اسناد افتخار آمیز رهبر بریده و خائن، آقای مسعود رجوی!!!- قسمت چهارم

رجوی، مسئول انحلال کمون در زندان و همکاری با سران ساواک و شهربانی و رئیس زندان…!

در زندان شاه، ترکیب سیاسی زندانیان خیلی متنوع بود اکثریت زندانیان را طرفداران سازمان چریکهای فدائی خلق و سازمان مجاهدین خلق تشکیل می دادند.

زندانیان این دو جریان هر کدام تشکل مخفی ویژه خود را در داخل زندان داشتند اما از نظر صنفی مشترک عمل کرده و تقریبا اکثر زندانیان در” کمون واحدی” زندگی می کردند. این وضع بیانگر وحدتی نسبی بین زندانیان بود ونقش کمون یک نقش وحدت آفرین بین زندانیان بر علیه زندانبانان رژیم شاه بود  .

چگونگی پیشبرد بحث ها در باره شیوه پیش بردن مقاومت در زندان، به این صورت بود که مسئولین کمون، زندانیان عضو کمون را به دسته های بزرگی تقسیم کرده بودند تا هر دسته در مورد اینکه مقاومت در زندان را چگونه ادامه دهیم، بحث کرده و نتیجه بحث های خود را به مسئولین کمون منتقل کنند تا خط و خطوط اصلی بر اساس نظر اکثریت گرفته شود.

اما در این میان بودند سازشکارانی چون” مسعود رجوی” که باب مذاکره و همکاری با ساواک را با ظرافتی خاص پیش می بردند!!

وقتی رجوی در گزارش خود به رئیس زندان ذکر می کند  که به خواست مقامات بالاتر کمک کرده تا کمون منحل شود! اوج برید گی و وادادگی خود را نشان می دهد!

در زیر سندی را می بینیم که به خط این مزدور ساواک یعنی مسعود رجوی نگاشته شده است:

سند شماره 4:

متن سند شماره چهار:

blank

چرا آقای مسعود رجوی، تن به چنین خفت هائی می داد؟

آیا جز به فکر عافیت فردی و جان به در بردن از اعدام و شکنجه بوده است؟

صفات شناعت، شقاوت، دنائت و رذالت در وجود شخص مسعود رجوی از همان ابتدا متبلور بوده است و خیانت به عالیترین مصالح جنبش مقاومت در برابر رژیم شاه در ذات پلید این وطن فروش به خوبی عیان است و سالها بعد رفتن به آغوش دشمن دیرینه مردم ایران، صدام حسین مهر تائیدی بر این نظرزده شد!

تاریخ چه بی رحمانه، بریده های واقعی را به تصویر می کشد!!!

افشای اسناد واداد گی و برید گی مسعود رجوی در قسمت های بعدی ادامه دارد…

فرید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا