اعتراف اجباری اعضا روش ضداخلاقی فرقه رجوی

یکی از روش های ضد اخلاقی و ضدانسانی فرقه رجوی علیه اعضای خود این بود که سران فرقه بنا به دستور شخص رجوی درهرسرفصل سیاسی و ایدئولوژیکی فرقه ازآنها تعهد نامه های مختلف وفاداری به فرقه می گرفتند،یا درمورد دیگر مثلا در مقاطع مختلف همه اعضا را مجبور می کردند تا درمورد مسائل اخلاقی و بقول فرقه تراوشات ذهنی خود دراین مورد به مسئولین بالا گزارش کنند که به اسم گزارش دوران معروف بود دراین نوع گزارش فرقه اعضا را ملزم می کرد تا حتی اگر چیزی نداشت برای داشتن سند ازاو صفحه ای را با جملات ساختگی پرکنند.یا مثلا افرادی که تصمیم به جدایی ازفرقه داشتند وسران فرقه نتوانستند با بکارگیری روش های مختلف تهدید؛ تصمیم آنها را تغییر دهد درآخر از وی دست نوشته ایی که توسط مسئولین دیکته می شد می گرفتند وعضو خواهان جدایی هم بخاطر اینکه بتواند جدا شود نزد خود می گفت بگذار بنویسم تا از شر فرقه خلاص شوم.مثلا به فرد خواهان جدایی می گفتند بنویس که من ازمبارزه بریدم، توان تحمل مناسبات را نداشتم، سازمان با من بهترین رفتار انسانی داشته، هزینه های بازگشت به زندگی مرا سازمان از جیب دیگر اعضا بطور تمام و کمال پرداخت کرده، هزینه های فرد قاچاقچی را که قرار است مرا به ایران و یا خارج کشور ببرد توسط سازمان پرداخت شده، من از اول مجاهد نبودم ودرپایان هم می گفتند بنویس مرگ بررژیم و درورد بر رجوی.


بطور مثال روزی که من خواستم ازفرقه جداشوم بعد ازسلسله نشست های فشار و تهدید برای من درنهایت مهوش سپری (نسرین) عفریته جنایتکار فرقه در پایان به من گفت هرچه من می گویم بنویس که همین مزخرفات بالا را که گفتم گفت ومن اجبارا نوشتم.
الان هم فرقه درآلبانی ادامه همان سیاست قبلی خودرا در رابطه با اعضا دنبال می کند مثلا برای افرادی که می خواهند ازفرقه جدا شوند شرط دریافت مستمری ماهیانه را نوشتن گزارش وتعهد نامه سکوت وعدم فعالیت علیه فرقه و.. گذاشته. روش نفرت انگیزی که می توان آن را بعنوان سندی دیگر ازخیانت و رفتار ضدانسانی فرقه در رابطه با اعضای خود دانست به راستی فرقه ای که چنین رفتاری با اعضای خود که سالیان عمروجوانی آنها را بیهوده هدرداده وتا توانست از خون ورنج آنها درجهت منافع حقیروخیانت پیشگی خود سوء استفاده نمود چگونه می تواند ادعای دفاع ازمناقع خلق ایران، دمکراتیک بودن مناسباتش داشته باشد؟! البته فرقه ای که طی سالیان نان حرام مزدوری خورده وحال که درموضع استیصال مطلق ودرآستانه فروپاشی قراردارد سخت دراشتباه است که فکرمی کند با چنین اقدامات ضد انسانی علیه اعضای خود می تواند به حیات ننگین خود ادامه دهد که البته اعضای به جان آمده ازظلم سالیان رجوی که مسیررهایی ازفرقه را درپیش گرفته ومی گیرند هرچند ازنظرمالی درتنگنا قرارمی گیرند اما نفس کشیدن درفضای آزاد را برماندن درفرقه ی آزادی کش را ترجیح خواهند داد که امیدواریم تا موضوع پرداخت مستمری ماهیانه اعضای جداشده توسط نهاد کمیساریا هرچه زودتر محقق شود آنوقت خواهیم دید که گرفتن تعهد نامه ازسوی سران فرقه اثری نداشته ومسیرفروپاشی ورفتن فرقه به زباله دان تاریخ با جدایی روزافزون اعضای اسیر درفرقه سرعت بیشتری قرار خواهد گرفت.
حمیددهدار

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا