نامه برادران چشم انتظار به برادر اسیر در فرقه رجوی حمید طاهری خسروشاهی

با نام خدا

خدمت برادرعزیزمان حمید طاهری خسروشاهی

با سلام واحترام برادرانت حاج احد وحاج مهدی طاهری خسرو شاهی جهت اینکه برای دیدارت دل تنگ شدیم خیلی دوست داریم صدایت را بشنویم.

استدعا داریم هر طوری که صلاح میدانی با ما تماس بگیرید این به این دلیل است که ما امکانات داریم که علاقه داریم به شما هر طوری که خواستید کمک نمایم.

حاج احد طاهری خسرو شاهی

حاج مهدی طاهری خسروشاهی

خروج از نسخه موبایل