کانون شورشی یا عوامل اغتشاش در چهارشنبه سوری؟

کانون شورشی یک ایده موفق همگام و همراه با توده اجتماعی بواسطه فرمانده”ارنستو چه گوارا” ازشخصتیهای انقلاب کوبا برای احقاق حقوق شهروندی علیه فقر و گرسنگی و استثماربود که خود قهرمانانه جان دراین راه بنهاد وبرحقانیت راهش گواهی داد.
واما فرقه ورشکسته رجوی ما بعد چهاردهه جنایت وخیانت علیه مردمان ایران ونیروهای تشکیل دهنده اغفال شده خود ؛ درشرایطی که رهبرش مرده یا مفقود شده است ؛ با شعاردروغین وفریبنده سرنگونی با یک فقره عقب نشینی مفتضح ازمرحله مضحک سرنگونی به رجزخوانی جدیدی بنام کانون شورشی متوسل شده است تا چند صباحی دیگرنیروهای بریده ومستاصل خود را بفریبد ودراسارت نگهدارد وگرنه این شعارتوخالی بی مسما هم سبب خنده ایرانیان شده است.


رجویها اینباربا خراب کردن ایده وچهره چه گوارا درمقطع جشن چهارشنبه سوری درپیش روی، درمنتهای انزوای اجتماعی با بزک کردن اسم بی مسمای کانون شورشی درفضای مجازی وسایت های نخ نمای خود فعال شدند وچون دیدند ایرانیان فهیم به مضحکه آنان با نگاه” تویکی خفه” پرداختند؛ مفتضحانه مدعی شدند که” ما نگفتیم که ایران ونظام آن درجشن چهارشنبه سوری امسال سرنگون میشود بلکه مدعی هستیم کانون های شورشی راه سرنگونی را هموارخواهند کرد وبه سرنگونی مابعد چهاردهه امیدوار شده ایم….”
جشن چهارشنبه سوری امسال هم به خیروخوشی ودرامنیت کامل درمیان ایرانیان سپری خواهد شد و روسیاهی زمستان به زغال خواهد نشست وفرقه رجوی موسوم به مجاهدین هم چونان سرفصلهای پیشین بور و رسوا خواهند شد و در حضیض ذلت و خواری با آرزوهای پنبه دانه خود در آغوش بیگانگان جای خواهند گرفت و به حیات خفیف و خائنانه خود ادامه خواهند داد.
پوراحمد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا