غلامعلی علاف پور: شو تبلیغاتی ویلپنت مریم رجوی را محکوم کرد

غلامعلی علاف پور:
من هم از جانب خود و خانواده ام برگزاری این شو ویلپنت را که باصرف هزینه های زیاد وحمایت مثلث شوم امریکا، اسراییل وعربستان درپاریس صورت گرفت را محکوم می کنم. درشرایطی که اعضای نگون بخت این سازمان سالیان بدلیل عدم رسیدگی های پزشکی به بهانه محدودیت مالی جان خودرا از دست داده ومیدهند ودهها نفر با بیماری های صعب العلاج درانتظار خروج از البانی و مراجعه به متخصصین بسر می برند ومسوولین سازمان نداشتن امکانات مالی را بهانه عدم اعزام انها به خارج از البانی عنوان می کنند، خانم مریم باصرف میلیونها دلار جهت تامین سیاهی لشکر این مراسم از میان گرسنگان افریقایی، اوارگان سوری وپناه جویان کمپ های پناهندگی درکشورهای المان وهلند وخریدن سناتورهای بازنشسته امریکایی که دوران انها بسرامده سعی در بازارگرمی و مطرح کردن خود می نماید. برنامه ده ماده ای که خانم رجوی عنوان می کند دروغی بیش نیست. کدام ازادی؟ رهبرسازمانی که ادعای ازادی ودمکراسی برای مردم ایران دارد ایا نباید قبل از ان خود اعضایش از این آزادی برخوردار باشند؟ چگونه می توان از آزادی بیان و حقوق شهروندی برای مردم ایران صحبت کرد ولی خود اعضا از ازادی بیان و حق ملاقات باخانواده محروم باشد.لازمه سردادن شعار حقوق شهروندی مردم ایران قبل از ان رعایت حقوق شهروندی اعضا وخانوادهای انها بعنوان بخشی از مردم ایران است.من یک شهروند ایرانی هستم که خانم رجوی دراین مراسم به من وعده محقق شدن حقوقش را میدهد چگونه می توانم این شعار را باور کنم درحالیکه بیش از 30 سال است به من حق ملاقات باخواهرم نسرین را نداده اند؟ بارها به امید ملاقات باخواهرم به پادگان اشرف ولیبرتی رفتم ولی جز فحاشی و توهین چیزی نشنیدم.

مسعود بیداری:
برادر من محمود بعد از پیروزی انقلاب برای ادامه تحصیل به کشور هند رفت. ما روی او سرمایه گذاری زیادی کرده بودیم امید داشتیم بعد از فارغ التحصیل شدن به کشور برگشته وبه مردمش خدمت کند.دوسال اول باما درتماس بود یک مرتبه ارتباطش قطع شد وما از اوخبری نداشتیم تا اینکه از طریق برخی دوستان جداشده وبعداز سرنگونی صدام حسین شنیدیم دراین سازمان است. برای من طی این سالیان این موضع که چگونه محمود کوچک ترین تماسی باما برقرار نکرد بصورت یک معما درامده بود. محمود که یک پسرعاطفی و وابستگی عجیبی به خانواده اش داشت. تااینکه اعضای جدا شده این راز رابرملا کردند که طی سالیان حق تماس ویانامه نگاری به خانواده را نداشتند.فکرنمی کنم که درهیچ گروه و یا سازمان دیگری چنین موردی دیده شده باشد.حتی خطرناک ترین تروریست ها وجنایتکاران درزندان ها حق ملاقات و یانامه نگاری دارند.الان رهبر چنین جریانی درمراسم ویلپنت و چشم درچشم مردم وبخصوص خانواده های اعضا از ازادی وحق شهروندی وازادی بیان وعقیده صحبت می کند؟ این تناقض اشکار را چگونه می توان فهمید؟ توکه نمی توانی ازادی رابرای یک جمعیت 3000 نفری ودریک محدوده جغرافیایی کوچک برقرار و روزانه اعضایت از بهشت رویایی تو فرار می کنند چگونه می خواهی برای 80 میلیون ازادی به ارمغان بیاوری؟ مردم ایران خیانت ها وجنایت هایت را درجریان همدستی بادشمن متجاوز عراقی به خاک میهن فراموش نکرده اند.خانم رجوی هچ گونه اعتباری درمیان مردم ایران نداری، بامزدوری نمی توان ادعای نجات مردم ایران راداشت.
حاج عباس اسدی:
من یک برادرم را درجریان درگیری وحمله اخربه اشرف از دست داده ام و یک برادردیگرم کماکان اسیرگروه رجوی است.دختر برادرم هم دراروپا اواره است وسایه پدر ومادرش رابرسرش ندارد.بیش از 30 سال است از انها خبرنداشتم تا اینکه بعد از کشته شدن برادرم ابراهیم از طرف سازمان برادرم اسماعیل تحت فشار وبه منظور اهداف سیاسی وتحریک احساسات ما نسبت به مرگ ابراهیم باما تماس گرفت.هدف انها نه اطلاع از وضعیت سلامتی من ودیگر اعضای خانواده بلکه دقیقا منافع سیاسی وکسب خبربود. من باخیلی از خانواده های اعضا طی این سالیان تماس داشته ام. همه انها مثل ما دلشان از این گروه و رجوی خون است.مردم ایران که بدتر نمی خواهند سر به تن رجوی باشد. بخاطرخیانت هایش درجریان جنگ خیلی از فرزندان همین ملت ایران توسط این گروه و در جریان همکاری نظامی انها با ارتش صدام شهید شدند. همین الان باز از تحریم وگرسنگی مردم ایران ابراز خوشحالی می کنند وخواهان جنگ برعلیه مردم ایران هستند بعد مریم رجوی درمراسم پاریس ادعای حقوق مردم ایران را دارد، واقعا خنده دار نیست؟ توحقوق اعضایت رارعایت کن حقوق مردم ایران پیشکشت.
سیاوش عتیقی:
من هم بعنوان فردی که برادرم بهمن درجریان دسیسه و جنگ افروزی رجوی با ارتش عراق از طرف سران این سازمان خبرمرگش اعلام شد هنور موفق نشدم که جسد اورا ببینم.من به مرگ او باور ندارم چون دو روز بعد از درگیری ها و اعلام خبرمرگش اورا درکنار درب اسد به اتفاق چند محافظ دیدم. من اعتقاد دارم که رهبران این سازمان بهمن را به تلافی فعالیت های من وخانواده ام برعلیه شان کشته اند. همان روزها من درمقابل پادگان اشرف بودم، خیلی تلاش کردم که حداقل جسد ویا قبربهمن را که انها مدعی کشته شدنش درجریان درگیری با ارتش عراق بودند راببینم ولی بدستور همین مریم رجوی که درمراسم ویلپنت برای حقوق شهروندی مردم ایران اشک تمساح می ریزد اجازه ندادند.مگردرخواست یک خانواده بخاطر دیدن جسد وخواندن فاتحه برسر قبر عزیزشان حقوق شهروندی نیست؟ خیلی مضحک ودرعین حال فاجعه است که مریم رجوی ادعای ازادی مردم ایران را دارد.چند درصد از مردم ایران دراین مراسم شرکت داشتند؟چند خانواده از اعضا را به این مراسم دعوت کردی؟ایا شما که برنامه 10 ماده ای دراین مراسم وبرای فریب افکار عمومی میدهی حق ملاقات ونوشتن ودریافت نامه بین خانواده واعضا دراین ده ماده نمی گنجد؟ مریم رجوی و محافل امریکایی و صهیونیستی که اورا بعنوان یک ابزار حمایت می کنند وخودشان هم می دانند که این سازمان ضدمردمی وخیانت کار هیچ گونه حمایت مردمی ندارند حنایشان بعداز سالیان برای مردم ایران رنگی ندارد وجز تنفربیشترمردم ایران را برنمی انگیزند. من تازنده ام مرگ برادرم رافراموش نمی کنم وپیگیر موضوع اوهستم چرا که میدانم او یک قربانی سازمان رجوی است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا