ماشین تبلیغاتی مجاهدین

ما هنوز از” سوپرایز ویلپنتی” امسال باند رجوی اطلاع نداریم!

سوپرایز سال گذشته ی نشست بادکنکی " ویلپنت "، نشاندن ترکی الفیصل (شاهزاده ووزیر اطلاعات سابق عربستان) درصدر مجلس واعلام حذف مسعود رجوی از طرف اوبود که برای روسای سازمان مانند لقمه ای گلوگیر شد که نه توانستند درآورند. و نه فرو برندش!
خبر " مرحومیت " مسعود که از زبان این شاهزاده ی عربستانی بیان شد – علیرغم هر شیطنتی که میتوانست درپشت آن باشد- طوری بود که گماشتگان وکاسه لیسان خاص رجوی، نه قدرت تکذیب آنرا داشتند ونه جرات آنرا پیدا کردند که طبق رسم تمامی سازمان های سیاسی، با صدور اعلامیه ای آنرا تایید کنند و بخاطر این، هنوز ساده لوحانی دراین تشکل وجود دارند که درسخنرانی های مریم، ازاو میخواهند که سلام آنها را به این شیر بی یال ودم و مجهول الوجود برسانند و او هم بطور سرسری پیشنهاد سلام رسانی را – البته بصورت گذرا وبا صدای خفیف – قبول میکند!
حالا " سوپرایز" امسال چه خواهد بود، برما روشن نیست!
آقای محمد قرائی که نخود هرآش در رسانه های رجوی است، برای دورماندن ازقافله ی " ویلپنت سازان " دست به قلم برده ونوشته است:
" چهارده سال قبل در چنین روزی دولت وقت فرانسه با هجوم بی‌سابقه و شرم‌آور به پایگاههای مجاهدین و مقاومت یورش برد… روزهای بعد از این حادثه تاریخی، شعله‌های سرکش ژوئن‌های شیفته ندا، صدیقه، نادر و حمید و… توطئه‌های سنگین شیخ و حامیان غارتگرش را سوخت و خاکستر کرد. مجاهدین و رهبری پاکبازشان قوقنوس وار و خونین بال دیگربار به پرواز درآمدند. قلمی کردن هر آن چه در این دوران نکبتی بر مقاومت سترگ مردم ایران از جانب مرتجعین و مماشاتگران وارد آمد مثنوی هفتاد من کاغذ می‌طلبد و از حوصله این نوشتار خارج است ".
حمله ی دولت فرانسه به مقر مرموز مریم برابر حکم دادستانی بوده واگر دولت آن کشور درنیمه راه- با وجود روشن شدن پول شوئی ها وتخلفات گسترده ی این باند مخوف، دربرابر امرونهی های برادر بزرگتر ودوستان اسرائیلی و… بی استخوانی نشان داد- دلیلی بر بی گناهی فرقه ی رجوی نبوده است وچه بسا که با روشن تر شدن سیاست های ضد مردمی سوسیالیست های فرانسه که روندش آغاز شده وحزب را دچار انشعاب بی نظیر کرده – این پرونده دوباره به جریان افتد و حقایق بیشتری بر مردم روشن گردد!!
فرقه ی رجویه که درشعارها با توحش وخشونت مخالفت میکند، دراینجا به تقدس نمایی خود سوزی – که بدترین نوع انتحار وایجاد سابوتاژ است- این بار با زبان محمد قرائی می پردازد ونمیداند که این شیوه کاری شبیه کارهای داعشی ها و… است وبرای باج گرفتن ازافکار عمومی ودولت ها بوده وکم وکسری ازتروریزم ندارد وپرواضح است که بشریت باوجدان ومترقی، این تشویق به خشونت را باید محکوم کرده ودولت فرانسه را دراین مورد که به  مامن مروجان این جریان تبدیل شده، مورد عتاب وسرزنش قرار دهد!!
درادامه:
" در آستانه برگزاری کهکشان کهکشان‌ها در پاریس در اول جولای دوهزارهفده قرار داریم… مقاومت و رهبری هوشیار و پاکبازش برای خنثی کردن توطئه‌های قاتلان حرث و نسل مردم ایران شب و روز نمی شناختند. در چنین شرایطی بود که کهکشان سال نودوپنج برگزار گردید و افتخارها آفرید. امروز به یمن رنج و شکنج مجاهدین و مبارزین در رابطه با ایران و ایرانی، مشهود است که تاریخ به‌کلی ورق خورده است. مجاهدین و ارتش آزادی درمهاجرتی تاریخی و پیروزمند توطئه‌های رنگارنگ آخوندها را پشت سرنهاده و تمام‌عیار برای نبرد نهایی سرنگونی خیز برداشته‌اند ".
چه توطئه هایی را خنثی میکنند این مقاومتی که جملگی تسلیم یک زن هوس باز وجاه طلبی است بنام مریم رجوی هستند؟!
رهبری پاکبازش چیست وچه نام دارد؟
لطفا شمه ای ازاین پاک بازی های اورا توضیح دهید!!
ورق خوردن تاریخ درعرض یکسال، چه مقوله ایست دیگر؟
تاریخ به آهستگی ورق میخورد مگر در زمان های خاص  (تبدیل کمیت به کیفیت) و شما چه دلیلی  برای تبدیل این کمیت جامد به کیفیت دارید؟؟!!
ملاط ها وادوات این سرنگونی چیست برای سازمانی که خانواده های وابسته به آن هم دل چرکینی ها مضاعف ازآن دارند؟!
این سرنگونی با تکیه به کدامین پایگاه اجتماعی است و فرقه ی رجوی که از ضد خلق هایی ازقبیل جان مک کین ودیگران ارتزاق میکند ویا روزی رسان آنها میشود، نماینده ی چه اقشار وطبقاتی درایران میتواند باشد؟!
محمد قرائی مینویسد:
"… اگر مجاهدین توانستند لیست سیاه تروریستی را پاره پاره کنند. اگر نوشاندن جام‌های بلورین زهراتمی و زهرآتش بس کار مجاهدین بود. اگر خون‌های جوشان صد و بیست هزار شهید، جلاد را به لرزه درآورده است.. "!
البته تبدیل شدن به تروریست خوب ومحبوب جهانخواران، دربین " خلق قهرمان ایران "، عین تروریزم وکمال ذلت است!
مسخره تر اینکه، این جریان دروغ پرداز، هم با آتش بس مخالف بود وهم با امضای برجام وحالا که مخالفت اش مانند آواری بر سر خودش خراب شد، ادعا های دیگری مطرح میکند وچون با آموزش های ضد بشری رجوی فارغ از ذکاوت انسانی لازم شده،  قیاس بنفس نموده ومردم را نیز  چنین می پندارد وفکر میکند که با مواضع ضد ونقیض وهمواره ضد ملی این جریان آشنائی ندارند!!
سیروس  غضنفری – عضو جدا شده از فرقه ی رجوی
 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا