توهین به هم زنجیران سابق خود را محکوم میکنیم

بیانیه ی گروهی از جدا شدگان آذربایجانی:
درآستانه ی جنجال افرینی های هرساله ی فرقه ی رجوی بنام گردهم آیی ویلپنت، رسانه های این گروه نامعتقد به هرگونه پرنسیب انسانی و ژورنالیستی، برای محکم کاری بیشتر وبا پیش بینی اینکه احتمالا تعدادی ازدوستان هم بند وسابق ما دراین باند مافیایی، آکسیون هایی برعلیه این تجمع ضد مردمی فرقه ی رجوی انجام خواهند داد، بیانیه ای با نام جعلی ” انجمن دفاع از پناهندگان ایرانی در پاریس ” منتشر کرده وهرتوهین وتهمتی را که لازم دانسته برعلیه این دوستان زحمتکش ما بکار برده اند.
درقسمتی ازاین اطلاعیه آمده است:
” درآستانه بزرگترین گردهمایی ایرانیان درویلپنت پاریس و در شرایطی که… رژیم آخوندی بخاطر جنایاتش در منطقه بیش از همیشه در میان کشورهای مسلمان و عرب منفور و مطرود است، وزارت اطلاعات آخوندی یک دوجین از مهره‌های سوخته و بدنام خود مانند قربانعلی حسین نژآد، داوود باقر وند، بتول سلطانی، عیسی آزاده، غفورفتاحیان، رضا جبلی، منصور نظری، زهرا معینی، حمیرا محمدنژاد، علی راستگو و…… را به کار گرفته تا با تشبثات تکراری و مسخره بر ابعاد شکستهای فضاحت بارش در مقابله با مقاومت سرپوش بگذارد”.
اولا رژیم ایران توسط مرتجعین منطقه محکوم شده که هرکدام کارنامه های بغایت ننگینی درعدم حفظ حرمت انسان ها وتجاوز به حقوق بشر و دخالت خشن درامور همسایگان خود دارند و مطرود شدن ازطرف این جانیان، حمایت انسان های شریف وآزاده را هم درپی خواهد داشت وازاین بابت دلواپس نباشید!
ثانیا افرادی که شما نام آنها را ذکر کرده اید، همگی پناهنده اند و ” انجمن دفاع از پناهندگان ایرانی در پاریس ” چراباید ازحقوقی که آنرا برسمیت میشناسد، محروم گردد؟؟!!
مثلا همولایتی ما آقای قربانعلی حسین نژاد ساکن فرانسه است وشما به چه حقی اورا برای شرکت احتمالی دریک آکسیون به باد ناسزا گرفته ودرمقابل به خود حق میدهید که خیمه شب بازی های طولانی خود را داشته باشید؟!
چرا فکر میکنید افراد استخواندار ومجربی مانند ایشان که آزادی های فردی واجتماعی را بارها بهتر ازشما درک میکند ودراسارت کسی نیست، حق اعتراض ندارد ولی برده های رجوی، گماشتگان تشکیلاتی ومزد بگیران خارجی ازحق تجمع کافی ومحافظت شده برخوردارند؟؟!!
فرقه ی رجوی با استفاده از امضای ” انجمن دفاع از پناهندگان ایرانی در پاریس “، به این پناهندگان حمله کرده و اعتبار این انجمن را که دربرخورد باافراد پناهنده ازاستاندارد دوگانه استفاده میکند، ازبین برده واجابت درخواست خود را غیر مشروع وغیر عملی کرده است!
نشستی دررابطه با فرقه ی رجوی میتواند ازوجاهت قانونی ومردمی کم وبیشی برخوردار باشد که با حضور همین جدا شدگان که نتوانسته اند  قبلا حرف خود را  درداخل تشکیلات مطرح کنند وهمچنین اعضای خانواده ها که با صلاحیت ترین افراد بشمار میآیند، برگزار شود وبنابراین ازما، جدا شدگان پناهنده درفرانسه ودیگر جاها ونیز اعضای خانواده ها برای شرکت دراین جلسه دعوت کنید که هم ماهیت خیمه شب بازی اش را خنثی کنید وهم برای اولین بار هم که شده، کنگره مانندی برگزار کرده تا عملکرد خوب وبد سازمان را مورد ارزیابی قرار دهند!
ما به همراه خانواده هایی که با انها آشنا هستیم، منتظر این دعوت مسئول برگزاری این نشست بوده ومیخواهیم برای یک بار هم که شده، نیمه نمایش دموکراتیک باری از سازمان را شاهد شده و اینگونه خسران دیده ازدنیا نرویم!
اسماعیل آقاپور
لطف اله محمدی
جلال سلمانی
اکبر خباره
سیروس غضنفری
حسین همتی
احد رسول پور
احمد حسین زاده
نادر چپ چاپ
علی امانی
الله وردی رسول زاده
حیدر ابوالحسنی
محمد رضا شمس
محمد جواد اسدی
شهرود بهادری

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا