جشن ملی چهارشنبه سوری و نه به مجاهدین

همواره و هرساله جشن ملی چهارشنبه سوری ازجانب ایرانیان با شوروحال وصف ناپذیر برای استقبال و خوش آمدگویی به سال نو و تحول دل وطبیعت پاس داشته میشود ویک شب بیاد ماندنی دیگری در آرامش وامنیت درکشورعزیزمان ایران رقم میخورد.


در این میان اما، عده ای از جمله رجویهای وطن فروش  علیرغم این که که خود می دانند جایگاهی در میان ملت ایران ندارند، سعی دارند  با تبلیغات دروغین ازیک مرکزساختگی و پوشالی ستاد اجتماعی مجاهدین درداخل کشور جشن چهارشنبه سوری ایرانیان پایبند را به کانون شورش واغتشاش بدل نمایند. تا بتوانند از  بی نظمی های حاصل، در راستای جاه طلبی های مفرط ضدمردمی خود بهره ببرند و حق الزحمه آنرا ازارباب امپریالیستی خود طلب کنند. سران وطن فروش مجاهد از انجام هیچ عملی بر علیه ملت خود ابایی ندارند به یمد واهی که شاید از طرف اربابانشان به عنوان یک آلترناتیو وجایگزین  درایران آینده روی آنان حساب بازکنند!
رجویها دراین خصوص درقالب  ستاد کذایی اجتماعی مجاهدین درداخل کشورکه مطلق حقیقت ندارد وصرفا دریک فضای مجازی کنترل شده ازخارج ازمرزهای ایران صورت میگیرد ؛ منتسب به این وآن شخص یا گروه یا محفل های مردمی ازاردبیل وتهران ودیگرجای جای جامعه ایران درسایت نخ نمای خود مدعی هستند که فراخوان آنان جواب گرفته وقراراست درچهارشنبه سوری امسال  شورش وقیامی دیگرصورت بگیرد!؟

جای هیچ تردیدی نیست که ملت فهمیده ایران برای این گروه وطن فروش ذره ای ارزش قایل نیستند و جشن ها و آیین ها ی ملی خود را به زیبایی پاس می دارند. مردم ایران امنیت و آرامش خود را خرج عده ای خائن به وطن نمی کنند.

پوراحمد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا