باند رجوی، شنود را محکوم میکند!

اخیرا مسئله ی شنود، بازتابی در رسانه های کشور داشت واین موضوع سبب شد که خسرو شکرالهی ازطرف باند رجوی بپای مصاحبه ای درتلویزیون ضد آزادی وسیمای رجوی نشسته وحرف هایی مطرح سازد.
این مصاحبه به ملاتی هم برای سرمقاله ی یکی از سایت های اقماری رجوی تبدیل شد و…
خسرو شکرالهی گفت که عمل شنود یک عمل شنیع است وهیچ قانونی ازآن حمایت نمیکند وکاری مجرمانه بحساب میآید.
او طوری این حرف ها را مطرح کرد که انگار درهیچ کشوری شنود انجام نمی گیرد واین عمل قبیح خاص ایران است!
اوهرگز به روی خود نیآورد که ایران قبل ازدسترسی باین دستگاه ها وتکنولوژی خاص، هرگز قادر به انجام این کار نبود و بنابراین ابدا اشاره نکرد که این وسایل قبلا درخارج بوده است که ایران هم ازطریق آنها بدست اورده است!
وجود چنین دستگاه هایی در خارج، بمعنی این است که درآن کشورها این امر متداول بوده ومسلما که کارخانه های این کشور، این وسایل گران قیمت وپیچیده را برای بازی های کودکانه نساخته بود!
طرف دیگر فضیه آنست که این شیوه ی مرضیه یا نامرضیه!!، در تشکیلات محدود رجوی هم که دولت وحکومتی را دردست ندارد وتنها بر2000 اسیر رجوی حکومت میکند، کاربرد وسیعی دارد وحتی ازنوع صوری اش هم سوء استفاده های زیادی- بدین صورت که به اعضاء گفته میشود که سخنان شما درحضور مقامات صلیب سرخ و… ویا درملاقات های نادر و محدود خانوادگی تحت کنترل وشنود فرماندهان خود بوده ونباید دست ازپا خطا کرده ومثلا انتقادی از سازمان داشته باشند، انجام میگرفت!
بما که درمواقعی به دیدار نمایندگان صلیب سرخ یا بازجویان اف. بی.آی برده میشدیم، شدیدا تلقین میشد که سازمان مامورینی دربین این عناصر دارد وبنابراین هرحرف شما به ما گزارش خواهد شد وآیا این مسئله چیزی بدتر ازشنود نیست؟!
یکی از کارهای سازمان در جوار خاک میهن این بود که بی سیم های نیروهای نظامی وانتظامی ایران را شنود کرده و موضوع را با فرماندهان ارتش ومخابرات واستخبارات عراق درمیان میگذاشت تا ضربات بهتری به هموطنان آنها بزنند وآیا معنی این کار شنود نیست وآنهم بشکل کاملا خائنانه وبرعلیه امنیت ملی کشور؟!
بدی کار دراین بود که سازمان به کرات بدین موضوع اعتراف کرده وافتخار هم بدان نموده است!
آیا آقای خسرو شکرالهی که شنود را کار شنیع مینامد وعامل این کار را مجرم، حاضر است که درمورد سازمان رجوی هم این اظهار نظر را کرده واز سران آن درخواست کند تا خود را بخاطر ارتکاب این جرم به مراجع ذیصلاح معرفی کند؟!
آیا یادتان رفته که در ملاقات های بسیار نادر بعضی ازخانواده ها با فرزند خود، دوربین های مدرنی را درچند متری ما قرار میدادید تا هم صدای ما را ضبط کند وهم تصویرمان را بردارد و این درزمانی بود که توسط افراد ودوربین های فیلم برداری متعدد احاطه شده بودیم؟
زمانی که دری به تخته میخورد ودرطول چند دهه اقامت مان دراشرف و…، بما اجازه داده میشد، برای یک بار با خانواده ی خود تماس بگیریم، چرا فردی همراه ما بود که با گرفتن نوشته بر جلوی چشمان مان، بما دستور میدادند که چه چیز به خانواده ی خود بگوییم وزمانی که ما حرف اضافه ای میزدیم، صدای ضبط شده ی ما را پخش کرده وبه آن قسمت ازگفته های ما که خارج از متن دیکته شده ی فرماندهان بود، اعتراض کرده وما را روانه ی نشست های طولانی وفرساینده میکردند؟!
اینها نمونه ی بارزتر شنود است و زمانی که این پادوی رجوی آنرا بد میداند، باید که علیه آن موضع گرفته ونشان دهد که درگفتارش صداقتی وجود دارد واو واقعا این عمل را شنیع میداند!
او هیچ اشاره ای به شنود تلفنی رئیس جمهور آلمان توسط آمریکا نکرد واین کار را مذمت ننمود!
فقط ازگفته های او واقعیات متعدد موجود این نتیجه را میتوان گرفت که ازنظر فرقه ی ضد ملی رجوی، شنود داریم تا شنود!
یکی از نجات یافتگان آذربایجانی از اسارت رجوی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا