌همبستگی بر اساس مبنای محکمی است که اکثر قریب به اتفاق مسلمانان در آن اشتراک نظر دارند. این مبنا از نظر عقیدتی نفی اجبار دینی و دین اجباری است که از حقیقت اسلام سرچشمه گرفته است. و از نظر سیاسی، ایستادگی در مقابل ولایت فقیه حاکم بر ایران، یعنی دشمن مشترک همه ملت‌های منطقه که کانون جنگ‌افروزی و صدور بنیادگرایی به کشورهای منطقه است ".
این همبستگی نیست خانم، بلکه بیعت کورکورانه ایست که بارجوی بوالهوس ویا با افکار رذیلانه وضد بشری او میشود درکنار ابراز کرنش و  قبول اتوریته ی نمایندگان سلطه گران جهانی که دراین مراسم حضور مییابند واتفاقا همین عناصر واسلاف شان بوده اند که کشور ما ایران را باین درجه ازعقب ماندگی سوق داده اند وگرنه 400سال پیش، ایران یکی از 10کشور ثروتمند وخود کفای جهان بود وطبیعی است که همین مهمانان " نامدار " مریم هستند که این جنگ ها وخرابی ها را برای غارت هرچه بیشتر مسلمانان وصدور بحران ساختاری خود، آغاز کرده و اجازه ی فروکش کردن آنها را نمیدهند!
پس هدف این گردهم آیی از طرفی بیعت به ارتجاعی ترین فرد  ایرانی که عملا برده داری را درتشکیلات نحیف خود براه انداخته واجبار دینی وایدئولوژی خاص خود را برتمامی تاروپود آن رخنه داده وهم ازطرف دیگر ابراز بندگی درمقابل نمایندگان زر و زور و تزویر جهانی است!!
در ادامه:
" یکی از ابزارهای مهم اجبار و تحمیل دینی، تکفیر است. این حربه‌یی است برای پس‌زدن مخالفان، برای انحصارطلبی و برای تحمیل قدرت استبدادی، با زرورق اسلام ".
دراین باره میتوان صدها دلیل آورد که عده ای با قصد پیوستن به ارتش باصطلاح آزادیبخش وارد تشکیلات شما شدند و قاعدتا افکار متفاوتی داشتند و توقع رعایت این حقوق مدنی خود درارتش آزاد را داشتند که این توقع انها را برآورده نشد وهمه بشکل هرچه سبعانه تری واداشته شدند که تنها به فرایض ساخته و پرداخته ی او و تفسیر خاص اش ازاسلام گردن نهاده و در عبارت های نمازهای خود نام رجوی را هم ذکر کرده و او را جزو اولیای خدا معرفی کند وحتی مریم بر منکر واجب الوجود چندان سخت نمی گرفت تا به منتقدین رجوی!!
آیا چنین زرورقی درایران مورد استفاده قرار میگیرد؟!
ابدا!
و البته کسی هم جرات این کارها را درایرانی که ادعا دارید، مذهب به بازی گرفته میشود، ندارد وبدین ترتیب  وظیفه ی یک انسان با شرافت است که بررسی کرده ونظر بدهد که دین در کجا- درایران یا مناسبات رجوی – بیشتر مورد سوء استفاده قرار میگیرد!!!
سعید  
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا