سکوت خائنانه فرقه رجوی در برابر افسار گسیختن اربابانش

در دنیای به اصطلاح متمدن امروزی تبلیغاتی که آدم ها برای رعایت حقوق بشر و صلح میکنند بسیار افزایش پیدا کرده و خیلی از آنها بر این باور هستند که توانسته اند در بین ملتها و قومیتهای گوناگون، صلح پایدار برقرار نمایند و آرامش نسبی را بوجود آورند و این در حالیست که بر عکس تصور آنها حکومتهایی هستند که حقوق مردم را با وجود اینکه بر زبان جاری و ساری میکنند به هیچ وجه رعایت نکرده و در عین حال با قساوت تمام با آن برخورد میکنند.

رژیم غاصب صهیونیستی که بیش از 60 سال از بوجود امدنش نگذشته، بیشتر از 50 سال میباشد که سرزمین فلسطین را اشغال نموده و مردمان آن کشور را آواره نموده است و در این میان رئیس جمهور دیوانه و در عین حال جنایتکار امریکا که تا دیروز خود را عامل صلح بین فلسطین و رژیم صهیونیستی قلمداد میکرد، امروز آتش بیار معرکه شده و با انتقال سفارت کشورش به بیت المقدس عملا حقوق بشر و آزادی کشورها را زیر پا گذاشت و از طرفی چراغ سبزی به غاصبان و کودک کشان نشان داد تا مردم بی گناه را از دم تیغ بگذرانند و در آنسوی میدان خود به جشن و پایکوبی پرداخته است.

متاسفانه در درگیری فلسطینیان آزادی خواه با جانیان رژیم صهیونیستی در مرزهای آن کشور تاکنون 57 نفر جان خود را از دست داده اند و بیش از 2700 نفر نیز زخمی شده اند که در نوع خود فاجعه انسانی میباشد که این جلادان براه انداخته اند و جالب اینجاست که کشورهای عربی که تا دیروز فلسطین را برادر و هم زبان خود میدانستند در سکوت مرگباری فرو رفته اند و بن سلمانی که تا چند وقت قبل برای امت مثلا عرب برنامه ریزی میکرد لب از لب نمی گشاید و حتی یک محکومیت خشک و خالی نیز در برابر رژیم غاصب بیرون نمیدهد تا مبادا امریکایی های خائن ناراحت شوند.

سران فرقه رجوی که داعیه حمایت از مردم فلسطین سر میدادند و در سایتهای عقب افتاده خودشان حمایت گروههای فلسطینی از اعمال جنایتکارانه شان را تبلیغ مینمودند، امروز در سکوت مرگباری فرو رفته اند و بیانیه ای در محکومیت این جنایت بیرون نداده اند و بر عکس برای گمراه نمودن افکار عناصر فرتوت شده خود مسیر برنامه های خود را به کانون های وحشی خود معطوف نموده اند.

سران سازمان تروریستی مجاهدین که تمام رزق خود را از ایالات متحده و رژیم آل سعود و رژیم غاصب صهیونیستی تامین میکنند، هیچ گاه جنایتهای آنها را برملا نخواهند نمود مانند آنچه که در جریان خروج امریکا از برجام رخ داد و این خائنین بر عکس ادعاهای خود و علیه مردم کشورمان از خروج امریکا از برجام حمایت نمودند و برای آن جشن و پایکوبی کردند که امروز نیز برای انتقال سفارت امریکا به سرزمینهای اشغالی و بیت المقدس اظهار خوشحالی میکنند و این در صورتی میباشد که مردم مظلوم فلسطین برای دفاع از سرزمینهای خود با دستان خالی به مقابله با دشمن رفته اند و چندین نفر در این راه در یک روز شهید و زخمی شده اند.

البته سران فرقه رجوی حق هم دارند چرا که برای آنها جان انسانها ارزشی ندارد و تنها منافع خودشان و خوشگذرانی و شهوترانیشان ارزشمند میباشد و بهمین دلیل میباشد که زندانیان خود را در اردوگاهی در دل اروپا محصور نموده و آزادیهای آنها را بطور کامل از بین برده اند و چون جامعه بین المللی خود درگیر این موضوع میباشد در برابر این فرقه و اربابان جانی آن سکوت نموده و تنها به صدور بیانه خشک و خالی بسنده میکند، ولی تاریخ همیشه نشان داده که ماه زیر ابر نمی ماند و این مظلوم است که پیروز خواهد شد.

انجمن نجات استان گلستان ضمن محکوم نمودن جنایتهای روز گذشته رژیم غاصب صهیونیستی علیه مردم بی دفاع فلسطین، از انسانهای آزادیخواه میخواهد تا در برابر این تهاجم وحشیانه سکوت نکرده و با تجمع در میادین و راهپیمایی علیه این کشتار انسانهای مظلوم، حمایت خود را از فلسطینیان نشان داده و انزجار جهانی از مظلوم کشی صهیونیستها و امریکائیها و رژیم کودک کش آل سعود را به نمایش بگذارند.

خروج از نسخه موبایل