فرقه رجوی بدنبال سوء استفاده رذیلانه از حادثه تلخ و دلخراش کشتی سانچی

در دامان دریا آرام گرفتند دریا دلانی از جنس خدمت وایثار وعشق. آنها که جانشان را درکف دست گرفته بودند ودل به دریای بیکران ومتلاطم زدند ونا باورانه درراه انجام وظیفه  وخدمت به کشورخود جان باختند.

براستی چه سخت است  این داغ عظیم وحادثه ای تلخ ودلخراش برجان ودل خانواده های عزادار و بازماندگان آن عزیزان.

نفتکش سانچی از عسلویه حرکت کرد وقراربود روز یکشنبه وارد آبهای کره جنوبی شود اما شامگاه شانزدهم دی ماه یک کشتی باری چینی با آن برخورد کرد وبدلیل اینکه محموله نفتکش نفت سبک با درجه اشتعال بسیاربالا بود پس از گذشت هشت روزغرق شد. درپی این حادثه هیئت دولت با صدوراطلاعیه ای دوشنبه ۲۵ دیماه را عزای عمومی اعلام کرد. دراین میان اما دل های ما با اشک وآه ودعا آن دریایی های آسمانی را به دامان آسمان می سپارد تا پس از پلاسکو.. معدن یورت واینک سانچی داغ وافسوسی دوباره از جوانان وطن برجان های یکایک ما مردم ایران گذاشته باشد. درشرایطی که قلب مردم این سرزمین بیشتراز کشتی سوخت  وآه وافسوس واشک امان از مردم سرزمینم بریده وقلب آتیش گرفته مادران، همسران و فرزندان این عزیزان خاموشی ندارد. سرکردگان فرقه جهنمی ودیو سیرت رجوی باز به صحنه آمدند تا اجساد سوخته ملوانان وآه جان سوز مادران واشک بازماند گان باز برای خود کلاهی بدوزند. براستی چقدر باید سران این فرقه از ارزش های انسانی تهی شده باشند که بخواهند درچنین شرایطی هم بدنبال سوء استفاده سیاسی وتبلیغاتی باشند. بعد از فروکش کردن حرکات اعتراضی ومطالبات بحق مردمی که عملا با هوشیاری مردم منجر به خنثی شدن سوء استفاده رجوی ها شد این بار قربانیان کشتی سانچی را دستاویزی برای آویزان ومطرح کردن به دامان اربابان امریکایی وشیوخ مرتجع منطقه قرار داد و تلاش نمودند که در رذیلانه ترین شکل صورت مساله را سیاسی قلمداد نمایند. سرکردگان فرقه ضد انسانی  درهرمقطع همواره  بدنبال این بوده اند که از تمامی اتفاقات وحوادث درجهت منافع حقیرانه خود سوء استفاده نمایند.

درجریان زلزله بم که تمامی اعضا درتک وتاپ کسب خبر از عزیزان وسلامتی آنها بودند درقرارگاه اشرف سران فرقه رجوی بدنبال کسب اخبار و شورش ها  واعتراضات احتمالی مردم بودند. درهمان مقطع اعضا را درجریان تماس با خانواده ها توجیه می کردند که به حرکات اعتراضی وایجاد آشوب دامن بزنند. ترفندی که البته با هوشیاری خانواده ها والبته اعضا درنطفه خنثی گردید ولی سران فرقه  رجوی همچنان به تحریف واقعیت ها دررسانه های دروغ پرداز خود ادامه دادند. تا چنین وانمود کنند که هنوز درصحنه اجتماعی ایران حضور دارند.آنها که طی سالیان عملا هیچ حرفی برای گفتن ندارند وکارنامه خیانت بارآنها سیاه تر از آن است که قابل دفاع باشد. برای جلب حمایت های سیاسی واقتصادی وپادویی اجرایی اربابان خود به هرترفندی متوسل میشوند اگرچه روند حوادث اخیر ونه تاریخی مردم ایران بخوبی واقعیت ها ومیزان منفوریت آنها را بخوبی اثبات کرد. آنچه مشخص است اینکه انتظار خانواده های داغدار قربانیان کشتی نفتکش مبنی بربررسی علل این حادثه وتحت پیگرد قرار دادن مقصران احتمالی و بازخواست از نحوه عملکرد دولت چین کاملا به حق بوده وانتظار می رود مسئولین دولت تمامی تلاش خود را بکارگیرند ولی همانند همیشه صف مردم از این فرقه جداست و مردم همانند همیشه اجازه سوء استفاده به رجوی ها نخواهند داد.

ملوانان سرزمین من قهرمانان آب های آزاد یادتان همیشه درقلب های ما آکنده خواهد بود.

روحتان شاد

علی اکرامی

خروج از نسخه موبایل