مالک شراعی غرق در رودخانه یا قربانی تسویه حساب درونی فرقه رجوی – قسمت اول

فرقه مجاهدین طی اطلاعیه ای دراول تیرماه 97 اعلام کرد که مالک شراعی بخاطر نجات جان یکی ازهمرزمانش در دریاچه روتول درمنطقه دورس آلبانی درتاریخ سه شنبه 29خرداد 97 به شهادت رسید.درادامه اطلاعیه آمده است وقتی مالک که درساحل بود متوجه شد یکی ازهمرزمانش که برای شنا به داخل رودخانه رفته دچار انقباض عضله شده ودرحال غرق شدن کمک می خواهد. بلادرنگ به داخل دریاچه پریده وبا تلاش فوق العاده همرزم خود را ازعمق به روی آب آورده وجانش را نجات داد اما لحظاتی بعد خودش درآب فرو رفت و نتوانست بیرون بیآید. تلاش چهار نفر از همرزمانش ونیروهای غواص زبده آلبانی به جایی نرسید وجسد وی تاکنون پیدا نشده است. وی یکی ازشاهدان قتل عام 10شهریورسال 92درکمپ اشرف بود که طی آن 52 نفر کشته شدند.


درهمین رابطه به منظور بررسی و جمعبندی علل مرگ مالک شراعی وتناقضات فرقه مجاهدین دراین مورد، تعدادی ازاعضای جدا شده متشکل ازآقایان مکی رفیعی، کاظم پورخفاجیان، شنبه کلانتری، علی سرخیان، علی اکرامی وحمید دهدارحسنی در دفتر انجمن نجات خوزستان صورت گرفت که درذیل خلاصه نقطه نظرات اعضای شرکت کننده به اطلاع می رسد:

ابتدا مسئول انجمن درمورد هدف از برگزاری این جلسه و همچنین با اشاره به تناقضات مندرج در اطلاعیه فرقه رجوی و اظهارنظر منابع بی طرف درآلبانی و دیگر نقاط اروپا درمورد مرگ مشکوک مالک شراعی توضیحاتی ارائه داد و ازاعضای شرکت کننده دراین میزگرد که هرکدام سالیان ازنزدیک با مالک آشنایی داشتند خواست تا نقطه نظرات خودرا در رابطه با تناقضات بیانیه فرقه رجوی و واقعیت های پشت پرده مرگ مشکوک مالک بیان کنند.

blank– آقای مکی رفیعی بعنوان اولین نفر چنین گفت:
ضمن عرض تسلیت به خانواده مالک شراعی و بخصوص به خواهر دردمندش که بارها به امید دیدار با برادرش به همراه خانواده به عراق سفرکرد ولی فرقه رجوی با سنگدلی هرچه تمامتر حتی یکبارهم به او اجازه ملاقات با مالک هم ندادند.
حقیقت اینکه من سالها از نزدیک مالک را می شناختم وی فردی بسیار خانواده دوست بود. او ورزشکار و فوتبالیست بود که قدرت بدنی خیلی خوبی داشت همچنین همانطور که همه می دانند مالک شناگر حرفه ای و نجات غریق بود روزهایی که بچه ها به استخر اشرف می رفتند حتما او می بایست بعنوان نجات غریق آنجا حضور می داشت او کسی بود که بارها عرض رودخانه کارون را طی کرده بود. حال وقتی فرقه اعلام کرد که مالک در دریاچه روتول غرق شده باورنکردم. رودخانه ای که بسته وامواج ندارد وازطرف دیگر راهش به دریای آزاد بسته است با این شرایط چگونه است که نزدیک به یازده روز جسد وی همچنان پیدا نشده است درموارد مشابه در رودخانه کارون اهواز اگر کسی غرق می شد بعد ازسه الی چهار روز جسد درمنطقه دیگر پیدا می شد.

– کاظم پورخفاجیان:
من هم به نوبه خود ابتدا به خانواده رنجدیده مالک شراعی وبخصوص به خواهرش زهرا شراعی که تلاش زیادی برای دیدار با او داشت، فوت اورا تسلیت عرض می کنم. واقعیت این است که من درقرارگاه 12 با مالک بودم. وی ورزشکار قوی بود همچنین او شناگر بسیارحرفه ای بود بنابراین با توجه به خصوصیاتی که مالک داشت غرق شدن او دررودخانه ایی که عمق وجریان ندارد را نمی توانم باور کنم، فکر می کنم این یک توجیه ازطرف رهبران فرقه برای سرپوش گذاشتن برکشتن مالک است با توجه به اینکه شنیده بودم 2 ماه قبل ازآن مالک درخواست جدایی ازفرقه کرده بود چون مالک دارای اطلاعات زیادی ازفرقه بود. با درخواست جدایی اش مخالفت شده وگفته بودند که تورا هم همانند لیلا دشتی وچندنفردیگر خودمان به اروپا اعزام خواهیم کرد ولی مالک قبول نکرده ودرنهایت وی را قرنطینه کرده بودند.

– شنبه کلانتری:
من هم ضمن عرض تسلیت به خانواده شراعی باید بگویم که من با مالک به اتفاق درفرقه نجات غریق بودیم. درسال 77 به هنگام عملیات راهگشایی برای آموزش شنا ازطرف فرقه به بغداد منطقه المسبع الوطنی اعزام شدیم تا فنون شنا ونجات غریق وانتقال سلاح ازطریق شط مرزعراق به ایران را بیآموزیم. مالک چندین بارعرض شط را طی کرد. وی نجات غریق ماهری بود که همه تحت نظر او شنا می کردند و مربی شنا درکل فرقه بود به همین خاطر برایم ادعای فرقه مبنی برغرق شدن او دررودخانه بسته روتول قابل قبول نیست دراطلاعیه فرقه درمورد نحوه غرق شدن مالک تناقضات زیادی وجود دارد که من بعنوان یک نجات غریق باید تاکید کنم که فردغریق را ناجی به هیچ وجه حتی بعد ازبیرون کشیدن او ازعمق آب تنها درکنار ساحل رها نمی کند بلکه ابتدا عمل تخلیه آب ازشکم وبعد دادن تنفس مصنوعی روی وی باید صورت گیرد نجات غریق معمولا بعد ازانجام عملیات نجات بشدت خسته می شود که دراطلاعیه فرقه هم به این موضوع تحت عنوان تلاش فوق العاده مالک اشاره شده است بنابراین دیگر وی انرژی وتوان بازگشت به آب را ندارد من فکر می کنم با این تناقضاتی که دراطلاعیه فرقه وجود دارد اساسا شق غرق شدن مالک دررودخانه منتفی است وبنظرم اورا درجای دیگری با سناریوی غرق شدن دررودخانه به قتل رساندند تا مانع ازجدایی و درز کردن اطلاعاتی که او از اقدامات جنایتکارانه فرقه دردوران عملیات راهگشایی وهمچنین قتل عام 10شهریور سال 92 دراشرف داشته شوند.
ادامه دارد…

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا