ادعای مسخره مریم قجر در کتاب جدید خود در مورد کشته های فرقه رجوی

مریم قجر باز هم سراسیمه خود را به آلبانی رسانده تا بتواند دو کار را هم زمان پیش ببرد اول اینکه نشستی به نام به اصطلاح جنبش دادخواهی که یک سال از تولیدش گذشته برگزار نماید،دوم اینکه بتواند با انجام یکسری نشست های شستشوی مغزی جلوی ریزش نیروها را بگیرد.
به مانند همه مراسم های مسخره مریم چه در اشرف و چه در پاریس وی با کلی معطل کردن افراد با عشوه و ناز وارد سالن می شود و طوری قیافه می گیرد که انگار چه شخصیتی می باشد!!! وی در کشور آلبانی با دعوت کردن یک مشت افراد جیره خوار که پول های فرقه تروریستی رجوی زیر دهانشان مزه کرده با خود به کشور آلبانی آورده تا بتواند شوی مسخره خود را برگزار نماید.
مریم قجر با آن فیگور مخصوص خود که انگار خیلی ناراحت است و دلش به حال کشته های فرقه می سوزد در مقابل قاب های عکس کشته شده ها اشک تمساح ریخته و عکس یادگاری می گیرد. اگر کسی شناختی از ماهیت مریم قجر داعشی داشته باشد به خوبی می تواند درک نماید که تمام این حرکات وی نشان از عوامفریبی و گول زدن دیگران می باشد و تنها چیزی که برای او مهم نیست جان انسانها می باشد
مریم قجر در قسمتی از اراجیف بی سرو ته خود باز هم بر آرمانهای مسعود مرحوم شده تاکید و اینکه راه وی راه قیمت دادن برای نبرد و برابری و برای جامعه ای عاری از ستم و عاری از تبعیض و جهل و فریب می باشد!!!.
شوهر دوم تان کی در کار مبارزه قیمت داده که برایمان تعریف می کنید؟ ما هر موقع و هر سرفصلی که قرار بوده بها پرداخته شود وی فرار نموده و خودش را گور به گور می کرد؟ از کدام جامعه بی طبقه حرف می زنید؟ اگر منظورتان جامعه اشرف و مناسبات کثیف تان می باشد باید گفت پیشکش خودتان؟ از بس نمونه های زیادی در مناسبات فرقه تروریستی رجوی وجود دارد که اکنون مدعی شدن در مورد برقراری جامعه بی طبقه بیشتر به جوک شبیه می باشد.
می توان درک نمود که وی آرمانهای رجوی را خوب در پیش گرفته چون درس اول آرمان رجوی فرار و جان به در بردن و فرار از مسئولیت پاسخگویی است.
در ادامه مریم قجر داعشی برای اینکه یادی از دار و دسته رجوی بکند معمولاً عادت دارد که فقط دار و دسته رجوی هستند که در کار به اصطلاح مبارزه سمبل همه می باشند. مریم قجر نیز یادی از خواهر مسعود به نام منیره می کند و جملاتی از طرح وی عنوان می کند که اصلاً در قامت وی نیست چرا که مریم قجر یادش رفته عنوان نماید منیره رجوی به همراه همسرش در مصاحبه تلویزیونی شرکت نموده و اصلاً کارهای برادرش را قبول نداشت اینکه خواهر رجوی را سمبل به اصطلاح زندانیان خطاب کردن دروغی بیش نیست چون مریم قجر داعشی نمی تواند عنوان کند که او در زندان نادم شده و به کارهای رجوی انتقاد داشت حال سعی دارد روی نادم بودن منیره رجوی خاک پاشیده و سفید سازی کند.
مریم قجر در جای دیگری از حرفهای مسخره خود مدعی می شود که زیرپا گذاشتن همه مرزهای اخلاقی و انسانی را حکومت ایران برای خود مجاز می داند و…
اگر وی مدعی این می شود قبل از طرح این مسئله باید به این سئوال پاسخ گوید که شما در زیر پا گذاشتن مرزهای اخلاقی و انسانی چکار کردید؟ مگر شما در زندانهایتان تعدادی را در زیر شکنجه نکشتید؟ مگر افراد زیادی را به بهانه نفوذی بودن مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار ندادید؟ مگر نفراتی که خواهان جدایی از فرقه بودند به زندان مخوف ابوغریب صدام معدوم تحویل ندادید؟ مگر شما سنت پیامبر(ص) که بر ازدواج و تشکیل خانواده تاکید دارد زیر پا نگذاشته و آنرا کانون فساد نام ندادید؟
مگر رجوی همه زنان عالم را در اختیار خودش نمی دانست؟ مگر شعار مبارزه با آمریکا مرز سرخ تشکیلات نبود که امروز مایه افتخار شما شده که با جنایت کاران غربی عکس یادگاری می گیرید؟ مگر نشست های طعمه در باقرزاده و نشست های عاشورا احتمالاً یادتان رفته که نعره مبارزه خیالی با امپریالیسم سر می دادید پس چه شده که اکنون امپریالیسم خوب شده است؟
اگر مریم قجر از زیر پا گذاشتن مرزهای اخلاقی و انسانی حرف می زند باید گفت که بی اخلاق ترین و کثیف ترین فرد در جهان کنونی خود وی می باشد که بویی از انسانیت نبرده و هیچ مرزی را در بی پرنسیبی باقی نگذاشته است.
در ادامه مریم قجر داعشی ابتدا به خودش دسته گل داده و بعد دست خود را در مورد آمار کشته شده های سال 1367 رو نمود و عنوان داشت که کتاب جدیدی تولید کرده که تاکنون اسامی پنج هزار نفر شده است. اگر آماری که مریم قجر مدعی آن می شود درست باشد پس آمار سی هزار نفر از کجا در آمده است؟ البته در کتاب قبلی فرقه که مدعی کشته شدن یکصد و بیست هزار نفر شده آمار آن خیلی کمتر یعنی به ده هزار نفر هم نرسیده بود در ضمن باید گفت که در آن کتاب فرقه تروریستی رجوی سعی نمود اسامی همه نیروهای ضد انقلاب را در کتاب خود بیاورد تا شاید بتواند آمار را بالا ببرد ولی باز در آن کار هم ناموفق بوده و برای فرار از پاسخگویی عنوان می دارد که ما هنوز اطلاع کاملی از به اصطلاح کشته های خیالی نداریم.
یعنی مریم قجر و فرقه اش طی این سالیان هر چه زور زدند نتوانستد بیشتر از این اسم جور کنند البته باید به این آمار هم به دیده شک نگریست چون وقتی فرقه ای بنیان و اساسش و تشکیلاتش روی دروغ گویی و فریبکاری سوار باشد به طبع باید به همه چیز آن شک نمود.
چرا فرقه تروریستی رجوی سعی دارد که هرچه بیشتر روی دروغهای بزرگتر کار کند و با اینکه می داند آمار کشته های سال 67 غیر از چیزیست که مدعی می شود آنرا ادامه می دهد. البته برای روشن شدن این مسئله باید به دوران هیتلری آلمان رفت چون دستگاه تبلیغاتی هیتلر معتقد بود که تا می توانید بر روی اخباری که دروغ می باشد تاکید کنید تا بعد از مدتی شنونده مجبور می شود به آن خبر شک و در نهایت آنرا قبول می کند. سران فرقه تروریستی رجوی همین روش را در مناسبات خود پیاده نموده و هر روز که می گذرد روی این خط کاری اصرار می ورزند تا بتوانند با فریبکاری و حقه بازی کار کثیف شان را پیش ببرند و اکنون هم در مورد آمار کشته های سال 67 شاهد هستیم که از چندین سال پیش سوزن فرقه روی سی هزار گیر کرده است. آیا تاکنون مریم قجر مدعی می شود که تعدادی از اعضای فرقه تروریستی طی سالیان گذشته اعدام شدند چرا این آمار ادعایی شما تغییر نمی کند و همیشه آن آمار در جا می زند پس می توان نتیجه گرفت که تمام این آمارها دروغی بیش نیست و همش سرکاری و برای عوام فریبی مورد استفاده قرار می گیرد.
در ضمن مریم قجر داعشی در مورد آمار عوامل شکنجه نیز لیستی تهیه و آنرا اعلام نمود سئوال این است برای چه آمار می دهید شما که معتقد هستید تمام مردم ایران شکنجه گر و از عوامل حکومت هستند دیگر چه نیازی به دادن لیست می باشد؟
شما که حتی پدران و مادران پیر که به قرارگاه اشرف برای دیدار با فرزندان خود می آمدند همه را مزدور و جاسوس می نامیدید هنوز یادمان نرفته است پس دادن لیست جدید برای مردم ایران بیشتر به جوک مسخره ای شبیه می باشد که هیچ کارکردی ندارد.
در پایان مریم قجر اشاره ای هم به عملیات های تروریستی دارد که باید گفت اولین تروریست شما و شوهر گور به گورتان می باشد که با کارهای تروریستی تان تعداد زیادی از مردم ایران را به شهادت رساندید و اکنون هم از تروریست های داعشی به نام عشائر انقلابی عراق حمایت می کنید. سعی دارید چه کسی را گول بزنید؟ بهتر است به همان تروریست های داعشی که از حمایت غرب و شیوخ مرتجع عربی برخوردار هستند ادامه دهید تا آنان جلویتان استخوانی انداخته تا به لیس زدن آن ادامه دهید.
اداهای میمون وار مریم قجر برای کشته های خود کسی را نمی تواند فریب دهد چون به حدی این حرکات تکراری و بی محتوا شده که دیگر خریداری ندارد.
در پایان باید گفت که هر چقدر مریم قجر داعشی می تواند روی دروغ های خود مقاومت نماید اما همانند سران نازی روزی به سزای جنایتش خواهند رسید.
هادی شبانی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا