جدایی از رجوی تا خوشبختی

خوشبختی ازنگاه های مخلتف تعریف و تفسیر و تبیین میشود که میتواند متفاوت ازهم باشند ولیکن ازیک جنس بوده وتماما خوشایند و شیرین و دلچسب هستند.
خوشبختی طبعا میتواند توام با رضایت مندی از زندگی و برخورداربودن از لذایذ زندگی و خوشنودی از وضعیت خویشتن خویش با بکارگیری افکار مثبت حاصل شود که بعد معنوی آن به قطع ویقین سرآمد تمام دروازه های خوشبختی است که مطلوب وخوشایند بنده است که درپی آن شادمانه روان هستم.
باورعمیق دارم که هرکس خود عامل خوشبختی خویش است وآنرا با تعیین نقشه مسیرمتناسب با افکارخود رقم میزند که درپی آن جاودانگی وعاقبت بخیری را به یمن جهان بینی که دارد ؛ برای خود به ارمغان می آورد.
قانونمند ومنطقی وعقلانی درچنین بستری که تعریف شد میتوان نتیجه گرفت که خوشبختی نه ارمغانی آسمانی وشانسی بی معیار و اصول ؛ بل گوهر بی بدیل وجاودانه ای است دست یافتنی وحاصل سعی وتلاش و کارزار لحظه مره که مصداق بارز و عینی” ان لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ” میباشد.

با این دلنوشته کوتاه وهرچند ناقص ؛عنصر جداشده ازفرقه کنترل ذهن وتروریستی رجوی و بنده گسسته ازآن کجای آن با چه مختصاتی  روزگار میگذرانم که هم اکنون مختارانه وبا اشتیاق دارم سطوری کوتاه را بعرض میرسانم.

من پوراحمد یکی ازصدها جدا شده ازدستگاه اهریمنی وضد مردمی رجوی هستم که سعادت بازگشت به وطن وزندگی درکنارخانواده وهمنوعانم را با افتخاربه دست آوردم وبه شکرانه خدای متعال به مدارجاودانه” خوشبختی” رسیدم وبا صدای رسا فریاد میکنم” من خوشبختم وخیلی خوشبختم”.
من خوشبختم که خدای سبحان ورحمان ورحیمم ؛ فرصت یکبار” حضور” را درمن حقیرزنده و احیا کرد. من خوشبختم که درکانون وآغوش مهربانه”حضور” به ارزشهای والای انسانی که قلب وهدف خوشبختی است ؛ البته به وسع وتوان وداده های هیجانی وهم منطقی وعقلانی خود دست یافتم.
من خوشبختم که با پشتوانه بالغ برده سال تمام درحوزه فعالیت خیرخواهانه وخداپسندانه انجمن نجات درکنارخانواده های اعضای گرفتاردرفرقه تبهکار و ماکیاولیستی رجوی در راستای رهایی اعضای اسیر در فرقه دوزوکلک واغفال ونیرنگ ومغزشویی شماری انسان مسخ شده ؛ جانانه وعاشقانه ومشتاقانه رهنمون شدم که هزاران بار شاکرخدای مهربانم بودم وهستم وخواهم بود وثابت قدم بدان فخر می فروشم!
من خوشبختم که درپس هزارتو و خم وپیچهای زندگی با کارنامه ای خسران وزیان آور از فعالیت با اهریمنان با درآغوش کشیدن” فرصت” و” بخشش” قاطعانه به گذشته که اصالت ندارد ؛ پشت کردم وبا یک” نه” کوبنده به زمان حال” آری” گفتم وآینده ای دلچسب ومطلوب دل وجان را درپیش رو دارم.
من خوشبختم که ازخشم وخشونت فاصله گرفتم ونوای عشق ومحبت دردل دارم ولحظه مره زاین عنصررهایی بخش استشمام میکنم ونفس میکشم وبا انجام مسولیتهای انسانی ام درقید حیات هستم.
من خوشبخت هستم که یک ایرانی هستم و به اصل خویشتن خویش بازگشتم وصلح وصفا وزندگی مسالمت آمیزو بدورازخشم وغضب وتروریسم را نمایندگی میکنم وحامل پیام رهایی ازچنگال دیو اهریمن صفت رجوی برای دوستان سابقم درفرقه ضد”انتخاب وآزادی” رجوی هستم که خود ازآن عبورکردم وبه سعادت وخوشبختی رسیدم.
من خوشبخت هستم وخواهم بود واین مسیرانسانی را تا نیل به مقصود تا اضمحلال نهایی فرقه بزهکاررجوی ورهایی تمام اسرای گرفتارآن ؛ کوبنده وشتابان با عشق ادامه خواهم داد.
من خوشبختم که نقشه مسیرم چنین بوده وخواهد بود تا واپسین دقایق عمرم با خونی که دربدن دارم.
پوراحمد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا