منت کشی مریم قجر از امپریالیزم برای”سرنگونی”

“جمهوری اسلامی در بحران و در آستانه سرنگونی است”

“آلترناتیو در دسترس است که نیاز به رسمیت شناخته شدن دارد”

“غرب و شرق عالم کاری کنند که این آلترناتیو به قدرت برس”

آنچه که فوقا مطالعه فرمودید چکیده واساره نتایج حاصل از مضحکه گردهمایی ویلپنت پاریس بود که از سایتهای جورواجور فرقه تروریستی رجوی استخراج شده است که براحتی قابل دسترسی است.

دسترسی به قدرت به هرقیمت برای رجویها مسبوق به سابقه است و قریب چهل سال است که در این مسیر ازهیچ جنایت وخیانتی درحق آحاد ملت ایران کوتاهی نکردند و کم نگذاشتند.

چهل سال گذشته متعاقب پیروزی انقلاب ضد سلطنتی کارنامه فرقه بدنام رجوی موسوم به سازمان مجاهدین خلق مملو از دوز و دغل وفریب ونیرنگ وجنایت وخیانت به مردمان ایران زمین وهمچنین به نیروهای بخت برگشته ی خودش است که دهها هزار انسان بیگناه و بیطرف را به قربانگاه فرستاده است.

گذشته سیاه و تاریک دارودسته رجوی آنچنانکه برای ملت ایران و جوامع بشری”شر” بود با اضمحلال و فروپاشی در انزوا ازتوده های مردم تمام شد. آینده نیزدرراه است وهنوزنیامده است وخوب است که حال واکنون فرقه وطن فروش رجوی را ببینیم که درچه نقطه ای سیر میکند ودرحضیض ذلت وخواری روزگار میگذراند.

صدام یارغار رجوی سرنگون شد. برغم کوته فکری و بچه بازیهای رجوی در اصرار بر حضوردائمی و جا خوش کردن به امید واهی درعراق آزاده شده و هم آوایی و پیوستن به داعش؛ با به قربانگاه فرستادن شماری ازاعضای نگون بخت ؛ مقر اشرف و لیبرتی کانون حیات ایدئولوژیکی و خطی و سیاسی (اغفال وکنترل اعضا وتروریسم) مضمحل وتعطیل شد ودرشکستی خفتبار نه به جانب تهران بل بواسطه حمایت امریکا خاصه خانم کلینتون با وعده وعید پوشالی و دروغین روانه تیرانای آلبانی شدند ودرآپارتمانهای اجاره ای اشرف 3 را تشکیل دادند!

درآپارتمانهای تحت کنترل تیرانا با کوتاه آمدن از مرز سرخ های سرسخت سالیان پیش ازجمله عملیات جاری وغسل هفتگی و روزانه وهمچنین بکارگیری سایر زد و بندهای دست و پا گیر از جمله دریافت حقوق تمام اعضا از کمیساریا بعنوان شرط ماندگاری و مقابله با ریزش روزافزون نیرو؛ عملا کاری ازپیش نبرد وکماکان ریزش نیرو و پیوستن به خیل جداشدگان ادامه داشته و دارد.

آنچه که مانده است اینست که برای کسب رویای قدرت به هرقیمت (جنایت وخیانت ووطن وفروشی) به امریکا وآل سعود آویزان شوند و با وطن فروشی مشمئز کننده بخواهند غیرممکن را ممکن کنند که همانا امر سرنگونی است که در قد و قواره ی نه گروه تروریستی رجوی بل در توان اربابانش از جمله امریکا نبوده ونخواهد بود که بخواهند چشم چپ به ایران پهناور و ملت غیور و وطن پرست و باورمند ایران و ایرانی داشته باشند.

درگردهمایی ویلپنت نیزآنچه که یافت نشد دریغ ازانگشت شمارازایرانیان بود وبس. نه مستمع ونه سخنران. بل تا توانستند با صرف هزینه های گزاف ازپول بادآورده نفتی صدام وحمایت مالی آل سعود ؛ با مبالغ 50 تا 15000 یورو بقول خودشان از5 قاره جهان”آدم” جور کردند تا درسالن ویلپنت هورای” سرنگونی” بکشند و ساعاتی بعد همه چیز به روال قبل برگردد و آب از آب تکان نخورد.

این بود فرجام مضحکه ویلپنت که هرساله تکرارمیشود ومریم رجوی درجمع پرشور پناهندگان تهیدست رومانی و بلغاری ولابیهای ورشکسته و آبروباخته جنگ طلب فریاد میزند” من به قدرت شما تکیه دارم که برای آزادی و برابری بیتاب و بیقرارید!!”

پوراحمد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا