نقد برنامه ی ده ماده ای مریم رجوی عضدانلو توسط یکی از جدا شده ها

1-از نظر ما آزادی مردم تنها ملاک سنجش است و بر همین اساس خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم.
*شتر در خواب بیند پنبه دانه … و اما بعد، کدام مردم؟! همان هایی که تا توانستی در دلشان تخم کینه کاشتی، مردمی که در دهه شصت بیش از 17000 نفر از آن ها به شهادت رساندی و با صدام همدست شدی و تا توانستی بهشان خیانت کردی.
2-ما خواهان یک نظام کثرت گرا، آزادی احزاب و اجتماعات هستیم.
در ایران فردا ما به کلیه آزادی های فردی احترام می گذاریم. و برای آزادی بیان و آزادی کامل رسانه ها و دسترسی بی قید و شرط همگان به فضای مجازی تأکید داریم.
*تو (مریم قجر) هنوز نتوانستی که حتی یک حزب مخالف نظام را بپذیری و در خود جای دهی! معلوم است اگر به قدرت برسید آن ها را لت و پار می کنید، از کدام آزادی دم می زنید همه گروه ها و احزاب خارجه نشین از بوی تعفنت بیزارند.
3-ما در ایران آزاد شده فردا، از لغو حکم اعدام دفاع می کنیم و نسبت به آن متعهدیم.
*مگه تو به افراد خودت رحم کردی! هنوز ترور جدا شده ها را در دستور کار دارید، بعد از آزادسازی اشرف گورهای دسته جمعی پیدا شدند، مثل این که فراموش کردی در سال 1373 به بعد به نیروها اعلام شد ما بریده نداریم و حکم او اعدام است، مگر فردایی برای جانیان آدمکش وجود دارد؟
4-مقاومت ایران از جدایی دین و دولت دفاع خواهد کرد، هر گونه تبعیض در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب ممنوع خواهد بود.
*رجوی از اول لائیک بود و می گفت دین ابزاری است که از آن استفاده می کنیم، حتی پیروان ادیان دیگر را به عنوان مجاهد قبول نداشت و می گفت آن ها فقط ارتشی هستند نمی توانند مجاهد باشند.
5-ما به برابری کامل زنان و مردان در کلیه حقوق سیاسی و اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی معتقدیم.
هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان ملغی خواهد شد، و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق و تحصیل و اشتغال برخوردار خواهند بود.
*مثل این که فراموش کردید که در اشرف مردها حق نداشتند با زنان در یک ماشین باشند و یا تنها با هم صحبت کنند و به مردها نرینه وحشی می گفتید و موقع تردد زن ها، مردها حق نداشتند جوراب را از پا دربیاورند و یا آستین شان بالا باشد که تحت تأثیر قرار نگیرند، ازدواج اجباری راه انداختید بدون دیدن و انتخاب همدیگر، آن ها را به عقد هم درآوردید و بعد طلاق اجباری، این همان آزادی است که می گویید!!!
6-ایران فردا، کشور عدالت و قانون است. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات هستیم.
*منظورت کدام عدالت است؟! در محاکمه مخالفین خودت در اشرف چنان شکنجه می کردی که روی شیطان را سفید کردید، آن همه زجر و شکنجه و بی حرمتی که باعث شد تعداد زیادی روانی شدند.
7-ایران فردا کشور احترام به حقوق بشر است. ما متعهد به « بیانیه جهانی حقوق بشر » و میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی ازجمله، « میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی »، کنوانسیون علیه شکنجه » و « کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان » می باشیم.
*از کی تا حال یک فرقه تروریستی و ضد بشری دم از حقوق بشر می زند از محدود کردن نیروهای تحت فرمانت در پشت سیم خاردارهای بلند و حلقوی قرارگاه اشرف در عراق تا دیوارهای بلند قرارگاه اشرف 3 در آلبانی و از محروم کردن افراد اسیر حتی از یک ارتباط تلفنی با خانواده، کدام حقوق بشر! مگر تو و آن شوهر ترسوت که از ترس پاسخگویی به نیروهای وارفته اش به لانه موش خزیده! بشرید؟
8-ما مالکیت شخصی، سرمایه گذاری خصوصی و بازار آزاد را به رسمیت می شناسیم. و این اصل را پیشاروی خود داریم که چه در اشتغال و چه در کسب و کار تمام مردم ایران باید از فرصت های برابری برخوردار باشند.
از نظر ما ایران فردا کشور حفاظت از محیط زیست و احیاء آن خواهد بود.
*کدام سرمایه گذاری، ذلت و خواری و با خیانت به ایران و ایرانی، تو و آن شوهر فراریت که چشم دیدن ایران را ندارید و گرنه حفاظت از محیط زیست ایران در جهان حرف اول را می زند.
9-سیاست خارجی، مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز، صلح و همکاری بین المللی و منطقه ایی و احترام به منشور ملل متحد خواهد بود و با همکاری کشورها رابطه خواهیم داشت.
*منظورت از همزیستی رفتن زیر قبای شیوخ عربستان یا پادویی برای اسراییل؟ یا باج و خراج فرستادن برای آمریکا؟ مثل این که این روزها از بس خواب های آشفته می بینید که هذیان می گویید.
10-ایران آزاد فردا یک کشور غیر اتمی و عاری از سلاح های کشتار جمعی.
*منظورت کشوری وابسته و تو سری خور… از قدیم گفتند: یارو به ده راه نمی دادند سراغ خانه کدخدا می گرفت، این آرزوهای خیالی و رئیس جمهوری پوشالی رابه گور خواهید برد و در بی هویتی به درک واصل خواهید شد.

منبع

2 نظر

  1. فک کنم این زنک عاشق فیلم ده فرمان حضرت موسی بوده.جو گرفته.فعلا که زن صیغه ای شاهزاده سعودیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا