19سال بعد از اجلاس اعلام مرحله سرنگونی توسط رجوی

نشریه مجاهد ارگان تبلیغی و سخنگوی مطبوعاتی فرقه مجاهدین خلق درشماره 436 خود در تاریخ سه شنبه 31 فروردین 1378 خبر اجلاس 8 روزه شورای ملی مقامت را باعنوان”شورای ملی مقاومت مرحله کنونی سرنگونی را اعلام کرد” می نویسد:

درجریان این اجلاس که با شرکت بیش از 500 عضو و حضور مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت تشکیل شد. یک قطعنامه مهم در 12 ماده تصویب شد. مریم رجوی برگزاری موفقیت امیز این اجلاس رابه کلیه اعضا و مسئول شورا تبریک گفت و افزود پیام این اجلاس و دستاوردهای ارزشمند آن درشرایط خطیر کنونی ودرمرحله سرنگونی پیام اقتدار واستحکام وآمادگی مقاومت ایران است. این اجلاس به تحلیل سال دوم ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی اشاره دارد.اقای خاتمی در2 مرداد 1376 به ریاست جمهوری انتخاب شد. مسعود رجوی طی یک نشست باشرکت تمامی اعضا دراشرف قبل ازپیروزی آقای خاتمی درانتخابات تحلیل کرد خاتمی جام زهر رژیم است وامکان ندارد که از صندوق آرا بیرون بیاید.انتخابات درنهایت مهندسی خواهد شد واقای ناطق نوری بامداخله مستقیم رهبرجمهوری اسلامی بعنوان بعنوان ریس جمهور انتخاب خواهد شد. بعداز اعلام نتایج وانتخاب اقای خاتمی تمامی اعضا از اینکه می دیدند تحلیل رجوی پوشال وغیرواقعی بوده مسئله دار شدند. فضای تمامی اعضا درآن مقطع پذیرش این واقعیت بود که اولا برخلاف ادعاهای رجوی رژیم ایران توان تغییر ومانور وظرفیت استحاله پذیری را دارد و رئیس جمهوربا انتخاب و رای مستقیم مردم انتخاب میشود.
رجوی که هوا را پس دید وبه عینه مشاهده می کرد انتخاب اقای خاتمی نه جام زهر دولت ایران بلکه دقیقا جام زهر او است طی پانزده روز سلسله نشست هایی راباعنوان خاتمی زدایی در تشکیلات شروع کرد. رجوی درآن نشست خطاب به اعضای شرکت کننده با کنایه گفت: ای وای برمن، قرار بود که انتخاب خاتمی جام زهر رژیم باشد به جام زهرخودمان تبدیل شد.کمرهمه شما خم شده! یک درمیان در آسایشگاهها دراز شده اید. بخاطر عمق مسئله داری نیروها این نشست ها ماهها طول کشید. رجوی که تاقبل از آن از تقلب درانتخابات وانتخاب کاندیدای موردعلاقه رهبرایران سخن می گفت این بارسعی کرد با فرافکنی وفرار به جلو انتخاب آقای خاتمی را جام زهر دولت ایران قلمداد کند.آنچه درجریان این اجلاس بشکل کاملا مضحکی بچشم می خورد تکرار بحث های هزاران بار نشخوار شده است. شما نگاهی به متن قطعنامه به اصطلاح شورا وتحلیل های رجوی بیندازید آیا چنان تفاوتی با تحلیل های پوشالی درحال حاضر آنها دارد.سرکردگان فرقه رجوی دقیقا همان بحث ها رادر مقطع ریاست جمهوری اقای روحانی می کنند که19 سال پیش دردوران وشرایط اجتماعی، سیاسی واقتصادی اقای خاتمی کرده بودند. بانگاهی به متن قطعنامه شورای رجوی خواهید دید که همان جمعبندی وتحلیل وبرآورد وضعیت وچشم اندازعینا از روی متن کپی برداری شده است. بااین تفاوت که درآن دوران اقای خاتمی رئیس جمهور بوده ودرشرایط حاضرآقای روحانی بر مسند ریاست جمهوری تکیه دارد. فقط یک سئوال از خانم واقای رجوی می ماند که لطف کنند این دوران ومرحله سرنگونی را برای ما تعریف کنند.این مرحله ودوران چندسال است. 6 ماه، 5 سال و20 تا30 سال یاهمانند مسئله طلاق تحمیلی تان الی ابد است؟ لطفا این نیروهای هاج وواج مانده را تعین تکلیف کنید. خودتان خواهشا یک بار متن قطعنامه مصوبه شورا درسال 78 رابخوانید با موضع گیری وادعاهای امروزی تان تفاوتی درآن می بینید؟ این روزها می شنویم که خانم رجوی بهمن 97 را مرحله سرنگونی اعلام کرده است این تاریخ را به یاد بسپارید 19 سال دیگر درموردش بازهم خواهیم نوشت.
اکرامی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا