نمایش مضحک مریم رجوی با کودکان در ویلپنت و تراژدی آوارگی کودکان اعضا!

درشوی ویلپنت امسال فرقه درفرانسه مریم رجوی به هنگام ورود به سالن نمایش تعدادی ازکودکان قد و نیم قد را درپشت سرخود به صف کرده بود.این بخش ازنمایش مریم رجوی سراپا با ماهیت او وفرقه اش درتناقض بود.چرا که همین زن به همراه همسر مرحومش درسال 69 درآخرین مرحله ازهم پاشیدن کانون خانواده درمناسبات فرقه کودکان اعضا را که تا این سال حداقل هفته ای یکباردرکنار مادران وپدرانشان بودند به بهانه اینکه درمعرض خطرهستند ازعراق خارج ودرکشورهای اروپایی پخش کرد. صحنه گریه های کودکان شیرخواره ای که به شیر مادر وابسته بودند تا کودکان 4 الی 5 ساله موقع جدا کردن ازمادرانشان برای انتقال به خارج درحالی که حاضر به جدا شدن ازآغوش مادرانشان نبودند یکی ازدردناکترین صحنه ها واوج جنایت ضدبشری فرقه رجوی بود.ازطرف دیگر مادران این بچه ها مجبور بودند بغض های خود را بخاطر ترس ازاقدامات سرکوبگرانه بعدی سران فرقه درگلو خفه کرده و حق گریه وسئوال کردن ازمسئولین فرقه درمورد اینکه فرزندانشان به کدام کشور منتقل می شوند ویا چه سرنوشتی پیدا می کنند نداشتند، ویا بعد ازآن هم حق نداشتند ازمسئولین فرقه سئوال کنند آیا فرندانشان صحیح وسالم به مقصد رسیدند؟! یادم هست دوسال بعد ازانتقال بچه ها به خارج ازیکی اعضا که ازهمشهریان خودم بود پرسیدم آیا ازمسئولین سازمان سئوال نکردی که پسرت را به کدام کشور بردند؟ وی جواب داد چه کسی جرات دارد چنین سئوالی ازمسئولین سازمان بکند!! وی ادامه داد روزاول که بچه را بردند حتی مرا نبردند که برای آخرین بارپسرم را ببینم فقط به ما گفتند بچه ها متعلق به مسعود ومریم هستند وبه شما ربطی ندارد! خلاصه زبان مارا برای هرگونه پیگیری وسئوال در مورد بچه ها بستند. سمیه قائمی نیا که موقع انتقال کودکی چهارساله بود به همراه خواهر وبرادرش که ازوی سن کمتری داشتند چند سال پیش درحالیکه دیگر بزرگ وحرفه روزنامه نگاری را برگزیده بود درخاطرات تلخ خودش نوشته بود” سالهاست که ازپدر ومادرم خبری ندارم،بعد ازورود ما به خارج کشورما را تحویل یک خانواده خارجی دادند من وخواهر وبرادرم بشدت گریه می کردیم وترسیده بودیم من که بزرگتر بودم خواهروبرادرم را رها نمی کردم چرا من وخواهروبرادرم باید ازمحبت های مادری بی نصیب باشیم و….”.یکی دیگر از جنایت های فرقه رجوی این بود که برخی ازکودکانی که به خارج فرستاده بود وقتی برخی ازآنها بزرگتر شده بودند به بهانه دیداربا پدرومادرشان به عراق کشانده شده اما آنها را درواحد های رزمی سازماندهی ودرمراحل مختلف تعدادی از آنها را قربانی اقدامات خودخواهانه رجوی کرد این درحالی بود که پدرومادرآنها حق ابرازعشق،علاقه و محبت نسبت به فرزندانشان نداشتند.
آری مریم رجوی شیاد درحالی با تعدادی ازکودکان وارد محل شوی خود درویلپنت شد که جنایاتش درمورد کودکان اعضای نگون بخت بعنوان لکه ننگی بردامن او وفرقه اش ثبت شده است.لازم می بینم مادرانی که اجازه دادند فرزندانشان پشت سرمریم برای ورود به سالن شوی خود وارد شوند را هوشیارکنم که مواظب باشند که مریم رجوی فرزندان آنها را به سرنوشت کودکان اعضای خود مبتلا نکند.
حمید دهدار

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا