مریم قجر و سوار شدن بر توهمات دستگاه تبلیغاتی خود

سران فرقه تروریستی رجوی در میان خبرهای روزنامه های ایران به دنبال خبری هستند تا با تحریف کردن آن وانمود کنند که مگر نگفته بودیم در ایران هم جایی داریم و مردم از ما حمایت می کنند!!!.
البته دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی سعی دارد از خبری که اصلاٌ معلوم نیست چه کسی گفته و چه کسی شنیده و در تاریک خانه های اور نوشته می شود به خودشان دلداری بدهند تا شاید نیروهای وارفته آنان در آلبانی انگیزه ماندن در تشکیلات را داشته باشند. بهتر است به مطلبی که در یکی از سایت های فرقه تروریستی رجوی درج شده نگاه بیندازیم تا اوج استیصال و درماندگی سران فرقه تروریستی رجوی را در یابیم.
عنوان خبر: وحشت رژیم از محبوبیت گسترده مجاهدین و خطر گسترش کانونهای شورشی
این عنوان خبر است، از نظر هر خواننده شاید این گونه جلوه داده شود که انگار چه اتفاقی در داخل کشور افتاده و یا کانونهای شورشی چه اقدامی انجام دادند. ولی این گونه نیست و در متن خبر این گونه مطرح می شود: یک پاسدار از مشاهداتش می گوید:
” فروردین ماه سال گذشته، وقتی که با یک طلبه بسیار جوان در مسیر اصفهان به تهران همسفر و آشنا شدم. سخنانش را که با التهاب از میان لبان او بیرون می ریخت گوش می کردم، او در لباس روحانیت و با عمامه و عبای بسیار تمیز و موقرش، چنان با حرارت، مطالبی را بیان می کرد که من تنها از «ادبیات مجاهدین» شنیده بودم. او حتی به راحتی از «مباحث تبیین جهان مسعود رجوی» کد می آورد و «بحث تکامل و حرکت دیالکتیک حاکم بر جهان و جامعه» را به رخ من می کشید”.
حال از بیان این مطلب چه چیزی می توان درک کرد. واقعاٌ مسخره است مثلاٌ پاسداری شنیده که فلان روحانی از تکامل و حرکت دیالکتیک حاکم بر جهان و جامعه حرف می زده است. ابتدا از آن فردی که این مطلب را در سایت فرقه تروریستی رجوی درج می کند بپرسد که کودن اکنون مدرسه های فیضیه تمام دروس در مورد جهان و مباحث دیالکتیک را دنبال می کنند در ضمن حرفهایی که رجوی تروریست در تبیین جهان زده از خودش نبوده و از دانشمندان دیگر استفاده نموده است.
وقتی سازمانی که دلش را به این خوش می کند که مثلاٌ فلان روحانی از بحث های دیالکتیک و جهان حرف زده نشان از محوبیت گسترده مجاهدین و گسترش کانونهای خرگوشی است؟
از مطالبی که در سایت های فرقه رجوی درج می شود می توان دریافت که آنان تا کجا در گرداب توهمات خود سیر می کنند و تا کجا می خواهند این گونه در مورد واقعیت های موجود به تحریف آنان بپردازند؟
باید به سران فرقه تروریستی رجوی گفت که هر چقدر می خواهید توهمات خیالی خود را روی این گونه گزارشات دروغین سوار کنید ولی چیزی که از بیرون نمود دارد اوج استیصال مریم قجر و مناسبات در هم شکسته وی می باشد که دلش را به این گونه خبرهای خیالی سوار می کند البته برای ما روشن است سازمانی که این گونه آویزان این خبرها می شود تا کجا دستش خالی است و هیچ آینده ای ندارد.
هادی شبانی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا