هرگونه انتخاب یا انتصاب مشکلی از فرقه تروریستی رجوی حل نخواهد کرد – قسمت پایانی

نشست جدا شده های استان مازندران
در ادامه اظهارات همه دوستان، آقای شبانی مسئول نشست بیان داشت توضیحات همه شما به اندازه کافی واضح و روشن بود یعنی می توان گفت که راهی جز فروپاشی برای تشکیلات فرقه تروریستی رجوی باقی نمانده است و شعارهای توخالی و تکراری هم نمی تواند مانع از فروپاشی فرقه رجوی شود.
حال در کشور آلبانی فرقه تروریستی رجوی بازی مسخره ای به راه انداخته است و آن هم انتصاب زنی به نام زهرا مریخی آهنگر کلایی بوده است آیا به نظر شما این انتصاب می تواند تحولی برای فرقه به همراه داشته باشد؟
آقای مجید محمدی عنوان داشت که زهرا مریخی یک فرد است و باید شرایط را در نظر گرفت وی همواره در کنار مریم قجر بوده و بیشتر به کارهای سیاسی می پرداخت اکنون انتصاب وی از طرف مریم قجر می تواند الگویی برای فرقه در نزدیک شدن به غرب باشد چون تحولات منطقه به سمتی پیش می رود که به ضرر فرقه تروریستی رجوی می باشد البته باید به این نکته هم اشاره نمود که انتصاب یا هر ترفندی دیگر از فرقه برای مسئول اولی فرقه هیچ مسئله ای از تشکیلات پوسیده حل نخواهد کرد و همانگونه که قبلاً هم شاهد بودیم این زنان هیچ قدرتی از خود نداشته و سرکاری می باشند و فقط یک اسم می باشند.


در این خصوص آقای عبدالله افغان اظهار نمود در هر سر فصلی فرقه رجوی سعی می کند با راه اندازی شوهای مسخره ای به نام انتخابات افکار نیروهای مسئله دارش را مدتی قفل کند چون می دانیم که این انتصاب از طرف مریم قجر بوده و کسی هم نمی تواند در عدم تائید زهرا مریخی حرفی بزند یعنی افراد هیچ نقشی در انتصابات فرقه ای رجوی نداشته و بیشتر برای سرکار گذاشتن افراد می باشد. انتصاب زهرا مریخی هم در این مقطع هیچ مسئله ای از تشکیلات فرقه حل نخواهد کرد بیشتر به یک بازی مسخره درون گروهی شبیه می باشد که یک نفر می رود و نفر بعدی جای او را می گیرد و باید گفت که این انتخاب نیست بلکه انتصاب از نوع و مختص فرقه تروریستی رجوی است.
آقای باباپور عنوان داشت: انتصاب زهرا مریخی به عنوان مسئول اولی ممکن است شاید مقطعی برای حفظ نیرو از فرقه مسئله ای حل کند ولی در دراز مدت نمی تواند مشکلی مرتفع نماید. در دوره های قبلی فرقه تروریستی رجوی برای هر انتصابی اسمی مشخص می کرد مثلاً برای انتصاب مژگان پارسایی عنوان شد شاخص دوران!!!. حالا معلوم نیست برای زهرا مریخی چه لقبی انتخاب خواهند نمود بهر حال با انتصاب مسئول اول در فرقه رجوی در یک پروسه زمانی وقت افراد را در تشکیلات پر می کنند و افراد وادار می شوند در مورد انتصاب مسئول اولی گزارش نویسی نمایند و نشست های متعددی حول آن برگزار می شود. با این شگرد تا مدتها افراد را سرگرم می کنند هدف یک فرقه تروریستی رجوی طفره رفتن از مسائل و مشکلاتی است که با آن درگیر است و سئوال اصلی که حاضر نیست مریم قجر به آن پاسخگو باشد این است که اکنون با توجه به حضور آنان در کشور آلبانی خط و استراتژی آینده چیست؟ به همین خاطر است که مریم قجر سعی دارد با راه اندازی شوهای مسخره ای به نام مسئول اولی از پاسخ دادن به سئوال اصلی شانه خالی نماید.
آقای صالحی در تائید حرف های باباپور عنوان داشت فرقه تروریستی رجوی هر کاری می کند تا حقیقتی را پوشانده و از چشم نیروهایش مخفی نگهدارد در حال حاضر در کشور آلبانی مسئله اصلی ریزش نیرو می باشد. نیروهای فرقه رجوی مدتها از دنیای بیرون محروم بودند و اکنون وقتی در معرض آن قرار گرفتند دیگر نمی شود حقیقت را پنهان نمود در حال حاضر ریزش نیرو در آلبانی بسیار محسوس است و دیگر مسئولین فرقه رجوی نمی توانند به دوران گذشته برگردند مسئول اولی در فرقه کارکردش ثابت است هیچ فرقی نمی کند که کدام زن مسئول اول انتخاب شود.
مریم قجر داعشی با این بامبول بازی ها تا مدتی به لحاظ تشکیلاتی فیلی هوا نموده و افراد را سرگرم نگه می دارد چون نمی خواهد به خیلی از سئوالات اعضای خود جواب بدهد به همین خاطر دست به این گونه مانورهای مسخره می زند.
فرقه رجوی بازی جدیدی را در کشور آلبانی به راه انداخته تا افراد خود را سرگرم نماید ولی چیزی که از بیرون دیده می شود تشکیلات فرقه در حال فروپاشی می باشد.

blank
آقای محمدرضا گلی در رابطه با سئوال فوق می گوید: اساساٌ هر گاه فرقه با بحرانی روبرو می شود به اقدام جدیدی در درون تشکیلات دست می زند و برای فرقه تروریستی رجوی فرقی نمی کند چه کسی از زنان مسئول اول باشد، زیرا افراد در فرقه نقشی نداشته حرف اول و آخر را رجویها می زنند بقیه مانند ربات در خدمت آنان می باشند در شرایط حاضر فرقه با بحران ریزش نیرویی در آلبانی مواجه است برای این که برای خودش زمان بخرد انتصاب مسئول اولی را راه انداخت تا مدتی حتی کوتاه هم شده افراد را سرگرم نماید البته چون این سناریو برای چندمین بار تکرار شد فکر نکنم اثر چندان مثبتی داشته باشد اگر هم اثری داشته باشد مقطعی است و نه دراز مدت.
در ادامه بحث آقای باباپور عنوان داشت که انتصاب مسئول اولی هیچ برد سیاسی برای فرقه تروریستی رجوی ندارد این گونه انتصابها معنی جز تعویض مهره و پلاک نیست و می خواهند با این کار ادای دمکراسی در بیاورند در حالی که در مناسبات و تشکیلات رجوی هیچ گونه دمکراسی وجود ندارد و تمام آن بر پایه فریبکاری و حقه بازی سوار می باشد.
علی ایحال در این نشست همه دوستان در مورد موضوعات مورد بحث اظهار نظر نمودند و به خوبی شرایط فرقه تروریستی رجوی را مورد بررسی قرار دادند اینکه هر حرکتی مریم قجر در کشور آلبانی بخواهد انجام دهد هیچ دستاوردی برای او و تشکیلاتش نخواهد داشت چون وقتی با شعار همکاری همه جانبه با دشمن مردم ایران یعنی صدام به عراق رفت همه پلهای پشت سرش را خراب نمود و وقتی هم از عراق با خفت و خواری اخراج شد دیگر صحبت کردن از شعار سرنگونی و جنگ صد برابر بیشتر به تف سر بالا شبیه می باشد.
باید به اعضای نگون بخت فرقه تروریستی رجوی در کشور آلبانی گفت که دیگر همه چیز و همه شعارهایی که رجوی به دروغ طی سالهای گذشته بارتان کرده بود از بین رفته است دیگر خبری از سرنگونی خیالی رجوی نیست اگر وی جرات پاسخگویی داشت خودش را مخفی نمی کرد و زن سومش را جلو نمی انداخت. ضمن اینکه مریم قجر هم هیچ قدرتی از خود ندارد این را تمام اعضای خود فرقه هم می دانند فقط رجوی است که تشکیلات را سرپا نگهداشته است و انتصاب زنهای مختلف از جمله زنان شرکت کننده در رقص رهایی در مسئولیت های مختلف هیچ مشکلی از تشکیلات پوسیده فرقه در آلبانی حل نخواهد کرد.
حال بگذار مریم قجر چترش را در کشور آلبانی پهن نموده و فکر کند که می تواند جلوی ریزش نیرو را در اروپا بگیرد ما بهتر از هر کسی می دانیم که وقتی نیرویی پایش به غرب باز شود دیگر نمی تواند نیرویی خلص برای فرقه رجوی محسوب نمود.
اگر به جمع بندی یک ساله اخراج نیروهای فرقه از عراق دقت کنیم در خواهیم یافت که ریزش نیرو بسیار شدید و هر روز تشکیلات فرقه رجوی لرزان تر شده و دور نیست که این بارگاهی که رجوی سالیان به اسم سرنگونی برای خود درست کرده بود تا به زندگی حیوانی خود ادامه دهد بر سرش خراب شود.
در پایان پیام دوستان جدا شده شرکت کننده در نشست این است که جداشدن از فرقه سخت نیست فقط اراده، جرات و جسارت لازم را می خواهد و زندگی آنگونه که رجوی از آن تعریف می کند نیست زندگی بسیار زیباست و این دست یافتنی است.
هادی شبانی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا