جمهوریخواهان با لفاظی‌های ضداسلامی آینده آمریکا را به‌بازی گرفته‌اند

هفته‌نامه آمریکایی "نیشن " در گزارشی نوشته است نامزدهای جمهوریخواه در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا ضمن تبعیت از سیاستهای بوش،با تعصب و لفاظی‌های ضداسلامی خود، آینده آمریکا را به بازی خطرناکی گرفته‌اند.  

نیشن روز پنجشنبه نوشت: مسلمانان تا سال ۲۰۵۰یک سوم از جمعیت دنیا و بازار بزرگ و نیروهای عظیم کار را تشکیل خواهند داد و آنها بر میزان قابل توجهی از منابع انرژی دنیا تسلط دارند.  

به نوشته این هفته‌نامه، آمریکا مجبور است که با قدرت‌های نوظهور مانند چین، هند رقابت کند تا به منابع انرژی و بازار اسلامی دست پیدا کند و اگر نخبگان آمریکایی به سمت راندن مسلمانان پیش روند آنگاه آمریکا در قرن آینده زیان شدیدی خواهد دید.  

این هفته‌نامه می‌نویسد: در چنین وضعیتی نامزدهای جمهوریخواه بطور مداوم بر تهدیدات تروریستی آن هم از سوی مسلمانان تاکید می‌کنند حال آن که عده بسیار زیادی از آمریکایی‌ها در حال حاضر بخاطر نبود امکانات درمان و یا مواد مخدر می‌میرند.  

نیشن تصریح دارد: این نامزدها مسلمانان را تخریب می‌کنند حال آنکه گروه‌های تندرویی مانند افراطگرایان هندو ،

خروج از نسخه موبایل