جعل نامه های تکراری باند رجوی برای مشروعیت دادن به سیرک ویلپنت

درسایت فرقه رجوی مطلبی خنده دار تحت عنوان”اتحادیه صنف کامیون داران استان یزد ازبرپایی گردهمایی مقاومت در ویلپنت حمایت می کنند” دیدم که واقعا اسباب خنده شد.البته این روزها به سایت های منگول فرقه رجوی که مراجعه کرده بخصوص حال که به 9 تیرماه نزدیک می شویم، می بینیم که بازارشایعه و درج خبرهای دروغ درآن برای مشروعیت دادن به سیرک ویلپنت زیادتر شده است.

سرکردگان مغز پوکیده رجوی ازسرناشی گری ازحمایت کامیون داران چه استانی هم برای جعل کردن حمایت آنها ازخود استفاده کردند،استان یزد که بدلیل داشتن بافت سنتی ومذهبی، فرقه رجوی ازاول درآن چندان پایگایی نداشت.
البته این عادت فرقه رجوی است که درچنین مواقعی ازفرط استیصال وبا شلوغ کاری و پخش دروغ های بزرگتر بخواهد بازار سیرک خود درویلپنت را گرمتر کنند سیرکی که قراراست صندلی های سالن آن ازاتباع خارجی ساکن درکمپ های پناهندگی کشورهای اروپایی آن هم با وعده سفر مجانی وپرداخت ایاب وذهاب پرشود.
لازم است به این نکته اشاره کنم که مریم قجردرسیرک ویلپنت امسال خود بازهم نخواهد توانست دردی ازدردهای لاعلاج فرقه اش دوا کند ویا نمی تواند مشروعیتی برای آن جلب کند چراکه سالهاست درصحنه سیاسی هیچ کشوری به جز نقش مزدوری وحالت دست بودن ندارد! ومهمتراینکه درمنظر تمامی مردم ایران با هرگرایش سیاسی که داشته باشند فرقه رجوی بدلیل سوابق خیانت آمیزش بخصوص در دوران جنگ تحمیلی، مسئله هسته ای، همنوایی با شیوخ مرتجع عرب منطقه و ارائه طرح های ضدمیهنی اش به آمریکا ودیگر کشورهای اروپایی برای تحریم کردن هرچه بیشتر مردم ایران چهره منفوری دارد.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که سیرک 9تیرماه امسال فرقه درویلپنت پاریس جزاینکه چند روزی برای آواره های کشورهای مختلف درکمپ های پناهندگی نان و نوایی داشته باشد دست آوردی برای فرقه نخواهد داشت وآنها نمی توانند با دروغ پردازی وجعل کردن نامه های موهوم برای حمایت ازسیرک خود مشروعیتی بخرد.
حمید دهدار

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا