سیزده بدر 97 آغازی بر پایان نحوست فرقه ضد بهار رجوی

سیزدهمین روز نوروز و بهارطبیعت از راه می رسد. روزیکه ایرانیان با یاداوری سنت کهن اجداد ونیاکان خود بعد از دوازده روز دید و بازدید و برگزاری جشن نوروز بزرگ و باستانی درکنار سفره هفت سین اقوام وآشنایان خود را آماده میکنند تا به دامن صحرا وکوه وطبیعت پناه ببرند و براساس باورهای نیاکان سرزمین پدری نحوست وخستگی سال گذشته را دردامن طبیعت بجا گذاشته واز دل صحرا وگل وگیاه انرژی تازه بگیرند.سبزه های سفره هفت سین را به دل زلال آب رودخانه می سپارند وسال وآینده ای سبز برای خود و دیگراعضای خانواده آرزومیکنند. درطی نزدیک به چهاردهه اخیر متاسفانه بخشی از مردم ما بدلیل نحوست ظهور فرقه ای موسوم به مجاهدین خلق درعرصه اجتماعی وسیاسی کشورمان که به فریب واسارت فرزندانشان با مخرب ترین شیوه های کنترل ذهن ومغزشویی صورت گرفت بهارشان به خزان گراییده وسالیان طولانی طعم شیرین عید وسبزی بهار را از یاد برده اند. فرقه تروریستی با رهبری مسعود ومریم رجوی از سال 58 با بکارگیری شیوه های فریب و دروغ درصحنه اجتماعی وسواستفاده از صداقت نسل جوان انقلاب آنها را به اسارت اندیشه های توتالیتری خود درآورد نسل جوانی که بدلیل پاکی وصداقت ذاتی وبراساس احساس و شور دردام آنها گرفتارآمد.

بخشی درکوران ترورهای کور وعملیات مسلحانه سال 60 یا جان خود را از دست دادند ویا بناچاردستشان بخون انسانهای اکثرا بیگناه آلوده شد و بخشی دیگراز دامان وطن وخانواده ربوده وبه خاک عراق که بخاک کشورشان تجاوز کرده بود برده و در راستای منافع ارتش صدام درسرکوب مردم عراق وایران بکارگرفته شدند سالیان این جوانان دراسارتگاه اشرف ولیبرتی بدون اینکه حق هرگونه تماسی با عزیزان خود داشته باشند گذشت. بسیاری درآتش جنگ صدام سوختند. تعدادی دیگر فقط به جرم وگناه درخواست جدایی وحق انتخاب زندگی مستقل وآزاد به زندانهای رجوی ویا سیاه چالهای مخوف سازمان امنیت عراق گرفتارشدند. درسالهای بعد از سرنگونی صدام دیکتاتورخون آشام عراق بدلیل اصراربیهوده رجوی برای ماندن درعراق بخشی دیگراز این بخت برگشتگان درکمپ لیبرتی هدف موشک باران گروه های عراقی معارض رجوی وصدام قرارگرفتند وجان خود را از دست دادند. سرانجام بدلیل تلاش های بی وقفه خانواده ها واعتراضات وتحصن های شبانه روزی درمقبل اسارتگاه اشرف وکمپ لیبرتی وافشای ماهیت رجوی آنها به عقب نشینی خفت بار از عراق تن دادند وبه کشورآلبانی منتقل شدند.سرکردگان فرقه آزادی کش رجوی درآلبانی هم اعضا را به حال خود نگذاشتند اسارتگاه اشرف 3 تاسیس وبخش زیادی را به آنجا انتقال دادند.درآلبانی اما شرایط برخلاف خواسته های سران فرقه پیش رفت وصدها نفربا استفاده از شرایط متغیرآلبانی جدا ویا موفق به فرار شدند. با افشاگری این دسته از جدا شدگان طشت رسوایی رجوی درهرکوچه وخیابان درافکارعمومی مردم آلبانی طنین انداز شد وتشکیلات جهنمی رجوی گم وگور شده درآستانه فروپاشی قرار گرفته شده است.سیزده امسال بی شک سال دربدری وپایانی برنحوست این فرقه ضد انسانی وایرانی خواهد بود خانواده های مقاوم اسیران وجامعه جداشدگان درآلبانی و اروپا وداخل ایران با رفتن به دامان صحرا ودشت وطبیعت وگره زدن سبزه به رسم زیبای نیاکان خود گره وغل و زنجیر اسارت از دست وپای اسیران دربند فرقه رجوی خواهند گشود وپدر ومادران دست کوبان و آواز خوانان خواهند سرود.
هادی نگراوی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا