محکومیت شو تبلیغاتی ویلپنت مریم رجوی

فرقه مجاهدین خلق هرسال درآستانه 30 خرداد سالروز ترورهای کور و مهیب ترین انفجارات چند دهه اخیر که به کشته شدن بسیاری و از جمله شهروندان عادی وشخصیت های سیاسی ودولتی انجامید وفضای آزاد جامعه را به تشنج وخشونت سوق داد مراسمی را در ویلپنت پاریس برگزار می کند و درجریان آن با صرف هزینه های مالی هنگفت برخی از اعضای بازنشسته وعمدتا راست گرا وجنگ طلب در دولت امریکا وکنگره وبرخی از پارلمانترهای اروپایی را برای باز گرمی بکار می گیرد. سرشناس ترین میهمانان این مراسم جان بولتن یکی از طراحان سناریو حمله نظامی به عراق، رودی جولیانی وترکی فیصل شاهزاده بدنام و وزیرسابق اطلاعات عربستان هستند.مریم رجوی همچنین از پناهجویان افریقایی،عرب مستقردر کمپ های پناهندگی المان، فرانسه وهلند والبته با صرف هزینه بالا و باسناریو برنامه توریستی و تفریحی دراین برنامه استفاده می کند.امسال مریم رجوی سعی نمود با سواستفاده ازاعتصابات اخیر بازارتهران که دراعتراض به نابسامانی بازار ارز و رکود اقتصادی صورت گرفت و یک مطالبه وحرکت صنفی ونه سیاسی بود ان رابمثابه یک معضل سیاسی مطرح کرده ودرراستای جلب حمایت اربابان امریکایی وشیوخ مرتجع سعودی واعمال تحریم های هرچه بیشتربرعلیه مردم ایران بکارگیرد.درحالیکه این فرقه بدلیل عمق خیانت هایش به مردم ایران هیچ جایگاه و اینده سیاسی در ایران ندارد ودرحرکات اعتراضی صنفی اخیرهم هیچ شعاری درحمایت از انها داده نشده است.انچه شرایط امسال فرقه رجوی رابه نسبت مراسم پارسال متفاوت می سازد موج فزاینده ریزش نیرو و فرایند بی سابقه جدایی اعضا درالبانی است. بطوریکه مریم رجوی برای مقابله با آن مجبور به دست زدن به تصفیه خونین درونی وحذف فیزیکی اعضای خواهان جدایی شده است. مرگ مشکوک مالک شرایی که با سناریو مشکوک غرق در رودخانه روتول البانی درتاریخ سه شنبه 29 خرداد 97 طی اطلاعیه این فرقه اعلام شد، بخشی از این عملکرد ضدانسانی است. بیش از دوهفته از مرگ مالک شرایی میگذرد ولی هنوزجسد وی پیدا نشده است واین موضوع از طرف پلیس البانی مشکوک تلقی گردیده است.

طبق اطلاعات کاملا موثق از درون فرقه مجاهدین مالک شرایی از دوماه پیش درخواست جدایی کرده بود ولی سران فرقه ضمن مخالفت باجدایی مالک وی را دریک محل قرنطینه کرده بودند.سئوال اساسی که همانند هرسال گریبان مریم رجوی را گرفته این است که چرا دراین شوی ویلپنت همانند هرسال خبری از حضور خانوده اعضا نیست؟ مریم رجوی همانند سالهای قبل به تکرار شعارهای بی محتوا و صوری؛ ضرورت آوردن آزادی برای مردم ایران وفضای دمکراسی واز حق بیان ازادانه عقیده وایرانی دمکراتیک سخن گفت.همزمان بابرگزاری این خیمه شب بازی درویلپنت پاریس هزاران کیلومتر دورتر خانواده های اعضای اسیر و دیگر اعضایی که قربانی عملکردهای قدرت طلبانه رجوی شده و جان خودرا در درگیرها با ارتش عراق و حملات تروریستی در اشرف و لیبرتی از دست دادند در دفترانجمن نجات خوزستان گردآمده و ادعاهای مضحک مریم رجوی درمورد حمایت از ازادی وحقوق بشر و حقوق شهروندی مردم ایران رابه تمسخرگرفته و محکوم کردند. سوالات اساسی خانواده های اعضا این بود؟!

blankمریم رجوی که از ازادی حرف می زند حاضربه پذیرش اولیه ترین حقوق اعضای خود وخانواده هایشان که هماناحق تماس و ملاقات می باشد نیستند؟ آیا خانواده اعضا جزء مردم ایران مورد ادعای اون یستند؟ آیا فحاشی وسنگ پراکنی وحمله وهجوم وحشیانه به خانواده ها که فقط وصرفا برای درخواست ملاقات که بدیهی ترین حقوق هرانسان ومنشورملل متحد می باشد جرم وگناه است؟خانواده اعضای تحت اسارت وقربانیان درادامه این چنین خواسته های خودرا مطرح کردند.
سعید وادیان ضمن معرفی خود گفت: من سعید وادیان برادر عبدالرضا وادیان هستم.برادرم درجریان حمله تروریستی به کمپ لیبرتی درتاریخ 7 ابان 94 وبعداز 30 سال اسارت کشته شد.عبدالرضا قبل از اشنایی و پیوستن به این فرقه در کشور امارات و شهردبی کارمی کرد ومستمرا باما درتماس بود ولی بعد تحت تاثیرشیوه های مغزشویی وفریب باندهای قاچاق فرقه دراین کشور بدام افتاد وبه عراق اعزام گردید.ما طی سالیان هیچ اطلاعی از اونداشتیم تا اینکه بعداز سرنگونی صدام درسال 82 به ما اطلاع داده شد که عبدالرضا درعراق وقرارگاه اشرف است.طی این سالیان به همراه برادر وخواهرم بارها برای ملاقات با عبدالرضا به درب ورودی پادگان اشرف رفتیم ولی نه تنها مسئولین این سازمان به ما اجازه دیدن عبدالرضا را ندادند بلکه بافحاشی و سنگ پراکنی سعی کردند ما را درتنگنا قرار داده تادیگر به پادگان اشرف مراجعه نکنیم.
عوامل همین مریم رجوی که درمراسم ویلپنت از مبارزه برای ازادی بیان برای مردم ایران شعار میدهد واز حق شهروندی انها دم میزند بدستوراو باپرتاب سنگ دست خواهرم راشکستند. خدارحم کرد که سنگ به سراو نخورد.این ماهیت واقعی مریم رجوی است که تلاش می کند چهره کریه و ضدازادی خودرا درقالب شعارهای مردم فریب دفاع وحمایت از ازادی بپوشاند. و درمراسم ویلپنت برای فریب افکارعمومی جهانیان ژست آزادیخواهی بخود بگیرد.برادرم عبدالرضا درحقیقت قربانی تمایلات قدرت طلبانه مسعود ومریم رجوی شد.
آنها علیرغم اینکه متحد وارباب انها صدام سرنگون شده و با وجوریکه دولت جدید عراق که با ایران رابطه مسالمت آمیز سیاسی برقرار نموده بود، بارها به سران فرقه اعلام کردند ازعراق خارج شوند آنها نه تنها به این اخطارها توجه ای نکردند برعکس به دخالت درامور داخلی عراق وتحریک شهروندان عراقی برعلیه دولت قانونی اصرار ورزیدن وحتی به نیروهای ارتش عراق که مسئولیت حفاظت از جان اعضای این سازمان را برعهده داشتند اجازه وارد شدن به پادگان اشرف که جزیی از خاک عراق است را ندادند واعضا را تحریک به مقابله با آنها نمودند که چندین کشته از طرف اعضا حاصل آن بود.
مابعنوان خانواده عبدالرضا مسعود ومریم رجوی را مسئول ریخته شدن خون اومی دانیم چرا که اگرآنها زودتراز عراق خارج میشدند وبرماندن بیهوده اصرار نمی کردند الان او درالبانی زنده بود.به همین دلیل ما می گوئیم برادرم قربانی رجوی است.درهمین رابطه چندین بار به وزارت دادگستری عراق شکایت کردیم وخواهان پیگرد قانونی مسعود ومریم رجوی شدیم.مابارها به سازمان های حقوق بشری وکمیساریا ملل نامه نوشته وخواهان محکومیت مریم رجوی شدیم. مریم رجوی فکر می کند با لابی گری با چند سناتور بازنشسته ورشکسته سیاسی وخود فروشی سیاسی وایفای نقش مزدوری می تواند صدای ماراخاموش کند ولی هیهات که تازنده ایم ونفس می کشیم نخواهیم گذاشت خون عبدالرضا بی پاسخ بماند. روزیکه مریم ومسعود رجوی رابه دادگاه وجدان های انسانی بکشانیم دیرنیست…ادامه دارد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا