فرقه ی مافیایی و تروریستی رجوی را محکوم کنید

سرکار خانم میشل باشله
خدمت تان عرض ادب و سلام و تهنیت وشادباش درموضع جدید کمیسرعالی حقوق بشرسازمان ملل را دارم وعمیقا هم بسیارخوشحال وشادمانم که شخص متشخص و انقلابی و ازقربانیان سابق خشونت درمصدر و جایگاه احقاق حقوق مظلومان و رنجدیدگان از خشونت و تروریسم به شایستگی قرار گرفته اید.

اینجانب علی پوراحمد ازقربانیان خشونت وتروریسم فرقه ای تبهکار و بدنام، بنام رجوی هستم که با شما وجه اشتراک دارم.
بعنوان محقق بخوبی آگاهم که پدرتان ژنرال آلبرتو باشله بجرم واهی خیانت، بواسطه دیکتار پینوشه به زندان افتاد وهرچند دراثرحمله قلبی دردوران بازداشت واسارت درگذشت ولیکن شکنجه های سخت و صعب زیادی را متحمل شد وجانانه مقاومت کرد.
بخوبی آگاهم که شما به اتفاق مادربه قیمت دیدار پدر دربند واسارت ؛ بارها وبارها به تهمت وافترا کشیده شدید وازچوب وچماق هم بتوسط گماشته های دیکتاتور وقت بی بهره نبوده اید.
بخوبی آگاهم که شما نیز به پشتوانه شخصیت ستودنی خود که از پدر به ارث برده اید، در دو دوره ریاست جمهوری شیلی خدمات ارزنده ای به شهروندان خود ازجمله افزایش سطح حقوق بازنشستگی مستمری بگیران وخاصه حمایت ازآزادی زنان درعرصه های شخصی واجتماعی و… درکارنامه مشعشع خود داشته اید.
بخوبی آگاهم که شما بعنوان خانم دکترمیشل باشله با چه سطح ازمهربانی وشور و ذوق از مدار تحسین برانگیز انسانی، کودکان تهیدست وبی بضاعت شیلی را مداوا کرده و از مهرونوازش خود بی بهره نگذاشته اید.
بخوبی آگاهم که درمقطعی حساس رهبری زنان درسازمان ملل را با لیاقتی در خور تحسین بعهده داشتید و مدافع جایگاه سرکوب شده زنان بوده اید که حاصلی ارزشمند داشته است.
بخوبی آگاهم که برغم فرآیند حاصل ازعملکرد مثبت دردودوره ریاست جمهوری خود درکشورشیلی، ازسوی شماری جاه طلب ونابخرد ؛ اتهام دروغین و واهی دزدی وخیانت درامانت را به جان خریده اید.
سرکارخانم عزیز
حال شما به پشتوانه سابقه درخشان خود درخصوص دفاع ازحقوق بشر ازسوی دبیرکل ملل متحد آقای آنتونیوگوترز به شایستگی درموضع کمیسرحقوق بشرجای گرفته اید که به قطع ویقین روح و روان وچشمان آسیب دیده بسیاری ازخلق های جهان ازجمله ایران را به احقاق حقوق سرکوب شده شان امیدوارکرده است.
من باب اطلاع باید خدمت تان عرض کنم که فرقه ای خطرناک با سابقه بیش ازچهاردهه خیانت وجنایت درخصوص ملت واعضای نگون بخت خود هم اکنون به محوریت مریم رجوی درآلبانی البته تحت حمایت ابر تروریسم امریکا وآل سعود وحتی صهیونیسم اقامت گزیده است وچیزی حدود سه هزارقربانی را دراسارتگاه خود واقع درمانز درمنطقه کنترل شده بدورازتیرانا را جای داده است.
بعنوان فعال حقوق بشر و به نمایندگی ازخیل خانواده های دردمند وچشم انتظارازشما درجایگاه کمیسرحقوق بشردرخواست دارم:
1- دادخواه اسیران بی دفاع واغفال شده فرقه رجوی درتیرانا باشید.
2- در راستای رهایی اسیران مذکور از خانواده های چشم انتظارشان که خود ازقربانیان خشونت رجوی هستند ؛ حمایت کنید.
3- ترتیبی فراهم کنید که شما یا به نمایندگی ازموضع کاری تان وبه دوراز کنترل ومانیتورتشکیلات مافیایی رجوی، بتوانید با یکایک اسرای خسته وسرگردان مصاحبه نموده وراه خروج ازجهنم رجوی را برایشان مهیا سازید.
4- ترتیبی اتخاذ نمایید که خانواده های رنجدیده ازظلم و جور رجوی بتوانند به سهولت ازایران بمنظورملاقات ودیدارحضوری با عزیزان خود به آلبانی سفر نمایند.
5- به جامعه جداشدگان از رجوی درآلبانی که شدیدا به رفاه وآسایش وآرامش محتاج هستند، رسیدگی ویژه بنمایید.
6- درجامعه جهانی خاصه درصحن سازمان ملل انزجارقلبی خود ازیک فرقه ی به تمام معنای مافیایی و تروریسم رجوی را اعلام و محکوم کنید واجازه ندهید که بیش ازاین درسکوت مطلق با آنان مسامحه وسازش شود.
کمیسر محترم
خانواده های دردمند و چشم انتظار ایران و اعضای نگون بخت در زندان رجوی، دعاگوی شما دراقدامات عاجل در امر خیر و انسانی و خداپسندانه تان در خصوص کارزارتان با یک فرقه تروریستی هستند و با شما همراهی وهمگامی خواهند داشت.
باشد که اسم و رسم شما چونان گذشته، خوش بدرخشد ودرقلب تاریخ به یادگار، ماندگار بمانید.
علی پوراحمد جدا شده از فرقه رجوی – مقیم ایران

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا