ایران با هیچ گروه سکتاریستی وطن فروش تر از فرقه ی رجوی مواجه نیست !

جمشید پیمان که از سینه چاکان مطرح در فرقه ی رجوی است ، برای دومین بار طی هفته ی گذشته به مقاله نویسی پرداخته و رسانه های رجوی که مطلب کم میآورند، با سرعت زیاد اقدام به انتشار آنها کرده است!
او درنوشته ی مورد نقد این یادداشت کوتاه ، آورده است:
” … اگر مداخله های توسعه طلبانه حاکمیت آخوندی نمی بود، میلیون ها تن از مردم سوریه کشته و بی خانمان و آواره نمی شدند و رژیم جنایتکار بشار اسد چنین وقیحانه به کشتار مردم سوریه ادامه نمی داد “.
آیا تعداد محدودی ازنیروهای ایران وارد خاک سوریه شدند که آنجا را ضمیمه ی خاک خود کنند ویا برعکس مسئله عبارت ازاین بوده که دنیای سلطه گر غرب ، دولت توسعه گر ترکیه ، مرتجعین عربستانی ، قطری وتجاوزکاران اسرائیلی با تجهیز تمام عیار ده ها گروه تکفیری وتروریستی ، قسمت اعظم خاک سوریه را به خاک وخون کشیده وتصرف نمودند تا مانع قابل توجهی بنام دولت سوریه را از جلوی پای پادگان نظامی غرب ( دولت صهیونیستی ) برداشته و نقشه ی شوم وستمکارانه ی ایجاد خاورمیانه ی بزرگ را محقق سازند؟!
البته که شق دوم قضیه درست است و نقش ایران در سوریه ، نقشی قانونی بوده و بمنزله ی جلوگیری ازمحو سوریه ازنقشه ی جغرافیایی جهان بود!
رژیم سوریه هم، تکفیری ها وجنایتکاران را میکشد تا از کشته شدن مردم سوریه جلوگیری کند واقداماتش بعنوان یک کشور مورد تجاوز قرار گرفته ، وجهه ی قانونی دارد!
آقای جمشید پیمان به نوشته اش چنین ادامه میدهد :
” اگر حاکمیت آخوندی در گوشه گوشه ی جهان مستقیمن عملیات تروریستی نمی کرد و گروه های تروریستی رنگارنگ را تاسیس نمی کرد و توسعه نمی داد و از آنها در لبنان و فلستین و عراق و سوریه و یمن و جاهای دیگر پشتیبانی مالی و پولی و تسلیحاتی نمی کرد و برای پیشبرد هدف های جهانخوارانه اش پنهانی برای ساخت بمب اتمی تلاش نمی کرد، مردم ایران را در چنبره ی فقر و زیر خط فقر و بیماری و فساد های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و تحریم های جهانی نمی انداخت و هزاران میلیارد دلار هزینه این اعمال جنایتکارانه و خیانت بارش را به کشور این تحمیل نمی کرد “.
تمام مواردی را که این عمله ی رجوی به حساب تروریزم گذاشته ، جزئی ازنهضت های رهائی بخش جهان بوده وکار ایران در دفاع ازاین نهضت ها ، ازخاصیت کاملا ضد تروریستی برخوردار است و این مرید رجوی ، بطور بیشرمانه ای دروغ میگوید!
مجموع عملکرد ایران دراین خصوص نه دفاع ازمتجاوزین به این کشورها ، بلکه کمک به مردم این کشورها دررفع تجاوز بوده واین کار ایران زمانی که دونالد ترامپ بخاک ذلت نیافتاده ودرمقابل نئوکان ها ( اشرافیت مالی – نظامی آمریکا) زانو نزده بود، مورد اذعان قرار گرفته بود و مدت طولانی ای ازاین اظهار نظر ترامپ نگذشته تا آقای پیمان بتواند بعلت فراموش کاری مردم ، چشم درچشم آنها دروغ بگویید!!
درتحمیل این تحریم ها باید گفت که همه ی آنها درراستای جلوگیری از توسعه ی ایران بوده تا دست های خود را به علامت تسلیم بلاقید وشرط بالا ببرد و آقای پیمان باروشی که مال وطن فروشان است ، میخواهد جای ظالم ومظلوم ، حمله گر ودفاع کننده ی ذیحق را وارونه نشان داده وخاک برچشم مردم بپاشد!!
درجریان این تحریم ها ، باند رجوی بمانند یک ” سخن چین بدبخت و هیزم کش ” به وظایف خائنانه ی خود عمل میکرد و میکند!!
سعید

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.