ایران با هیچ گروه سکتاریستی وطن فروش تر از فرقه ی رجوی مواجه نیست!

جمشید پیمان که از سینه چاکان مطرح در فرقه ی رجوی است، برای دومین بار طی هفته ی گذشته به مقاله نویسی پرداخته و رسانه های رجوی که مطلب کم میآورند، با سرعت زیاد اقدام به انتشار آنها کرده است!
او درنوشته ی مورد نقد این یادداشت کوتاه، آورده است:
“… اگر مداخله های توسعه طلبانه حاکمیت آخوندی نمی بود، میلیون ها تن از مردم سوریه کشته و بی خانمان و آواره نمی شدند و رژیم جنایتکار بشار اسد چنین وقیحانه به کشتار مردم سوریه ادامه نمی داد”.
آیا تعداد محدودی ازنیروهای ایران وارد خاک سوریه شدند که آنجا را ضمیمه ی خاک خود کنند ویا برعکس مسئله عبارت ازاین بوده که دنیای سلطه گر غرب، دولت توسعه گر ترکیه، مرتجعین عربستانی، قطری وتجاوزکاران اسرائیلی با تجهیز تمام عیار ده ها گروه تکفیری وتروریستی، قسمت اعظم خاک سوریه را به خاک وخون کشیده وتصرف نمودند تا مانع قابل توجهی بنام دولت سوریه را از جلوی پای پادگان نظامی غرب (دولت صهیونیستی) برداشته و نقشه ی شوم وستمکارانه ی ایجاد خاورمیانه ی بزرگ را محقق سازند؟!
البته که شق دوم قضیه درست است و نقش ایران در سوریه، نقشی قانونی بوده و بمنزله ی جلوگیری ازمحو سوریه ازنقشه ی جغرافیایی جهان بود!
رژیم سوریه هم، تکفیری ها وجنایتکاران را میکشد تا از کشته شدن مردم سوریه جلوگیری کند واقداماتش بعنوان یک کشور مورد تجاوز قرار گرفته، وجهه ی قانونی دارد!
آقای جمشید پیمان به نوشته اش چنین ادامه میدهد:
” اگر حاکمیت آخوندی در گوشه گوشه ی جهان مستقیمن عملیات تروریستی نمی کرد و گروه های تروریستی رنگارنگ را تاسیس نمی کرد و توسعه نمی داد و از آنها در لبنان و فلستین و عراق و سوریه و یمن و جاهای دیگر پشتیبانی مالی و پولی و تسلیحاتی نمی کرد و برای پیشبرد هدف های جهانخوارانه اش پنهانی برای ساخت بمب اتمی تلاش نمی کرد، مردم ایران را در چنبره ی فقر و زیر خط فقر و بیماری و فساد های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و تحریم های جهانی نمی انداخت و هزاران میلیارد دلار هزینه این اعمال جنایتکارانه و خیانت بارش را به کشور این تحمیل نمی کرد”.
تمام مواردی را که این عمله ی رجوی به حساب تروریزم گذاشته، جزئی ازنهضت های رهائی بخش جهان بوده وکار ایران در دفاع ازاین نهضت ها، ازخاصیت کاملا ضد تروریستی برخوردار است و این مرید رجوی، بطور بیشرمانه ای دروغ میگوید!
مجموع عملکرد ایران دراین خصوص نه دفاع ازمتجاوزین به این کشورها، بلکه کمک به مردم این کشورها دررفع تجاوز بوده واین کار ایران زمانی که دونالد ترامپ بخاک ذلت نیافتاده ودرمقابل نئوکان ها (اشرافیت مالی – نظامی آمریکا) زانو نزده بود، مورد اذعان قرار گرفته بود و مدت طولانی ای ازاین اظهار نظر ترامپ نگذشته تا آقای پیمان بتواند بعلت فراموش کاری مردم، چشم درچشم آنها دروغ بگویید!!
درتحمیل این تحریم ها باید گفت که همه ی آنها درراستای جلوگیری از توسعه ی ایران بوده تا دست های خود را به علامت تسلیم بلاقید وشرط بالا ببرد و آقای پیمان باروشی که مال وطن فروشان است، میخواهد جای ظالم ومظلوم، حمله گر ودفاع کننده ی ذیحق را وارونه نشان داده وخاک برچشم مردم بپاشد!!
درجریان این تحریم ها، باند رجوی بمانند یک” سخن چین بدبخت و هیزم کش” به وظایف خائنانه ی خود عمل میکرد و میکند!!
سعید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا