حضور تیم های فرماندهی مجاهدین در صحنه رویاروئی با خانواده محمدی

در فیلمی کوتاه از تهاجم چند نفر به آقای محمدی و همسرش در آلبانی ، چند نفر از اعضای سازمان دیده می شود که با فریاد تروریست ! تروریست ! به این پدر و مادر حمله ور می شوند .

پلیس آلبانی 7 تن از مهاجمین به آقای مصطفی محمدی و همسرش را بازداشت و روانه بازداشتگاه پلیس تیرانا کردند ، اما یک زن از سفارت آمریکا در مراجعه به مقر فرماندهی پلیس ، آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان را درخواست نمود . سفارت آمریکا برای آزادی نفرات سازمان از چنگ پلیس ، رودرروی خانواده اسرا ایستاد.
راستی چرا سازمان از خانواده اعضای دربند ، می ترسد ؟
چرا همه تلاش مهاجمین سازمان این است که این پدرومادر را از آلبانی فراری دهند ؟
چرا فرقه رجوی ، تعدادی از فرماندهان خود را به صحنه فرستاده است ؟
یکی از این فرماندهان مهاجم آقای علیرضا حاتمی است که چندین سال با او در عراق و اشرف ، همراه بودیم . علیرضا ، خود نیز یک قربانی دستگاه مغزشوئی فرقه رجوی است. متاسفانه فرقه رجوی ،همه چیز را نابود کرده است :
یک انسان، بدون تفکر و بدون تعقل به پدرو مادر هم سنگران خود ، تروریست می گوید ! آیا اینها ، معنی تروریست را می دانند ؟
اگر فقط یک فرصت چند روزه به امثال علیرضا حاتمی داده شود ، آنها مجال خواهند یافت به چیزهای دیگری نیز فکر کنند .
این چه مبارزه ای است که نوک پیکان آن ، خانواده و پدرها و مادرها را نشانه گرفته است ؟
مگر درخواست ملاقات جرم است ؟ به زندانی، اعدامی و حبس ابد ، ملاقات و مرخصی می دهند ! چطور است که فرقه رجوی وشخص مریم عضدانلو، اجازه ملاقات به خانواده ای که با هزار زحمت از کانادا به آلبانی رسیده اند را نمی دهد ؟!
خانواده ، مهم ترین اهرم تکان دهنده جسم و جان بی روح اعضای در بند فرقه استبدادی رجوی است.
این حق مصطفی و محبوبه محمدی است که دخترشان سمیه را ملاقات کنند. اگر یک سازمان با دیدن خانواده خود ارکان مبارزاتی اش خواهد لرزید، پس یک جای این باصطاح ” مبارزه ” می لنگد. مریم روزی گفته بود که مجاهدین با سلاح انقلاب ایدئولوژیک به هر صحنه جنگی می توانند بروند و سربلند و پیروز از آن صحنه برگردند. پس چی شد آن شعارهای مریم و مسعود ؟
ما بعنوان گروهی ازآذربایجانی های جداشده از فرقه رجوی و غمخوار خانواده های گرفتار ، ضمن محکوم کردن تهاجم وحشیانه به پدر و مادر سمیه محمدی در تیرانا ، خواهان دادن ملاقات حضوری با برای این پدر و مادر پیر هستیم.
گروهی از جدا شدگان آذربایجانی فرقه ی رجوی

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.