همنظری با پمپئو، مبارک تان باد

امیر کارگر نامی از عمله های رجوی، طی نوشته ای چنین میگوید:
” بطور خلاصه، تمام صحبتهای وزیر پمپئو، گوشه ای از صحبت های سالیان دراز مقاومت ایران و مبارزان راه آزادی می باشد، که به یُمن خون ها و تحمل رنج ها و شکنجه های رشیدترین و آگاهترین فرزندان مردم ایران و واژگون شدن میز مماشات، امروزبه لحاظ بین المللی رسمیت پیدا کرده است”.
پس مرد خونریزی مانند پمپئو همان حرف هایی را زده که سازمان مجاهدین رجوی میزند؟

من این هم نظری سازمان رجوی را با وزیر خارجه ی آمریکا و رئیس سابق سیا که درکشتار مردم کشورهای مختلف دستی دراز داشته و باتمام قوا سعی دربرهم زدن ثبات وامنیت کشورها نموده، به شما که اینهمه درباره ی” خلق قهرمان” حرف های پرطمطراق مطرح میکردید، تبریک گفته و” نوش جان” ی هم به آن اضافه میکنم.
شما خود را با یکی ازنمایندگان قدرت سلطه گر جهانی که دشمن تمامی ملت ها ازجمله ایران است، همفکر یافته، خوشحال شدید ونشان دادید که دشمنی آشتی ناپذیری با مردم ایران دارید واین مسئله، زحمت هرعنصر ملی درافشاگری وانتقاد ازتشکیلات رجوی را کمتر میکند.
شما با این موضعگیری هایتان عدم اعتقاد به” جامعه ی بی طبقه ی توحیدی” را با صراحت تمام اعلام نموده وبدین ترتیب سازمان مجاهدینی را که حنیف نژادها تاسیس اش کرده بودند، نفی نموده ودراصل منحله اعلام کرده وبه یک بنگاه معاملات سیاسی برای رجوی ها تبدیل کرده اید.
بگذریم…
این بچه مرشد رجوی، نگرانی مرادش ازجلسات اخیر منعقده درآمریکا را که برای سبک وسنگین کردن” احمد چلبی”های ایرانی بود و مجاهدین درخششی دراین جلسه نداشتند، چنین اظهار نگرانی وعدم رضایت میکند:
” پر واضح است که در میان صحبت های وزیر پمپئو، نمی توان جایی برای رضا پهلوی بعنوان وارث دیکتاتوری سلطنتی… پیدا کرد”.
فعلا هیچ دلیلی وجود ندارد که آمریکا توجه بیشتری به این یا آن گروه ودسته بندی خارج نشین و ضد ملی دارد.
اما مجاهدین رجوی، بدون توجه به این مسئله، سخت به هراس افتاده ودچار این ظن وتردید ونگرانی شده که ممکن است جزء یکی ازاین” احمد چلبی” ها نباشد.
این درحالی است که خصلت وایدئولوژی باندرجوی اینگونه است که تنها وتنها با انتخاب یک” احمد چلبی” که خودش باشد، موافق بوده واصلا” احمد چلبی” دیگری را برسمیت نمی شناسد.
تمام لگد پرانی های روزهای اخیر این باند ضد ملی که برعلیه سلطنت طلب ها، احزاب قومی، چپ های بریده وشخصیت های آمریکا گرا، ازاین بابت است.
درزمانی که یک تصمیم بزرگ ملت ودولت میتواند بر بحران های موجود – که ازاین بحران ها بعنوان نقطه ی ضعف برعلیه ما سوء استفاده وسیعی میشود -غلبه کند والبته چاره ای جز گرفتن این تصمیم بزرگ که بنفع اکثریت مردم باید باشد، وجود ندارد، احتیاجی به” احمد چلبی” های ایرانی که فرضا یکی هم باند رجوی باشد، وجود ندارد.
نوید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا